Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜZEYEL TROMBOFLEBİT Prof.Dr.Hasan Berat Cihan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜZEYEL TROMBOFLEBİT Prof.Dr.Hasan Berat Cihan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi AD."— Sunum transkripti:

1 YÜZEYEL TROMBOFLEBİT Prof.Dr.Hasan Berat Cihan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi AD

2 Superficial Phlebitis. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2009

3

4

5 KLİNİK ÖZELLİKLERİ Klinik bulguları: - Eritem - Ağrı/ hassasiyet - Ödem - Palpabıl kord Teşhis: - Klinik - Venöz RDUS

6  SVT’li hastalarda son yayınlanan metaanalizlerde; %16-44 (ortalama %11) DVT, %20-33 PE (asemptomatik) ve %2-13 semptomatik PE.

7  Endotel hasarı: drekt travma ya da İV kateter yerleştirilmesi  Venöz staz: variköziteler  Hiperkoagulabilite: protein c, protein s eksikliği, antitrombin 3 anormalileri ve malignensiler, oral kontraseptifler, hormon replasman tedavileri, hamilelik.

8 Risk faktörleri › Variköz venler › Skleroterapi › Kateter, infüzyon, infeksiyon › Venöz yetmezlik › Hiperkoagulabilite › Malignensiler › Oto-immün hastalıklar › Hormonal terapi/hamilelikler › Obezite › Cerrahiler ve travmalar › VTE öyküsü Chest 2008;133;454-545

9 Prof.Dr. Rudolf Wirchow(1821-1902)

10  İnfüzyon tromboflebit  Variköz ven trombozu  Yüzeyel ven trombozu(SVT)  Özel tipleri -Mondor hastalığı -Penile mondor hastalığı -Gezici yüzeyel tromboflebit (Trousseau sendromu)

11

12  Semptomatik infüzyon tromboflebiti: › Oral diclofenac ya da diğer NSAID (Grade 2B) › Topikal diclofenac gel (Grade 2B) › Heparin gel (Grade 2B)  Sistemik antikoagulasyon (Grade 1C). Chest 2008;133;454-545

13

14  › VV T %10-20 erkeklerde ve %25-33 kadınlarda rastlanır  Patofizyoloji – kapakçıklarda reflü  Risk faktörleri › Uzun ayakta kalma › Hamilelik, konstipasyon, obezite, kronik öksürük, tümör › Konjenital › Derin ven trombozu  Tromboz tanısı › Klinik › Venöz duplex  Tedavi –konservatif ya da cerrahi › Cerrahi genelliklekozmetik ya da semptomatik sebeplerle yapılır. Am Fam Physician. 2008;78(11):1289-1294

15

16

17  Mekanik tedavi  Topikal tedaviler (heparin, NSAIDS)  Sistemik NSAID  Antikoagulanlar  Cerrahi (ligasyon ± striping)

18  Spontan gelişen süperfisiyal ven trombozu: › Profilaktik ya da intermediyet dozlarda DMAH (Grade 2B) ya da › Intermediyet dozda UFH (Grade 2B)  Asgari 4 hafta  Alternatif olarak, Varfarin (hedef INR, 2.5; aralık, 2.0 to 3.0) 5 gün UVF veya DMAH ile birlikte kullanılıp sonra tek başına toplam 4 hafta verilebilir.(Grade 2C)  Oral NSAID antikoagulanlarla birlikte kullanılmamalı (Grade 2B)  Yaygın olmayan SVT ( kısa bir venöz segment tutulmuş ya da sefano-femoral bileşkeden uzakta) antikoagulan tedavi gerektirmez. Chest 2008; 133:454S–545S

19  Infüzyon tromboflebiti ve variköz ven trombozu genellikle sistemik tedavi gerektirmez.  Sefano femoral birleşkeye yakın yerleşimli süperfisiyal venöz trombozlarda yayılım ve nüks riski vardır. › -Sistemik antkoagulanlar genellikle endikedir. › Tedavi süresi asgari 4 haftadır.


"YÜZEYEL TROMBOFLEBİT Prof.Dr.Hasan Berat Cihan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları