Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AORTİK ANEVRİZMA Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AORTİK ANEVRİZMA Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 AORTİK ANEVRİZMA Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

2 Risk Faktörleri 1- Sigara 2- Hipertansiyon 3- Ateroskleroz
4- Marfan Sendromu 5- Ehler - Danlos Sendromu 6- Bikuspid, Unikuspid Aorta

3 Etyoloji - İdiopatik kistik dejenerasyon - Genetik 1- Marfan
2- Ehler - Danlos - Familial anevrizma - Ateroskleroz - Disekan anevrizma - Bikuspid, Unikuspid aorta - Enfeksiyon 1- Mikotik anevrizma (Stafilokok, streptokok, salmonella) 2- Sifiliz 3- Takayasu arteriti 4- Giant Cell arteriti - Travma - Psödoanevrizma

4 Rüptür Riski (%75) 1- Anevrizmanın büyüklüğüne
i. 6 – 6.9 cm  rüptür riski 4 kat ii. 4 cm.lik anevrizma yılda 0.08 cm 8 cm.lik anevrizma yılda 0.16 cm Ortalama büyüme hızı 0.42 cm 2- Etyolojisine i. Marfanda sık ii. Familial iii. Disekan anevrizma iv. Sifilitik anevrizma

5 Klinik Asemptomatik Göğüs ağrısı
Özefagus ya da vena kava superiora (VCS) bası VCS veya sağ atriuma rüptüre olarak yüksek outputlu kardiak yetmezlik Hemoptizi Horlama Aort yetmezliği Şok

6 Tanı EKG: Sol ventrikül hipertrofisi ? Akciğer grafisi Ekokardiografi
Aortografi: BT (yüksek sensitivite) MR

7

8

9 Operasyon Endikasyonları
- Semptomatik 1- Rüptüre 2- Diseksiyon - Çapı > 5cm ve büyüme hızı > 1cm/yıl - Psödoanevrizma

10 Operasyon - Median sternotomi + kardiyopulmoner bypass
- Tüp greft interpozisyonu - Kapaklı kondüitler (Bentall, Cabrol) - Pulmoner otogreft - Aortik allogreft - Aort kapak koruyucu cerrahi (Reimplantasyon) - Eksternal wrapping

11

12

13

14 Peroperatif Mortalite-Morbidite
Stroke: % 1,8 – 5,9 Uzamıs destek: % 18 – 25 Postop MI: % 2,5 Perioperatif mortalite % 9 10 yıllık survi % 60

15 Arkus Aorta Cerrahisi Serebral Koruma: - Hipotermik sirkulatuar arrest
- Antegrad serebral perfüzyon - Retrograd serebral perfüzyon

16 Cerrahi -Arteriyel kanülasyon
1- Sağ aksiller arter (aterosklerozu nadir, selektif antegrad serebral perfüzyon) 2- Femoral arter ( aterosklerozu sık, retrograd perfüzyon, diseksiyon riski yüksek) - Sirkulatuar arrest için soğuma - Myokard korunması (Antegrad ve retrograd) - Doku yapıstırıcıları - Steroid kullanımı

17 Cerrahi Teknikler - Bentall + Hemiark Replasmanı
- Total Ark Replasmanı - Elephant Trunk (Fil Hortumu) - Desenden + Distal Ark Replasmanı

18

19 Elephant Trunk (fil hortumu)

20 DESENDEN VE TORAKOABDOMİNAL AORT
Desenden aortun ortalama ölçüleri ♀(mm) ♂(mm) Torasik Suprarenal abd İnfrarenal abd

21 Rüptür Riskleri - İleri yaş - Çap (> 5 cm) - KOAH
- Semptomatik (ağrı) - Renal yetmezlik

22 Klinik %43’ü asemptomatik Sırt ağrısı Epigastrik ağrı
Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi (bronsial veya trakeal bası) Disfaji, hematemez (özefagusa bası) Gastrointestinal kanama (duodenal erozyon) Bulantı, sarılık (Karaciğer veya portal ven basısı) Horlama Sırt ve bel ağrıları (torasik vertebra harabiyeti) Vena kava inferiora fistül Distal emboliler Organ yetmezlikleri (karaciğer, barsaklar, böbrek) Ekstremite iskemisi

23

24

25 Crawford Sınıflaması

26 Cerrahi Desenden aorta anevrizması için torakotomi
TAAA için torakotomi + laparotomi insizyonları En önemli risk parapleji veya paraparezi Sol atriofemoral, aortofemoral şant veya sentrifugal pompalar Distal femoral basınç 70 mmHg Vücut ısısı 32 °C, metabolizma yavaşlatılır BOS basıncı düsürülür İnterkostal arterler (özellikle T7-L2 arası), spinal arterler ve viseral organlar Y konnektörlerle perfüze edilmeli, greftleme sırasında tek tek veya ada seklinde grefte anastomoze edilmelidir

27

28 Endovasküler Onarım 1- Proksimal inen aorta anevrizması (sol common karotis distalinden en az 2cm sonrası için) 2- Anevrizma distalinden sonra normal 2 cm.lik alan (çöliak pleksus) 3- İliak arterleri 8 mm, anevrizma boynu uygun

29

30

31 Endovasküler Onarım Parapleji % 3 MI % 2 Stroke % 7 Endoleak % 23-30
- Tip 1: (- proksimal – distal ) - Tip 2: ( Yan dallarda ) - Tip 3: (Greftin kendisinden ) - Tip 4:

32 Cerrahi Sonuçlar Multiple organ yetmezliği % 61
Kardiak komplikasyon % 18 Pulmoner komplikasyon % 9.2 Stroke % 9.2 Kanama %1.5 Mortalite (Elektif: %13 , Acil: %50) 30 günlük mortalite %11 Parapleji %2-8 (En sık Tip-2’de) Renal Yetmezlik %2-9 (En sık Tip-2’de)

33

34


"AORTİK ANEVRİZMA Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları