Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resim 1a Resim 1. Sağ vertebral arter fenestrasyonu (ok). 3D time of flight (TOF) MRA incelemesi. a) MIP b) kaynak görüntü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resim 1a Resim 1. Sağ vertebral arter fenestrasyonu (ok). 3D time of flight (TOF) MRA incelemesi. a) MIP b) kaynak görüntü."— Sunum transkripti:

1 Resim 1a Resim 1. Sağ vertebral arter fenestrasyonu (ok). 3D time of flight (TOF) MRA incelemesi. a) MIP b) kaynak görüntü.

2 Resim 1b Resim 1. Sağ vertebral arter fenestrasyonu (ok). 3D time of flight (TOF) MRA incelemesi. b) kaynak görüntü.

3 Resim 2 Resim 2. Baziler arter proksimal kesiminde yarık şeklinde fenestrasyon (ok). 3D TOF MRA; MIP rekonstrüksiyonu.

4 Resim 3a Resim 3. Persistan trigeminal arter. 3D TOF MRA. a) aksiyal planda volume rendered (VR) rekonstrüksiyon b) sagital MIP c) aksiyal kaynak görüntüler. Baziler arter ile internal karotid arter arasında anastomoz sağlayan damarsal yapı izlenmektedir (oklar).

5 Resim 3b Resim 3. Persistan trigeminal arter. b) sagital MIP. Baziler arter ile internal karotid arter arasında anastomoz sağlayan damarsal yapı izlenmektedir (ok).

6 Resim 3c Resim 3. Persistan trigeminal arter. c) aksiyal kaynak görüntüler. Baziler arter ile internal karotid arter arasında anastomoz sağlayan damarsal yapı izlenmektedir (oklar).

7 Resim 4a Resim 4. Posterior serebral arter anevrizması. 3D TOF MRA. a) aksiyal MIP b) koronal VR rekonstrüksiyon c) aksiyal kaynak görüntülerde posterior serebral arterin ikinci segmentinden köken alan bilobule, geniş boyunlu sakküler anevrizma görülmektedir (oklar).

8 Resim 4b Resim 4. Posterior serebral arter anevrizması. 3D TOF MRA. b) koronal VR rekonstrüksiyon

9 Resim 4c Resim 4. Posterior serebral arter anevrizması. 3D TOF MRA. c) aksiyal kaynak görüntü.

10 Resim 5a Resim 5. Baziler arterde dev fuziform anevrizma. a) TSE T2 aksiyal kesitte interpedinküler sisterna yerleşimli dev anevrizma (ok) görülmektedir. Anevrizmanın akuadukt üzerindeki basısına sekonder supratentoryal obstrüktif hidrosefali ve transependimal BOS sızması gelişmiştir (kısa oklar).

11 Resim 5b Resim 5. Baziler arterde dev fuziform anevrizma. 3D TOF MRA b) aksiyal kaynak görüntü. Baziler arterde hafif genişleme ve normal akıma bağlı parlaklaşma (kısa ok) ile onu çevreleyen dev tromboze anevrizma (ok) izlenmektedir.

12 Resim 5c Resim 5. Baziler arterde dev fuziform anevrizma. 3D TOF MRA; c) MIP rekonstrüksiyon. Hafif ektatik baziler parlak izlenirken (kısa ok) çevreleyen trombüs (ok) daha düşük sinyal yoğunluğundadır. Anevrizma 5 cm uzunluğunda ölçülmüştür.

13 Resim 5d Resim 5. Baziler arterde dev fuziform anevrizma. d) 3D TOF MRA kaynak görüntüleri kullanılarak oluşturulan kıvrımlı koronal rekonstrüksiyon. Anevrizma baziler bifurkasyondan hemen önce sonlanmaktadır.

14 Resim 6a Resim 6. Vertebral arterde fuziform anevrizma. 3D TOF MRA a) MIP rekonstrüksiyonu, b) kaynak görüntülerde sağ vertebral arter distalinde fuziform anevrizmatik genişleme (ok) izlenmektedir.

15 Resim 6b Resim 6. Vertebral arterde fuziform anevrizma. 3D TOF MRA a) MIP rekonstrüksiyonu, b) kaynak görüntülerde sağ vertebral arter distalinde fuziform anevrizmatik genişleme (ok) izlenmektedir.

16 Resim 7a Resim 7. Baziler arterde anevrizmayı taklit eden tortiozite. 3D TOF MRA a) Koronal planda elde edilen MIP’de baziler arter distalinde sakküler genişleme anevrizmayı (ok) düşündürmektedir.

17 Resim 7b Resim 7. Baziler arterde anevrizmayı taklit eden tortiozite. b) MIP rekonstrüksiyonu uzun ekseni boyunca birkaç derece döndürüldüğünde bu genişlemenin anevrizmaya değil arterde fokal kıvrımlanmaya (ok) ait olduğu anlaşılmıştır.

18 Resim 7c Resim 7. Baziler arterde anevrizmayı taklit eden tortiozite c) Baziler arterde kıvrımlanma (ok) kaynak görüntülerle de doğrulanmıştır.

19 Resim 8a Resim 8. Subklavian çalma fenomeni. a, b) Servikal bölgeyi içine alan 2D TOF MRA, MIP rekonstrüksiyon ve aksiyal kaynak görüntülerde sağ vertebral arter normal iken sol vertebral arter görülmemektedir (ok ve okbaşları).

20 Resim 8b Resim 8. Subklavian çalma fenomeni. a, b) Servikal bölgeyi içine alan 2D TOF MRA, MIP rekonstrüksiyon ve aksiyal kaynak görüntülerde sağ vertebral arter normal iken sol vertebral arter görülmemektedir (ok ve okbaşları).

21 Resim 8c Resim 8. Subklavian çalma fenomeni. c) Arkus aorta ve büyük damarlarına yönelik kontrastlı MRA. Sol subklavian arter proksimalinde kısa segment ileri darlık izlenmektedir (çentikli ok). İpsilateral vertebral arter akımı (okbaşları) tersine dönmüş olup sol kolun kanlanmasını sağlamaktadır. Arteryal akıma yönelik 2D TOF MRA incelemesinde sol vertebral arterin görünmemesinin nedeni tersine dönmüş akımın baskılanmasıdır.

22 Resim 9a Resim 9. Baziler arterde stenoz. a) 3D TOF MRA; MIP rekonstrüksiyonu ve b) kaynak görüntüsünde baziler arter proksimalinde tromboembolik daralma (ok ve okbaşları) izlenmektedir.

23 Resim 9b Resim 9. Baziler arterde stenoz. a) 3D TOF MRA; MIP rekonstrüksiyonu ve b) kaynak görüntüsünde baziler arter proksimalinde tromboembolik daralma (ok ve okbaşları) izlenmektedir.

24 Resim 9c Resim 9c. Baziler arterde stenoz. TSE FLAIR T2 aksiyal kesitte her iki oksipital lob ve serebellar vermisde subakut evrede infarkt mevcuttur. İnfarkt her iki serebellar hemisfer ve talamusu da içine almaktadır (gösterilmiyor).

25 Resim 10a Resim 10. Baziler arter diseksiyonu. Akut ataksi ile başvuran 65 yaşında erkek hastada a) TSE T2 aksiyal kesitte sol serebellar hemisferde akut infarkt ile baziler arterde genişleme (ok) izlenmektedir. Diseksiyon ve mural hematoma bağlı baziler arter eksternal çapı artmıştır. Damardaki düşük sinyal kısmen normal akımın neden olduğu ‘signal void’e, kısmen akut evredeki hematoma bağlıdır.

26 Resim 10b Resim 10. Baziler arter diseksiyonu. b) 3D TOF MRA aksiyal kaynak görüntüsünde baziler arterde akut evrede mural hematomu temsil eden düşük sinyal (ok) mevcuttur. Akım içeren gerçek lumen (okbaşı) daralmıştır.

27 Resim 10c Resim 10. Baziler arter diseksiyonu. c) 3D TOF MRA; MIP. Baziler arter proksimal kesiminde fokal daralma ve diseksiyon flebi (ok) görülmektedir.

28 Resim 10d Resim 10. Baziler arter diseksiyonu.d) 5 ay sonraki kontrolde mural hematom regrese olmuş, baziler arter normal çapa ulaşmıştır.


"Resim 1a Resim 1. Sağ vertebral arter fenestrasyonu (ok). 3D time of flight (TOF) MRA incelemesi. a) MIP b) kaynak görüntü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları