Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VASKÜLER YARALANMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VASKÜLER YARALANMALAR"— Sunum transkripti:

1 VASKÜLER YARALANMALAR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim dalı

2 Oluş Mekanizmaları Künt yaralanmalar:
-Trafik kazaları, ezilme, yüksekten düşme -Abdominal, pelvik, torasik ve alt ekstremite damarları sık -Boyun ve üst ekstremite arterleri daha az Penetran yaralanmalar: İyatrojenik yaralanmalar: -Tanısal ve tedavi amaçlı vasküler ve vasküler olamayan girişimler -İntraaortik balon kateter yerlestirilmesi -En sık etkilenen femoral ve brakial arterler -Hematom, pseudoanevrizma, arteriyovenöz fistül, tromboz ve emboli

3 Genel Prensipler Kanama bölgesine direkt bası
Klemplemeye çalısmak daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir Turnike uygulanmasından kaçınılır -Kollateral dolaşımı engeller -İskemik durumu artırır Operasyon: proksimal ve distal kontrol -Manuel kompresyonun zor olduğu boyun, pelvis gibi bölgelerde foley kateterle eksternal balon kompresyon -Fogarty kataterle damar içinden kontrol

4 Subklavyan arter yaralanmasında balon kateterle kanama kontrolü

5 Hasta ve Yaralanmanın Değerlendirilmesi
Penetran yaralanmada basit laserasyon, parsiyel duvar kaybı veya komplet kesi Künt travma intimal flep, parsiyel ya da komplet ayrılma ve majör damar dallarının kopması Yüksek velositeli yaralanmadaki “kavitasyon etkisi” ya da künt travmanın oluşturduğu “gerilme – stretch – etkisi” direkt travma olmasa da intimal hasara ve takiben tromboza sebep olabilir Arteriyel yaralanmalarda “6 P bulgusu” 1. Nabızsızlık (Pulselessness) 2. Solukluk (Pallor) 3. Ağrı (Pain) 4. Parestezi 5. Paralizi 6. Poikilotermi

6 Arteriyel Yaralanmada Bulgu ve Semptomlar
Güçlü Bulgular (Operasyon zorunlu) Pulsatil hemoraji Anlamlı Hemoraji Thrill veya üfürüm Akut iskemi Distal nabzın kaybolması Muhtemel Bulgular (Daha fazla arastırma) Yakınlık Minör hemoraji Küçük hematom Sinir yaralanması birlikteliği

7 Tanı Tam kan ve biyokimya analizi Kan grubu tayini Yeterli kan temini
PT, APTT değerlendirilir El doppleri ile yaralanma bölgesinin distalinde akım varlığı Direkt grafi: Kemik kırıkları, yabancı cisimler ve indirekt yaralanmanın yeri CT değerlendirmesi Arteriografi altın standart Operasyon odasında konvansiyonel anjiyografi çekilebilir Doppler ultrasonografi

8 Cerrahi Değerlendirme
Sıvı ve elektrolit replasmanı Operasyon planlanması Yaşamsal öneme sahip organ müdahalesi öncelikli Gerekirse şant yerlestirilerek perfüzyon sağlanır -Transfer esnasında perfüzyonun sağlanması -Hayatı tehdit eden organmüdahalesi sırasında ekstremite perfüzyonunu sağlamak için -Damar girişiminden önce kemik tamiri yapılırken -Hipotermi – koagülopati oluştuğunda zaman kazanmak için

9 Zaman kazanmak için sant uygulanması

10 Vasküler Yaralanma Tedavisindeki Seçenekler
Gözlem Ligasyon Lateral sutur End-to-end anastomoz Interpozisyon greftler Otojen ven Otojen arter PTFE Dacron Transpozisyonlar Extra-anatomik bypass Girişimsel radyoloji

11 Lateral süturla innominate arterin tamiri

12 Yaralanmıs arter ve vene safen ven interpozisyonu

13 Vena kavanın arka duvarındaki rüptürün tamiri

14 İliak ve karotis arterin transpozisyonla tamiri

15 Karotis diseksiyonu ve psödoanevrizmasının stentle tamiri

16 Mutlaka Tamir Et !!! Arterler:
Carotid, innominate, brakial, süperior mezenterik, hepatik, renal, iliak, femoral, popliteal ve aorta Venler: Vena kava süperior, renal venlerin proksimalindeki inferior vena kava ve portal ven (bazen portal ven de bağlanabilir)Bazen de popliteal ven ya da portal venin sağ ya da sol dalı bağlandığında yaşamı tehdit etmeyen morbidite ortaya çıkabilir 3mm. den büyük arterleri 10 mm. den büyük venleri tamir et

17 Komplikasyonlar - Reperfüzyon hasarı :
-İskemik peryodu takiben yeniden kanlanmaya bağlı serbest oksijen radikallerinin olusturduğu hasar -Lokal kapiller permeabilite artışı ile ekstremitede sisme ve kompartman sendromu -Adale infarktı oluşmuşsa adale kontraktürleri -Hücre hasarına bağlı asidoz ve hiperkalemi -Aritmiler ve myoglobinemi  tübüler nekroz -Akut respiratuar distress sendromu -Gastrointestinal endotelyal ödem -Endotoksik şok - Retromboz - Enfeksiyon - Amputasyon

18 Kompartman sendromu gelisiminde ekstremite kurtarıcı yöntem olarak fasyotomi uygulama yöntemleri

19


"VASKÜLER YARALANMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları