Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI
Doç.Dr.Kazım Beşirli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

2 ANEVRİZMALAR TANIM: Bir damarın olması gereken çapının en az 2 katı büyümesine anevrizma denir. Arteriomegali Ektazi Tortuosite

3 ANEVRİZMALAR Etiyolojik Sınıflama: Konjenital Akkiz Ehler-Danlos send.
Marfan send. Akkiz Dejeneratif Hemodinamik (Poststenotik, AVF) Travmatik İnflamatuvar (Takayasu, Behçet, Kawasaki, PAN vb.) İnfeksiyöz (Bakteri, fungus,sproket) İatrojenik

4 ANEVRİZMALAR Konjenital anevrizmalar intrakranial serebral arterlerde
En sık Willis poligonunda bulunur Rüptür nedenleri: Spontan Virütik enfeksiyonlar Mikrotravmalar

5 ANEVRİZMALAR Akkiz anevrizmalar Gerçek Yalancı (Psödo) Disekan
Füsiform Sakküler Yalancı (Psödo) Disekan

6 ANEVRİZMALAR Anatomik Sınıflama:
Aort anevrizması: Çıkan, Arkus, İnen aort, AAA, TAAA İliak: Kommon, ekstern, intern Renal Visseral Femoral Popliteal Tibial İntrakranial Ekstrakranial carotis: Kommon, intern, ekstern Subklavian Brakial Radial, Ulnar

7 ANEVRİZMALAR En sık anatomik lokalizasyonlar:
İnfrarenal abdominal aorta Femoral bileşke Popliteal fossa

8 ANEVRİZMALAR Komplikasonları Rüptür-Şok Tromboz Ditale emboli Bası

9 ANEVRİZMALAR Ateroskleroz en sık nedendir: Posmortem %4,5-6 görlür
En sık AAA Hastalık intima ve sub intimadan başlar Mediada dejenerasyon: kas liflerinde incelme, yırtılma ve mediada fibrozis Elastin ve kollejen içerik ve kompozisyonunda bozulma Bazen penetran ülser Lümende taze ve/veya organize (mural) tombüs Hem gerçek, hem yalancı, hem de disekan anevrizma gelişebilir Popliteal AA a %30 intraabdominal anevrizma eşlik eder

10 ANEVRİZMALAR Abdominal Aort Anevrizması (AAA)
İnfrarenal yerleşimli (%95) Etiyolojik neden aterosklerozdur (%95) Morfolojik özelliği fusiformdur (%95) Uni veya bilateral iliak arter sisteminde de eş zamanlı anevrizma (%15-30) Risk faktörleri: Sigara Aile hikayesi İleri yaş KAH Yüksek kolesterol Klinik: Karında pulsatil kitle, ağrı vb Rütür riski yıllık: çap: 4-5 cm iken %0,5 , 7-8cm iken %20-40

11 ANEVRİZMALAR Teşhis Klinik: Tetkikler: Anemnez FM Direkt grafi USG
BT /BT Anjio MR / MR Anjio DSA

12 ANEVRİZMALAR Tedavi Küçük anevrizma: Takip Büyük anevrizma: Cerrahi
Ligasyon Ligasyon+Bypas Anevrizmektomi+Greft İnterpoziyonu Klip uygulama Endovasküler Embolizasyon Endovasküler greft interpozisyonu


"ANEVRİZMATİK DAMAR HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları