Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİYON Prof. Dr. Namık Kemal Eryol Temel Bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİYON Prof. Dr. Namık Kemal Eryol Temel Bilgiler."— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİYON Prof. Dr. Namık Kemal Eryol Temel Bilgiler

2 Tanı değerlendirmesi  Kan basıncı değerlerinin saptanması  HT’nin ikincil nedenlerinin saptanması  Aşağıdakilerin araştırılması  KAH risk faktörleri  Subklinik organ hasarı  Eşlik eden KV ve böbrek hastalıkları

3 Sınıflandırma <90>140İsole sistolik >110>180Grade 3 100160Grade 2 90140Grade 1 85130Yüksek normal 80120Normal <80<120Optimal DiyastolikSistolikKategori ESC, 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension

4  20 yaşından önce veya 50 yaşından sonra başlangıç  Kan basıncı düzeyi > 180/110 mm Hg  Organ tahribatı var  Grade 2 ve üzeri göz dibi bulgusu  Serum creatinin >1,5mg/100ml  Kardiyomegali veya LV Hipertrofi  Sekonder nedenler için tipik özellikler var  Hypokalemi  Abdominal üfürüm  Tremör, terleme ve taşikardi ile birlikte değişken basınçlar  Renal hastalığın aile öyküsü  Genellikle efektif tedaviye kötü cevap Sekonder HT ?

5

6 Tedaviye Başlangıç

7 Risk Faktörleri 1.yaş, E>55,K>65 2.Sigara 3.Dislipidemi TKol >190 LDL >115 HDL E<40,K<46 TG >150 4.Açlık glikoz (102-125mg/dl)‏ 5.Abdom. obezite E>102,K>88 6.Aile hikayesi E<55,K<65

8 Metab. Sendrom 1.Tansiyon >130/85 2. HDL E<40,K<46 3. TG >150 mg/dl 4.Açlık glikoz (102-125mg/dl)‏ 5.Abdom. obezite E>102 cm,K>88cm Organ Damage(OD)‏ 1.Sokolow indeksi >35 mm 2. Mikroalbuminüri 30-300 mg/gün 3. Creatin E>1.3, K>1.2

9 Diabetes Mellitus 1.Açlık glikozu 2 kez >116mg/dl 2. Tokluk Glikozu >200mg/dl Hastalık var 1.Cerebrovasküler 2.Kalp yet, KAH 3.Renal hastalık mikroalbuminüri creatin>1.3 4. Per. Arter hast. 5. Retinopati

10 Tedavide hedef ESC, 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension < 140 / 90 < 130 /80 •Diabet •Yüksek/çok yüksek riskli hastalar •Stroke, MI, renal disfonksiyon, proteinüri

11 Tedavi Yaşam tarzı değişiklikleri 2-4 mmHgAlkol alımının azaltılması 4-9 mmHgFiziksel aktivite her 10 kg için 5-20 mmHgKilo verme 2-8 mmHgDiyetle alınan sodyum miktarı 8-14 mmHgDASH diyeti

12 Antihipertansif ilaç seçimi

13 Antihipertansif ilaçlar - Endikasyonlar ESC, 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension

14 Antihipertansif ilaçlar – Kontrendikasyonlar PRİMUM NO NOCORE ESC, 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension

15 Muhtemel/Kesin tanı (AKS) 162-325 mg aspirin (Sınıf 1) ‏ ST Yükselmeli MI başlangıcı

16 KAH’ı ve KAH risk eşdeğeri olan hastalar DM, KBY, veya %20’den büyük 10 yıllık KAH riski Sekonder korunma

17 Sekonder korunma Kan basıncı –Yaşam tarz değişikliği –İlaç; •BB ve /veya ACEİ ile başla ve hedefe ulaşıncaya kadar tiazid gibi diğer ilaçları ilave...  140/90 (  130/80 DM, KBY) olan hastalarda Vasoxen, Zoprotec

18 Sekonder korunma LDL< 100 mg/dl •Diyet başla.  Sature yağ (<%7 total kal.), trans YA ve kolesterol (< 200mg/gün) alımını azalt (I)‏ • LDL  100 mg/dl ise, LDL düşürücü ilaçlara başlanılmalı (I)‏ •TG  150 mg/dl veya HDL  40 mg/dl ise,  zayıflat, fiziksel aktiviteyi artır ve sigarayı bıraktır (I)‏

19 Kolesterol ile mücadele edilmeli Yumurta tüketimi kısıtlanmalı Kolesterol <200 mg/gün olmalı Yaşam tarzı nasıl olmalıdır Yumurtada kolesterol miktarı 180-210 mg arasında değişir

20 Spor yapılmalı •En az 5 gün 30 dakika yürüyüş  Nabız hızı ölçülmeli  220’den yaş çıkartılır. Çıkan rakamın %70’i alınır. o Bulunan rakam spor esnasında çıkabileceğiniz nabız sayısını verir. Yaşam tarzı nasıl olmalıdır

21 Sigara kesinlikle içilmemeli(1)‏ Yaşam tarzı nasıl olmalıdır

22 Kilo Vermeli (1)(%10 kayıp)‏ •Bel çevresi – kadında 88 cm, – erkekte 102 cm Yaşam tarzı nasıl olmalıdır ‘den az olmalı Kalça kemiğinin hemen üstünden bel ölçülür

23 Kilo Vermeli •Vücut kitle indeksi (VKİ)‏ – 25 den az olmalıdır (18.5-25). Yaşam tarzı nasıl olmalıdır VKİ= a/b 2 a: Kg olarak ağırlık b: metre olarak boy

24 Şeker Hastası Olanlarda HbA1c<7 olmalı(1)‏ Kış Geliyor… Grip aşısı yaptırmalı Yaşam tarzı nasıl olmalıdır

25 Antiplatelet ajanlar/antikoagulanlar Aspirin / Clopidogrel •Tüm PCI hastalarında, –Aspirin 162-325 mg/ gün •BMS sonrası en az 1 ay, Sirolimus sonrası 3 ay, paclitaxel stent sonrası 6 ay •Daha sonra süresiz olarak 75-162 olarak devam edilmeli –Clopidogrel 75 mg/gün •DES takılan hastalarda en az 12 ay süreyle •BMS takılan hastalarda minimum 1 ay, ideal olarak 12 aya kadar (I)

26  ACEİ başlanılmalı ve süresiz devam edilmelidir  LVEF≤ 0.40 olan ve HT, DM, KBY olan (I)  Düşük riskli KAH’lılarda da kullanımı makuldür (IIa)‏ Renin-Angioten-aldesteron sistem blokerleri ACE inhibitörleri/ ARB

27 Önemli renal disfonksiyonu veya hiperkalemisi olmayan post MI hastalarda Aldosteron blokeri kullanımı, halihazırda terapotik dozlarda ACEİ ve BB almakta olan, LVEF≤%40 olan, DM ve KY olan hastalarda tavsiye edilir (I) Renin-Angioten-aldesteron sistem blokerleri Aldosteron blokajı

28 MI geçirmiş olan, veya sempt. / asempt. LV disfonksiyonlu tüm hastalarda kontrendikasyon olmadıkça, Renin-Angioten-aldesteron sistem blokerleri Beta bloker başla ve süresiz devam et

29 Teşekkür ederim


"HİPERTANSİYON Prof. Dr. Namık Kemal Eryol Temel Bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları