Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri Dr. Levent Oğuzkurt Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Konya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri Dr. Levent Oğuzkurt Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Konya."— Sunum transkripti:

1 Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri Dr. Levent Oğuzkurt Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Konya 8 Mayıs 2014

2 Periferal arter hastalığı (PAH)  Tanım  Sıklık: %3-10 >70 yaş: %15-20  Tanım  Sıklık: %3-10 >70 yaş: %15-20  Klinik bulgular 1.Asemptomatik 2.Intermitan Klaudikasyo 3.Kritik bacak iskemisi (Critical limb ischemia)  Dinlence ağrısı  Minör doku kaybı  Gangren

3 Kritik bacak iskemisi

4

5

6 DM ve PAH  Diyabetiklerde PAH daha erken yaşta başlar – DM 1-5 yıldır var: Risk artışı 1.4x – DM >25 yıldır var: Risk artışı 4.5x  DM arter hastalığı – Diz altı tutulum – Krural arterlerde oklüzyon daha sık – Medial kalsifikasyon – Nöropati, iskemik bacak yakınmalarını saklayabilir

7 Ayak ülseri gelişiminde risk faktörleri  Daha önce ayak yarası +  Nöropati  Ayak deformiteleri  PAH

8 Diyabetik ayak ülseri  Ne kadarı iskemiktir?  Nasıl tanı koyabiliriz?  İskemikse tedavi şansı var mıdır?  Tedavi şansı varsa nasıl tedavi edilebilir?

9 Diyabetik ayak ülseri – %50 nöropati – %20 PAH – %30 PAH+nöropati TASC II

10 İskemik yara oluşması için  Aortoilyak arter oklüzyonu  Femoral arter oklüzyonu  Popliteal arter oklüzyonu  Krural arter oklüzyonu – 1 damar – 2 damar – 3 damar

11 Diyabetik ayak yarası ile gelen bir hasta  Damar sorunu yok (%50)  Damar sorunu var (%50) – Büyük damar hastalığı (ilyak/femoral/popliteal) – Küçük damar hastalığı (krural) – Mikroanjiyopati

12

13 Hangi noninvazif testleri kullanabiliriz?  Görüntüleme – RDUS – BTA – MRA – Anjiyografi

14 Hangi noninvazif testleri kullanabiliriz?  Ayak bileği dirsek indeksi (ABİ)  Ayak bileği basıncı  Başparmak basıncı  Transkütan doku oksijen basıncı (TcP0 2 )

15 Anjiyozom (arteriozom+venozom)  Taylor & Palmer 1987  Endovasküler (ya da cerrahi) tedavi en kolay açılablen arter değil anjiyozom arterine yapılırsa: – Ülserde daha iyi iyileşme – Daha yüksek ayak koruma oranları – Daha yüksek ampütasyonsuz sağkalım

16 Endovasküler tedavi

17 Tedavi Sonucu beklentiler Birincil beklentiler  Ayağın ampütasyondan korunması (Limb salvage)  Ampütasyondan korunmuş sağkalım  Toplam sağkalım

18 Tedavi basamakları  Artere girim – Kontralateral femoral (retrograd) – İpsilateral femoral (antegrad) – Ek popliteal arter girimi (retrograd) – Ek tibial arter girimi (retrograd)  Oklüzyon geçme  Damar açma  Damarı açık tutma

19 Damara erişim – Standart yollar – Alternatif yollar Damara erişim – Standart yollar – Alternatif yollar

20

21 Oklüzyon geçme  Kılavuz teller – 0.035 sistem – 0.018 sistem  Destek kateterleri  Oklüzyon geçme cihazları – Crosser aterektomi – RF cihazı

22 Damarı açma: Total oklüzyon

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Endovasküler tedavi yöntemleri  Balon/ilaç kaplı balon anjiyoplasti  Kriyoterapi (Polar balon)  Stent /ilaç kaplı stent  Aterektomi  Excimer lazer

32 CerrahiPTASonuç Hastalar195216RCT 30-günlük mortalite 117p>0.05 Morbidite5741P<0.05 Komplikasyon5641? Sağkalım (1 yıl)% 68% 71p>0.05 Sağklaım (3 yıl)% 57% 52p>0.05 İşlem maliyeti£23.000£ 17 000P<0.05 Lancet 2005;366:1925-34 Basil çalışması (RCT) (Bypass versus angioplasty in severe ischemia of the leg)

33 Basil çalışması “Uzun dönem takip”  2 yıldan fazla yaşayanlar için, ”safen ven ile yapılan by pass öncelikli tedavi stratejisi” daha yüksek sağkalım sunar Semin Vasc Surg 2012; 25:108-114 J Vasc Surg 2010 51:5S-17S

34 İlaç kaplı (salan) balonlar  Kısa ve orta dönem teknik ve klinik başarıda ciddi iyileşme  1 yıl takip – Klinik iyileşme %91 – Bacak sağkalımı: %96 Schmidt A, et al. JACC, 2011;58:1105-9

35 Kriyoplasti  1 yıl primer açıklık: %56  1. yıl sonu bacak korunması: %95 Kesici balon  1. yıl primer açıklık  %82 (yürüme ağrısı grubu)  %64 (KBİ grubu)  Bacak korunması %84 Canaud L, J Vasc Surg, 2008

36

37 İlaç kaplı stent  RKÇ Normal vs. ilaç kaplı stent (sirolumus-eluting)  1. yıl birincil açıklık – Normal stent: %55.6 – İlaç kaplı stent: %80.6 Normal metal stentler ► PTA dan üstün değil

38  1.5-7 cm ye kadar damarlar için  275 hastada 579 lezyon – 199 YFA – 110 PA – 218 tibial – 52 çoklu seviye  18 ay birincil ve ikincil açıklık: %52 ve %75  18 ay ayak koruma oranı %92  Tekrar girişim oranı %25-%30 Perkütan aterektomi McKinsey, Ann Surg, 2008

39 Endovasküler tedavi gerçekleri  Endovasküler tedavi sonrası açılabilen krural arter sayısı arttıkça bacak korunması artar 0 açık arter : 56% (1 yıllık açıklık) 1 açık arter : 73% 2 açık arter : 80% 3 açık arter : 83% Peroneal arter yerine bir tibial arterin revaskülarizasyonu daha iyi sonuç verir Lezyon krural arter proksimalindeyse bacak korunma oranı yüksek Anjiyozom konseptine göre tedavi daha iyi yara iyileşmesi sağlayabilir

40 Diyabetik ayak yaralarında…..  Endovasküler yöntemlerle iskemik diyabetik ayak ülserlerinin tedavisi mümkün  Tedavi sonrası arter patensisi kısa ancak yara iyileşirse damarın tekrar rekanalize edilmesi gerekmeyebilir  Endovasküler tedavi avantajları – Tekrarlayan tedaviler mümkün – Endovasküler tedavide birden fazla damar rekanalize edilebilir – Anjiyozom konseptine göre tedavi yapılabilir

41 Teşekkürler… loguzkurt@yahoo.com


"Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri Dr. Levent Oğuzkurt Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Konya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları