Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karotis Arter Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karotis Arter Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Karotis Arter Hastalıkları

2

3 Karotis Arter Hastalıkları
STROK % 20 hemorajik % 80 iskemik Kardioemboli ( AF, MI- anevrizma , akinetik bölge) Lakunar enfark (Bazal ganglion ve capsula internaya gelen lentikülostriat arterlerin hipertansiyona bağlı hyalinosisi) Cryptojenik İntrakraniyal Extrakraniyal Strok 3. ölüm nedeni (MI, Malinite) 160/ kişi/yıl Yardıma muhtaç Afazik Depresif 60-70 yaş arası , Erkek -5.4 yıl Kadın -6.4 yıl

4 Karotis Arter Hastalıkları

5

6 Karotis Arter Hastalıkları
Semptomlar Hollenhorst plakları TIA→ 24 saatten kısa süren nörolojik defisit (his - motor kusuru, afazi, Amorosis fugax ) 90 günde % 3-17 stroke Kreşendo TIA RIND (reversible iskemik nörolojik deficit) → 21 günden kısa süren nörolojik defisit STROKE → 21 günden uzun süren nörolojik defisit

7 Karotis Arter Hastalıkları
Karotis Üfürümü Ciddi karotis stenozlarının 1/3 inde üfürüm duyulur. Üfürüm duyulanların 1/3 ünde ciddi darlık vardır. Çene açısı → bifurkasyon Daha aşağıda → ana karotis arter Preoklüsiv lezyonlarda üfürüm olmayabilir Aort stenozu üfürümü Karotis nabzı zayıf olabilir Temporal arter nabzı olmayabilir Gözdibi muayenesinde parlak Hollenhorst plakları bulunabilir.

8 Tanı metodları Dubleks Ultrasonografi Kolay uygulanabilir
Kontrast madde yok Karotisteki darlık derecesi ve plak yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verir (%, ekolusan, yumuşak mı, fibrotik mi, kalsifik mi, ülsere mi) Yapan kişinin tecrübesi önemli

9 BT anjiografi 3 boyutlu görüntü, darlığın yeri Cerrahi planlamada yol gösterici Konrast madde (Nefrotoksik, allerji) Kalsifikasyonlar

10 MR anjiografi 3 boyutlu görüntü, darlığın yeri
Cerrahi planlamada yol gösterici Gadolinum daha az nefrotoksik ve allerjik Klostrofobi, pacemaker, protez kapak intrakraniyal klip gibi cihazlar engel Pahallı zaman alıcı Darlığı olduğundan fazlagösterebilir.

11 Digital subtraction Karotis anjiografi (DSA)
Altın standard fakat tanıda Şart değil !!!!!! 3 boyutlu görüntü, darlığın yeri, plak tipi Cerrahi planlamada yol gösterici İnvaziv girişim (Hematom, Psödoanevrizma, AVF) Mortalite Konrast madde (Nefrotoksik, allerji)

12 Karotis Arter Hastalıkları
Semptomatik Semptomatik NASCET (%70-99 darlık) 2 yıllık takipte Medikal gurupta %26 Cerrahi grupta %9 Yılda % 8.5 koruma NASCET (%50-70 darlık) 5 yıllık takipte Medikal gurupta %22 Cerrahi grupta %16 Yılda % 1.2 koruma

13 Asemptomatik ACST (Eur. Asemptomatik Carotid Surgery Trial) ACAS (Asymptomatic Carotid Artery Study) 5 yıllık takipte Medikal gurupta %11 Cerrahi grupta %5 Yılda % 1.2 koruma Cerrahi mortalite ve morbiditenin düşük olması Cerrahın deneyimli olması Yılda belli sayıda operasyonun yapılması Hasta 80 yaşın üzerinde ise survi iyi değerlendirilmeli

14

15

16 Karotis Endaerterektomi
Safen patch plasti

17 OPERASYON STROK Creşendo TIA
Küçük veya enfarkt yok ise operasyon(48 saat içinde reenfarkt ) Büyük enfarkt →Hemorajik enfarkta dönüşür, hastanın durumu kötüleşir. 4-6 hafta beklemek gerekir (kan beyin bariyeri) Asprin+antikoagulasyon →Acil operasyon TIA

18 % 90 % 10 Ateroskleroz Takayasu arteriti Giant cell arteriti Radyasyon arteriti Fibrodiplazi Disseksiyon (spontan, travmatik ) Karotis bükülmesi kıvrılması

19

20 ÜST EKSTREMİTE ARTERYEL HASTALIKLARI
Arteryel girişim Arteryel girişimlerin % 5ini oluşturur. Subklavyen arter→Axiller arter→Brakiyel Arter→Ulnar, Radial →Palmar ark Digital arterler Küçük ,orta damarlar→Vazospasm

21 Adson testi Ateroskleroz →Subklavyen Giant cell → Subklavyen
Takayasu → Subklavyen, axiller Emboli → axiller, brakiyel, el (%10 ekstremite kaybı kollateraller iyi gelişmiş) Maliniteler → tromboz Arteryel TOS (cervikal kot, 1 kot anomalileri, kallus, bandlar) → Anevrizma → emboli Subklavyen, Axiller Anevrizmaları AVF (%30 CO veya debi >1200ml

22 Buerger Hastalığı Shionoya
Buerger Hastalığında →Ulnar ,radial ,digital arterler (%50) Vibrasyonlu aletlerde → Ulnar arter anevrizması intimal hasar (Avuç içi) < 50 yaş Sigara Sigara dışında aterosklerotik risk faktörünün olmaması İnfrapopliteal arter tutulumu Tromboflebitis migrens veya üst ekstremite tutulumu

23

24 Raynaud Soğuk ve Emosyonel stresle el ve ayak parmaklarında görülen solukluk , siyanoz ve hiperemi atağı. %11 civarında görülür 15-45 yaş arasında TANI Segmental basınç ölçümü (10 mmhg dan büyük) Parmak basıncının <70 mmhg, 2 parmak arası fark 15 mmHg 20 saniye 4 derecede beklenir. 10 dak sonra normal ısıya döner. 30 dak geçer

25

26 Raynaud Raynaud sendromu (Primer )
Raynaud sendromu (Sekonder ) 2 yıl içinde başka hastalık çıkmaması Skleroderma, CREST send SLE, Romatoid artrit , mix bağ dokusu hast, Sjögren, Dermatomyozit Buerger, TOS, anevrizmalar, emboliler, Ateroskleroz, Giant cell, vibrasyon Ergot deriveleri , vinblastin, bleomicin, B blokerler, cocain Polisitemi vera, trombositoz, soğuk aglutininler, paraproteinemi Maliniteler, lösemi, adeno ca, astrositom, multiple myelom, Hepatit B, C, Parvovirüs, purpura fulminens

27 Sempatektomi T1,T2,T3 Ülserler
Tedavi İlaçlar Vucudu sıcak tutmak Centrifugal hareket. Telkin İlaç Sempatektomi T1,T2,T3 Ülserler Ca kanal blokerleri →Nifedipin, Nikardipin, felodipin, amilodipin Selektif α1 blokerleri Terazosin, prazosin,doxazosin Angiotensin II reseptör blokeri Losartan Serotonin reuptake blokeri,Fluexetin Kaptopril,prostoglandinler (avrupada) Nitrogliserin kremler


"Karotis Arter Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları