Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD 30.3.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD 30.3.2013."— Sunum transkripti:

1 AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD 30.3.2013

2 Serebral AVM-AVF Hemorajik inmelerin %2’sinden sorumlu Genel popülasyondaki sıklığı %0.1-4 arasındadır, 100000 erişkinden 15’inde g. Yıllık kanama riski %3-4, eşlik eden anevrizması olanlarda %7 Çocuklarda posterior fossada, erişkinlerde ise supratentoriyal bölgede sık

3 ÖzellikPuanlar Boyut Küçük (<3cm) Orta (3-6 cm) Büyük (>6 cm) 123 123 Yerleşim Eloquent olmayan alan Eloquent alan 01 01 Venöz drenaj Yüzeyel drenaj Derin venöz sisteme drenaj 01 01 Spetzler-Martin Evrelemesi

4 Evrelemede Eksikler Eşlik eden anevrizma Eşlik eden anevrizma Kanama olup olmaması Kanama olup olmaması Hidrosefali-hidrovenöz hastalık Hidrosefali-hidrovenöz hastalık Çocuklarda eloquent alan tanımı Çocuklarda eloquent alan tanımı Dominant hemisfer yerleşimi Dominant hemisfer yerleşimi

5 TEDAVİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLER Mikrocerrahi Mikrocerrahi Endovasküler Endovasküler Radyocerrahi Radyocerrahi Kombine tedavi Kombine tedavi Takip Takip AMAÇ Doğal seyri değiştirmek Doğal seyri değiştirmek Kanama kontrolü Kanama kontrolü SX tedavi SX tedavi İlerleyici nörolojik defisit İlerleyici nörolojik defisit NÖbet NÖbet

6 AVM Doğal Seyri Yıllık kanama riski : %1.7-4.1 Yıllık kanama riski : %1.7-4.1 İlk kanamanın mortalitesi %10-30, ağır morbiditesi %10-20 İlk kanamanın mortalitesi %10-30, ağır morbiditesi %10-20 Kanamamış AVM’lerde yıllık kanama riski %2- 3 kabul edilirse : yaşam boyu kanama riski : 105-hastanın yaşı Kanamamış AVM’lerde yıllık kanama riski %2- 3 kabul edilirse : yaşam boyu kanama riski : 105-hastanın yaşı İlk yıl içinde tekrar kanama riski %6-17 İlk yıl içinde tekrar kanama riski %6-17 İkinci kanamadan sonra, ilk yıl içinde tekrar kanama %25 İkinci kanamadan sonra, ilk yıl içinde tekrar kanama %25

7 Kanama Riski Radyolojik Parametreler Daha önce kanama Daha önce kanama Derin veya infratentoryal yerleşim Derin veya infratentoryal yerleşim Periventriküler-intraventriküler AVM Periventriküler-intraventriküler AVM Sadece derin venöz drenaj Sadece derin venöz drenaj Eşlikçi anevrizma Eşlikçi anevrizma

8 Kanama Riski Radyolojik Parametreler Tek boşaltıcı ven Tek boşaltıcı ven Diffüz AVM Diffüz AVM Kanama hikayesi, tek drenaj ven ve diffüz AVM kanama riski :%8.9 Kanama hikayesi, tek drenaj ven ve diffüz AVM kanama riski :%8.9 Kanaması olmayan, birden fazla boşaltıcı veni olan, kompakt AVM’lerde :%1 Kanaması olmayan, birden fazla boşaltıcı veni olan, kompakt AVM’lerde :%1

9 http://www.arubastudy.org/ ARUBA

10 Embolizasyon Tedavi amaçlı Tedavi amaçlı Cerrahi öncesi Cerrahi öncesi Radyocerrahi öncesi Radyocerrahi öncesi Palyatif embolizasyon Palyatif embolizasyon

11 Cerrahi öncesi embolizasyon AVM boyutunda küçülme AVM boyutunda küçülme Kan akımında azalma Kan akımında azalma Daha konforlu cerrahi Daha konforlu cerrahi Operasyon süresi Operasyon süresi Kan kaybı Kan kaybı Ulaşımı zor olan bölümlerin eliminasyonu Ulaşımı zor olan bölümlerin eliminasyonu

12 Palyatif Embolizasyon Cerrahi veya radyocerrahiye uygun olmayan büyük AVM’lerde yüksek kan akımı veya venöz hipertansiyona sekonder ilerleyici nörolojik defisit veya dirençli nöbetler varsa düşünülebilir. (Geçici etki) Cerrahi veya radyocerrahiye uygun olmayan büyük AVM’lerde yüksek kan akımı veya venöz hipertansiyona sekonder ilerleyici nörolojik defisit veya dirençli nöbetler varsa düşünülebilir. (Geçici etki) Psödoanevrizma, besleyici arter veya intranidal anevrizmalarda kanama riskini azaltmak amaçlı. Psödoanevrizma, besleyici arter veya intranidal anevrizmalarda kanama riskini azaltmak amaçlı.

13 Radyocerrahi Öncesi Emb AVM’nin boyutunu 3cm’nin altına indirmek AVM’nin boyutunu 3cm’nin altına indirmek Kanamayı arttırabilecek intranidal anevrizma veya venöz anevrizmaların kapatılması Kanamayı arttırabilecek intranidal anevrizma veya venöz anevrizmaların kapatılması Venöz hipertansiyona bağlı semptomların azaltılması Venöz hipertansiyona bağlı semptomların azaltılması

14 Embolizasyon Komplikasyonlar Komplikasyonlar Erken ve geç kanamalar Erken ve geç kanamalar İskemi İskemi Mortalite %0-3 Mortalite %0-3 Kalıcı morbidite: %2-20 Kalıcı morbidite: %2-20 Risk faktörleri Risk faktörleri Seansların sayısı Seansların sayısı Embolize edilen pediküllerin sayısı Embolize edilen pediküllerin sayısı

15 Mikrokateter Distal erişim kateterleri Distal erişim kateterleri Akımla yönlendirilen mikrokateterler Akımla yönlendirilen mikrokateterler Ayrılabilir uçlu mikrokateterler Ayrılabilir uçlu mikrokateterler

16 Embolik ajanlar PVA PVA Sıvı koiller Sıvı koiller Sıvı embolizanlar Sıvı embolizanlar NBCA-glue NBCA-glue Onyx Onyx KONTRAST BAZLI yeni sıvı ajanlar KONTRAST BAZLI yeni sıvı ajanlar

17 NBCA-Glue Yüksek akımla fistülöz lezyonlar Yüksek akımla fistülöz lezyonlar Tek pedinkül Tek pedinkül Kanamış-anevrizması olan lezyonlar Kanamış-anevrizması olan lezyonlar Küçük AVM’ler Küçük AVM’ler Lipiodol ile karışım Lipiodol ile karışım Konsantrasyon—polimerizasyon zamanı Konsantrasyon—polimerizasyon zamanı

18 Onyx Ethilen-vinil kopolimer--EVOH Ethilen-vinil kopolimer--EVOH Çözücü-- DMSO Çözücü-- DMSO Opak madde olarak tantalum tozu Opak madde olarak tantalum tozu % 6 tantalum %94 DMSO % 6 tantalum %94 DMSO Sertleşir, polimerize olmaz Sertleşir, polimerize olmaz Görünürlüğü kötü Görünürlüğü kötü %6 (Onyx 18), % 6.5 (Onyx 20), %8(Onyx 34)

19 Onyx enjeksiyonunda önemli ipuçları

20 13 Y E Başağrısı nöbet hidrosefali

21

22

23

24

25 21 Y K hasta GKS 7, sağ hemipleji

26

27

28

29 POST EMB

30

31 25 Y E Şuur kaybı

32

33 9 Y E Ani başağrısı görme azalması

34

35

36 Post-op 1.gün

37 Aynı Seansta Kombine Endovasküler ve Cerrahi Tedavi

38 20 Y E hasta ani şuur kaybı

39

40

41

42

43 Post op

44 42 Y E nöbet kanamamış AVM

45

46

47 Post emb

48 8 ay kontrol

49

50 53 Y E kanama

51

52

53

54

55

56 Post emb

57 5. Yıl kontrol

58 39 Y E nöbet

59

60

61

62

63

64 Post op

65 2.Yıl kontrol

66

67 33 Y E sol oksipital AVM

68

69

70 Post op

71

72 Avantajlar Tek seansta total obliterasyon Tek seansta total obliterasyon Rezidülerin anında tedavisi Rezidülerin anında tedavisi Embolizasyon sonrası kanamaların erken tedavisi Embolizasyon sonrası kanamaların erken tedavisi Anjiografide görülemeyen besleyeci damarların rezeksiyonu Anjiografide görülemeyen besleyeci damarların rezeksiyonu Daha konforlu cerrahi Daha konforlu cerrahi Daha konforlu embolizasyon Daha konforlu embolizasyon

73 Dezavantajlar İki işlem arasında nörolojik tablo İki işlem arasında nörolojik tablo Sorumluluğun paylaşımı Sorumluluğun paylaşımı Bütün ekip için uzun bir gün ! Bütün ekip için uzun bir gün ! Anestezi süresine bağlı komplikasyonlar Anestezi süresine bağlı komplikasyonlar

74 Görüntü Füzyonu-Cone beam CT 3 boyutlu birden fazla modalite görüntüsünün birleştirilmesi 3 boyutlu birden fazla modalite görüntüsünün birleştirilmesi Daha düşük kontrast madde kullanımı Daha düşük kontrast madde kullanımı Yüksek anatomik detay Yüksek anatomik detay Radyolojik-cerrahi navigasyon Radyolojik-cerrahi navigasyon Daha emniyetli tedavi Daha emniyetli tedavi

75 30 Y K hasta

76

77

78 AVM ted görüntü füzyon

79 Cerrahi navigasyon

80 Teşekkürler


"AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD 30.3.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları