Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan “HASTALIK MODELİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan “HASTALIK MODELİ”"— Sunum transkripti:

1 Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan “HASTALIK MODELİ”
Semptom ve Bulguların toplanması, Olası Tanının belirlenmesi, Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, Bilimsel olarak ispatlanmış tedavinin belirlenmesi.

2 BEL AĞRISI . İnsanoğlunu üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en çok etkileyen hastalık yaş gurubu insanların yaşamlarının bir devresinde bel ağrısından yakınma olasılığı oldukça yüksek; 30 yaşlarında görülme sıklığı %55-60 Horal ve Ark. 1969

3 Bel Ağrısında Risk Faktörleri
Ağır fiziksel güç gerektiren meslek gurupları Ağır vasıta kullananlar Psikolojik ve psikososyal faktörler Aşırı kilolu olmak,obesite ve sigara içmek

4 Lomber vertebral kolonun fonksiyonel anatomisi

5 İNTERVERTEBRAL DİSK Amfiartrodial bir eklem
Annulus Fibrozus ve Nukleus Pulposustan oluşur, Tüm lomber kolon yüksekliğinin %33ünü oluşturur, Üstte ve altta vertebral son plaklara sıkıca bağlıdır, Önde ve arkada ise ön ve arka longitüdinal ligamanlara sıkıca bağlanmıştır.

6 Annulus Fibrosus Fibroelastik yapıdadır nukleus pulposusu sıkıca sarar, Diske gelen kuvvetin %75ini taşır, Yapısını oluşturan liflerin diziliş şekli ve proteoglikan miktarının fazla oluşu esnekliğini açıklar, nukleus pulposusu istirahat pozisyonuna yönlendirir, Yapısının %65-70 kısmını su oluşturur, Kuru ağırlığının %50-55ini kollajen lifleri, geri kalanı ise keratan sülfat ve kondroitin sülfat gibi proteoglikanlar oluşturur, Ön tarafı kalın arka tarafı ise daha incedir.

7 Nukleus Pulposus Visköz bir sıvı kıvamında olup,jelatinöz matriks içine gömülü kollajen liflerden oluşur, Diskin 1/3 arka kısmına yerleşmiştir, Genç yaşlarda içerdiği su miktarı %88 iken yaşlılarda %65 düzeyine iner, Kollajen içeriği kuru ağırlığının %20-30unu oluşturur,bunun dışında kondroitin sülfat ve keratan sülfat gibi proteoglikanlar vardır. İçindeki sıvının sürekli yer değiştirmesi fonksiyonel ünite esneklik sağlar ve lomber bölge hareketlerini kolaylaştırır,

8 LİGAMANLAR Anterior Longitüdinal Ligaman
Posterior Longitudinal Ligaman Ligamentum Flavum İntertransvers ligaman İnterspinöz ligaman Supraspinöz ligaman

9 Lomber Bölge Kasları 1 Ekstansör kaslar Erektör spina Transvers spina
Multifidus Semispinalis İnterspinalis ve intertrasversalis

10 Lomber Bölge Kasları 2 Fleksör Kaslar Rektus abdominalis
Eksternal ve internal oblique kaslar Kuadratus lumborum

11 Faset Eklemleri Sinovyal eklemlerdir,
Her omurda 4 faset eklem yüzü vardır, Lomber bölgede eklemler 90 derecelik bir açı ile konuşlanmışlardır, Omurganın öne doğru hareketine engel olurlar, Hareketleri sagital planda öne ve arkaya doğrudur,

12 Lomber Bölgenin Kan Dolaşımı
Doğrudan aorttan olmaktadır, arkadan çıkan 4 çift lomber arter ilk 4 lomber omuru, orta sakral arterden gelen beşinci çift ise 5.omuru besler, Venöz sisitemde kapakçıklar bulunmaz, kanı vena kava inferiora boşaltır, Disk doğumda doğrudan kan damarları ile beslenirken 30lu yaşlara doğru diffüzyon ile beslenir.

13 Tutulan sistem ve etyolojiye göre bel ağrılarının sınıflandırılması 1
Kas-iskelet sistemi kökenli ağrılar Spondilojenik (omurgaya bağlı) 1. Dejeneratif a. Osteoartrit b. Spinal stenoz c. Spondilolistezis ç. Lomber spondiloz d. Dejeneratif disk hastalığı e. Faset eklem hastalığı

14 Sınıflandırma 2 2. İnflamatuar a. Romatoid artrit
b. Juvenil romatoid artrit c. Ankilozan spondilit ç. Reiter sendromu d. Psoriatik artrit e. Diğer spondilartropatiler

15 Sınıflandırma 3 3. Metabolik a. Osteoporoz b. Osteomalazi
c. Paget Hastalığı ç. Obesite 4. Neoplastik a. Benign b. Malign c. Metastatik

16 Sınıflandırma 4 5. İnfeksiyöz a. Bakteriyel b. Tüberküloz
c. Septik artrit ç. Diğer enfeksiyonlar 6. Travmatik a. Kırıklar b. Faset eklem subluksasyonu c. Sakroiliak eklem straini ç. İntervertebral disk d. Koksikodini

17 SINIFLANDIRMA 5 7. Konjenital a. Skolyoz b. Geçiş vertebrası
c. Spina bifida ç. Omur anomalileri 8. Kas Hastalıkları a. Akut strain b. Kronik strain c. Miyofasyal ağrı sendromu

18 Sınıflandırma 6 II. Primer Nörolojik Kökenli Ağrılar A. Radikülopati
1. Herniye nukleus pulposus 2. Osteofit 3. Benign ve malign tümör 4. Epidural abse 5. Lomber omur kırıkları B. Sinir kökleri ve sinirin inflamasyonu 1. Herpes Zoster 2. Radikülit ve Nöritler

19 SINIFLANDIRMA 7 III. Karın içi patolojilere bağlı yansıyan bel ağrıları A. Visseral hastalıklar 1. Böbrek ve üreter hastalıkları 2. Uterus ve adneks hastalıkları 3. Mesane ve prostat hastalıkları 4. İnen kolon ve rektosigmoid kolon hastalıkları B. Vasküler Hastalıklar 1. Abdominal aort anevrizması 2. Aort veya ana iliak arter obstrüksiyonu 3. Renal arter embolisi

20 Sınıflandırma 8 C. Retroperitoneal kitleler 1. Lenfosarkom
2. Hodgkin Hastalığı 3. Karsinamatöz lenfadenopati IV. Psikojenik ve çevresel faktörlere bağlı bel ağrıları V. İatrojenik bel ağrısı


"Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan “HASTALIK MODELİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları