Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI Doç.Dr.Kazım Beşirli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI Doç.Dr.Kazım Beşirli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD."— Sunum transkripti:

1 ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI Doç.Dr.Kazım Beşirli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

2 ANEVRİZMALAR TANIM: Bir damarın olması gereken çapının en az 2 katı büyümesine anevrizma denir. ArteriomegaliEktaziTortuosite

3 Etiyolojik Sınıflama: Konjenital Konjenital 1.Ehler-Danlos send. 2.Marfan send. Akkiz Akkiz 1.Dejeneratif 2.Hemodinamik (Poststenotik, AVF) 3.Travmatik 4.İnflamatuvar (Takayasu, Behçet, Kawasaki, PAN vb.) 5.İnfeksiyöz (Bakteri, fungus,sproket) 6.İatrojenik ANEVRİZMALAR

4 Konjenital anevrizmalar intrakranial serebral arterlerde En sık Willis poligonunda bulunur Rüptür nedenleri: Spontan Virütik enfeksiyonlar Mikrotravmalar

5 ANEVRİZMALAR Akkiz anevrizmalar Gerçek Füsiform Sakküler Yalancı (Psödo) Disekan

6 ANEVRİZMALAR Anatomik Sınıflama: 1.Aort anevrizması: Çıkan, Arkus, İnen aort, AAA, TAAA 2.İliak: Kommon, ekstern, intern 3.Renal 4.Visseral 5.Femoral 6.Popliteal 7.Tibial 8.İntrakranial 9.Ekstrakranial carotis: Kommon, intern, ekstern 10.Subklavian 11.Brakial 12.Radial, 13.Ulnar

7 ANEVRİZMALAR En sık anatomik lokalizasyonlar: 1.İnfrarenal abdominal aorta 2.Femoral bileşke 3.Popliteal fossa

8 ANEVRİZMALAR Komplikasonları 1. Rüptür-Şok 2. Tromboz 3. Ditale emboli 4. Bası 5. Ağrı

9 ANEVRİZMALAR Ateroskleroz en sık nedendir: 1.Posmortem %4,5-6 görlür 2.En sık AAA 3.Hastalık intima ve sub intimadan başlar 4.Mediada dejenerasyon: kas liflerinde incelme, yırtılma ve mediada fibrozis 5.Elastin ve kollejen içerik ve kompozisyonunda bozulma 6.Bazen penetran ülser 7.Lümende taze ve/veya organize (mural) tombüs 8.Hem gerçek, hem yalancı, hem de disekan anevrizma gelişebilir 9.Popliteal AA a %30 intraabdominal anevrizma eşlik eder

10 ANEVRİZMALAR Abdominal Aort Anevrizması (AAA) İnfrarenal yerleşimli (%95) Etiyolojik neden aterosklerozdur (%95) Morfolojik özelliği fusiformdur (%95) Uni veya bilateral iliak arter sisteminde de eş zamanlı anevrizma (%15-30) Risk faktörleri: 1.Sigara 2.Aile hikayesi 3.İleri yaş 4.KAH Yüksek kolesterol Klinik: Karında pulsatil kitle, ağrı vb Rütür riski yıllık: çap: 4-5 cm iken %0,5, 7-8cm iken %20-40

11 ANEVRİZMALAR Teşhis Klinik: Anemnez FM Tetkikler: Direkt grafi USG BT /BT Anjio MR / MR Anjio DSA

12 ANEVRİZMALAR Tedavi Küçük anevrizma: Takip Büyük anevrizma: Cerrahi Ligasyon Ligasyon+Bypas Anevrizmektomi+Greft İnterpoziyonu Klip uygulama Endovasküler Embolizasyon Endovasküler greft interpozisyonu


"ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI Doç.Dr.Kazım Beşirli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları