Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR"— Sunum transkripti:

1 AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

2 Serebral AVM-AVF Hemorajik inmelerin %2’sinden sorumlu
Genel popülasyondaki sıklığı %0.1-4 arasındadır, erişkinden 15’inde g. Yıllık kanama riski %3-4, eşlik eden anevrizması olanlarda %7 Çocuklarda posterior fossada, erişkinlerde ise supratentoriyal bölgede sık

3 Spetzler-Martin Evrelemesi
Özellik Puanlar Boyut Küçük (<3cm) Orta (3-6 cm) Büyük (>6 cm) 1 2 3 Yerleşim Eloquent olmayan alan Eloquent alan Venöz drenaj Yüzeyel drenaj Derin venöz sisteme drenaj

4 Evrelemede Eksikler Eşlik eden anevrizma Kanama olup olmaması
Hidrosefali-hidrovenöz hastalık Çocuklarda eloquent alan tanımı Dominant hemisfer yerleşimi

5 TEDAVİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLER AMAÇ Mikrocerrahi Endovasküler
Radyocerrahi Kombine tedavi Takip Doğal seyri değiştirmek Kanama kontrolü SX tedavi İlerleyici nörolojik defisit NÖbet

6 AVM Doğal Seyri Yıllık kanama riski : %1.7-4.1
İlk kanamanın mortalitesi %10-30 , ağır morbiditesi %10-20 Kanamamış AVM’lerde yıllık kanama riski %2-3 kabul edilirse : yaşam boyu kanama riski : 105-hastanın yaşı İlk yıl içinde tekrar kanama riski %6-17 İkinci kanamadan sonra, ilk yıl içinde tekrar kanama %25

7 Kanama Riski Radyolojik Parametreler
Daha önce kanama Derin veya infratentoryal yerleşim Periventriküler-intraventriküler AVM Sadece derin venöz drenaj Eşlikçi anevrizma

8 Kanama Riski Radyolojik Parametreler
Tek boşaltıcı ven Diffüz AVM Kanama hikayesi, tek drenaj ven ve diffüz AVM kanama riski :%8.9 Kanaması olmayan, birden fazla boşaltıcı veni olan, kompakt AVM’lerde :%1

9 ARUBA

10 Embolizasyon Tedavi amaçlı Cerrahi öncesi Radyocerrahi öncesi
Palyatif embolizasyon

11 Cerrahi öncesi embolizasyon
AVM boyutunda küçülme Kan akımında azalma Daha konforlu cerrahi Operasyon süresi Kan kaybı Ulaşımı zor olan bölümlerin eliminasyonu

12 Palyatif Embolizasyon
Cerrahi veya radyocerrahiye uygun olmayan büyük AVM’lerde yüksek kan akımı veya venöz hipertansiyona sekonder ilerleyici nörolojik defisit veya dirençli nöbetler varsa düşünülebilir. (Geçici etki) Psödoanevrizma, besleyici arter veya intranidal anevrizmalarda kanama riskini azaltmak amaçlı.

13 Radyocerrahi Öncesi Emb
AVM’nin boyutunu 3cm’nin altına indirmek Kanamayı arttırabilecek intranidal anevrizma veya venöz anevrizmaların kapatılması Venöz hipertansiyona bağlı semptomların azaltılması

14 Embolizasyon Komplikasyonlar Risk faktörleri Erken ve geç kanamalar
İskemi Mortalite %0-3 Kalıcı morbidite: %2-20 Risk faktörleri Seansların sayısı Embolize edilen pediküllerin sayısı

15 Mikrokateter Ayrılabilir uçlu mikrokateterler
Distal erişim kateterleri Akımla yönlendirilen mikrokateterler Ayrılabilir uçlu mikrokateterler

16 Embolik ajanlar Sıvı embolizanlar NBCA-glue Onyx PVA Sıvı koiller
KONTRAST BAZLI yeni sıvı ajanlar

17 NBCA-Glue Yüksek akımla fistülöz lezyonlar Tek pedinkül
Kanamış-anevrizması olan lezyonlar Küçük AVM’ler Lipiodol ile karışım Konsantrasyon—polimerizasyon zamanı

18 Onyx Ethilen-vinil kopolimer--EVOH Çözücü-- DMSO
Opak madde olarak tantalum tozu % 6 tantalum %94 DMSO Sertleşir, polimerize olmaz Görünürlüğü kötü %6 (Onyx 18), % 6.5 (Onyx 20), %8(Onyx 34)

19 Onyx enjeksiyonunda önemli ipuçları
Ölü kadar sabırlı olmalı!!! Venöz taraf çok iyi akılda olmalı Çok iyi çalışma projeksiyonu Venöz çıkış Reflü Kibar ve hassas enjeksiyon Reflü sonrasında penetrasyon için beklemeli Penetrasyon başlayınca hızlanmak yok Kontrol run sırasında bile enjeksiyon durdurulmamalı Nidustan sonra venin en proksimal kesimi alınmalı Mümkün ise tüm nidus kapatılmalı

20 13 Y E Başağrısı nöbet hidrosefali

21

22

23

24

25 21 Y K hasta GKS 7, sağ hemipleji

26

27

28

29 POST EMB

30 POST EMB

31 25 Y E Şuur kaybı

32

33 9 Y E Ani başağrısı görme azalması

34

35

36 Post-op 1.gün

37 Aynı Seansta Kombine Endovasküler ve Cerrahi Tedavi

38 20 Y E hasta ani şuur kaybı

39

40

41

42

43 Post op

44 42 Y E nöbet kanamamış AVM

45

46

47 Post emb

48 8 ay kontrol

49 8 ay kontrol

50 53 Y E kanama

51

52

53

54

55

56 Post emb

57 5. Yıl kontrol

58 39 Y E nöbet

59

60

61

62

63

64 Post op

65 2.Yıl kontrol

66

67 33 Y E sol oksipital AVM

68

69

70 Post op

71 Post op

72 Avantajlar Tek seansta total obliterasyon Rezidülerin anında tedavisi
Embolizasyon sonrası kanamaların erken tedavisi Anjiografide görülemeyen besleyeci damarların rezeksiyonu Daha konforlu cerrahi Daha konforlu embolizasyon

73 Dezavantajlar İki işlem arasında nörolojik tablo
Sorumluluğun paylaşımı Bütün ekip için uzun bir gün ! Anestezi süresine bağlı komplikasyonlar

74 Görüntü Füzyonu-Cone beam CT
3 boyutlu birden fazla modalite görüntüsünün birleştirilmesi Daha düşük kontrast madde kullanımı Yüksek anatomik detay Radyolojik-cerrahi navigasyon Daha emniyetli tedavi

75 30 Y K hasta

76

77

78 AVM ted görüntü füzyon

79 Cerrahi navigasyon

80 Teşekkürler


"AVM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları