Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Extremite travmasında endovasküler tedavi (EVT) Feyyaz Baltacıoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Extremite travmasında endovasküler tedavi (EVT) Feyyaz Baltacıoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD."— Sunum transkripti:

1 Extremite travmasında endovasküler tedavi (EVT) Feyyaz Baltacıoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD

2 Extremite vasküler travma Künt travma; %55, delici travma; %45 Künt travma; iliak a, internal karotid a, brakial a, torasik aorta Delici travma; brakial a, yüzeyel femoral a Periferik vasküler yaralanmalarda EVT kullanımı gittikçe artmaktadır National trauma data bank; 1994 (%2.1), 2003 (%8.1)

3 Etiyoloji Delici travma – Ateşli silah – Bıçak – Çivi tabancası – İatrojenik Künt travma – Motorlu araç kazası – Düşme – Darp – Ezilme – Kapalı kırık ve çıkıklar Patlayıcı yaralanmaları – Hem delici hem de künt travma – Bomba – Mayın

4 Vasküler yaralanma-Klinik bulgular Ciddi “hard” bulgular – Nabız zayıflaması yada yokluğu – Aktif kanama – Büyük, genişleyen ve pulsatil hematom – Üfürüm – Distal iskemi Hafif “soft” bulgular – Küçük stabil hematom – Sinir hasarı – Açıklanamayan hipotansiyon – Damar trasesinde proksimal kemik hasarı Compton C, Rhee R. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2005;17 : 297

5 Vasküler yaralanma-Klinik bulgular Ciddi bulgular (+); – Ek tetkik (anjiografi) – Cerrahi explorasyon Hafif bulgular (+); – Yakın gözlem ve mönitörizasyon – ABI < 0.9, ileri değerlendirme Stabil hasta anjiografi Anstabil hasta cerrahi explorasyon

6 Vasküler yaralanma-turnike Yaralanmanın proksimaline bası uygulanarak kanama kontrolü Ancak basının yeterli olmadığı durumlarda turnike uygulaması Uzun süreli turnike uygulaması amputasyonun en önemli sebebi

7 Patoloji tipleri Tromboz İntimal yaralanma Diseksiyon Laserasyon Psödoanevrizma Arterio-venöz fistül

8 Endovasküler Tx seçenekleri Tromboliz – Mekanik – Farmakolojik Balon anjioplasti Stent-greft Embolizasyon – Koil – Sıvı embolizan ajan (Histoacryl, Onyx) – Thrombin

9 Extremite vasküler travma Psödoanevrizma ve arteriovenöz fistüllerde bulgular geç dönemde de görülebilir Kurşun yaralanması sonrası gelişen psödoanevrizmalar ile ilgili bir derlemede, bulguların ortalama ortaya çıkma süresi 75 gün olarak bildirilmiş (Ozisik K. J Trauma. 2003;55:485). Arteriovenöz fistüller ile ilgili bir başka çalışmada, bulguların ortaya çıkmasında iki yıla varan gecikme bildirilmiş (Megalopoulos A. Vasc Endovasc Surg. 2007;40:499).

10 EVT için uygun hasta Düşük hızlı yaralanmalar (ateşli silah -tabanca- yada bıçak) Cerrahi tedavinin iskemi süresini ve kanamayı artıracağı anatomik lokalizasyonlar Cerrahi sırasında iatrojenik nörovasküler hasar riskinin yüksek olduğu anatomik lokalizasyonlar

11 EVT için uygun olmayan hasta Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmaları Debridman gerektiren kontamine yaralanmalar Kompartman sendromu gelişmesi Embolektomi ihtiyacı Bununla birlikte masif kanamalarda proksimal balon oklüzyonu ile kanama kontrol altına alınabilir ve cerrahi için zaman kazandırılabilir

12 EVT-kontraendikasyonlar Lezyon düzeyinin kılavuz tel ile geçilememesi Kontrol edilemeyen kanama ve hemodinamik instabilite; hibrid operasyon odaları Önemli arteriyel dalların stent-greft ile kapatılması (vertebral a, int iliak a, derin femoral a, infrapopliteal aa) Hareketli yerlere (popliteal a, ana femoral a, aksiller a) stent-greft yerleştirilmesi

13 Heparin kullanımı Multi sistem travma – İntratorasik – İntraabdominal – İntrakranial yaralanma

14 Alt extremite ve iliak a yaralanmaları Yüksek mortalite ve morbidite; – iliak a: %40 mortalite – Popliteal a: %10-27 mortalite – Tibial a: %38 amputasyon Popliteal a ve iliak a; EVT için cerrahiye göre daha uygun SFA; cerrahi olarak kolay ulaşılabilir Eşlik eden ortopedik travma varsa, SFA lezyonlarında da EVT tercih edilmeli

15 Alt extremite ve iliak a yaralanmaları İliak a yaralanmaları – Retroperitoneal hematom – Kanama riski – Ureter ve iliak v yaralanması Popliteal a yaralanmaları – Geniş insizyon – Ven yaralanması – Peroneal sinir yaralanması – Kas ve tendon zedelenmesi

16 Kurşun yaralanması, Yüzeyel femoral a, Psödoanevrizma, Atrium 7x38 mm stent-greft

17 Kurşun yaralanması, Derin femoral a, Psödoanevrizma, Atrium 5x38 mm stent-greft

18 Bıçak yaralanması, Anterior tibial a, Psödoanevrizma&ar teriovenöz fistül, Jostent 3x26 mm koroner stent-greft

19 Sağ L5-S1 disk cerrahisi, Ana-ext-int iliak a ???, Laserasyon, Atrium 8x59 mm stent-greft

20 Atrium 9x59 mm stent greft 10 mm balon ile post dilatasyon

21 Bıçak yaralanması, Anterior tibial a, Psödoanevrizma&arteriovenöz fistül, Histoacryl embolizasyonu

22 Bıçak yaralanması, Popliteal a, Psödoanevrizma&arteriovenöz fistül, Atrium 5x22 mm, 6x17 mm stent-greft

23 Bıçak yaralanması, Derin femoral a, Psödoanevrizma, Koil embolizasyonu

24 Anjiografi sonrası, Psödoanevrizma, Yüzeyel femoral a, Atrium 7x22 mm stent-greft

25 Anjiografi sonrası, Arteriovenöz fistül, Derin femoral a, Atrium 5x22 mm stent-greft

26 Anjiografi sonrası, Yüzeyel femoral a, Psödoanevrizma, 600 IU Thrombin enjeksiyonu

27 Bıçak yaralanması, Yüzeyel femoral a, Psödoanevrizma, 500 IU Thrombin enjeksiyonu

28 Trafik kazası sonrası femur kırığı, Yüzeyel femoral a, Diseksiyon&tromboz, 6x18 mm balon expandable bare stent

29 Aksillo-subklavian a yaralanmaları Torasik çıkımdaki vasküler yaralanmalar; %5-10 Eşlik eden brakial plexus yaralanmaları; %20-43 Mortalite; %40-50 Santral venöz kateter Kx; %1 Cerrahi tedavisi zordur; – nörovasküler yaralanma – kan kaybı – uzun operasyon zamanı – proksimal kontrol için sternotomi

30 İatrojenik travma, Subklavian v kateterizasyonu, Sağ subklavian a, Psödoanevrizma, Jostent 6x30 mm stent-greft

31 Teşekkürler…


"Extremite travmasında endovasküler tedavi (EVT) Feyyaz Baltacıoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları