Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İFM ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ARAMA KONFERANSLARININ SONUÇLARI İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI SUNUM İÇERİĞİ VE GÜNDEM İFM PROJESİ HAKKIDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İFM ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ARAMA KONFERANSLARININ SONUÇLARI İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI SUNUM İÇERİĞİ VE GÜNDEM İFM PROJESİ HAKKIDA."— Sunum transkripti:

1

2 İFM ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ARAMA KONFERANSLARININ SONUÇLARI İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI SUNUM İÇERİĞİ VE GÜNDEM İFM PROJESİ HAKKIDA GENEL BİLGİLER

3 NE HEDEFLENİYOR? İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye Ülke kalkınma seviyesinin yükseltilmesi ve böylece ülke refahının artırılması

4 KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ 28. (605 p) 71. (494 p) 1. (775 p) 68. (506 p) 2011 Mart

5 SÜREÇ / KOMİTE TOPLANTILARI ÖNCESİ Temmuz 2006 Ekim 2007 Ekim 2008 Ekim 2009 Mayıs 2010 Haziran 2010 Temmuz 2010 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) İSTANBUL’UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİREN RAPOR (TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ) 2009 YILI PROGRAMI STRATEJİ VE EYLEM PLANININ DEKLERASYONU BAŞBAKANLIK GENELGESİ (2010/11 SAYILI) Mayıs 2010 DPT ANKARA, ÇALIŞMA KOMİTELERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI İSTANBUL, İFM YÜKSEK KONSEYİ VE ULUSAL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI ÇALIŞMA KOMİTELERİNİN İLK TOPLANTILARINA BAŞLAMASI

6 “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi” (Öncelik ve Eylemler) 02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulması uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulması finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması vergi sisteminin basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi vergi sisteminin basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak eğitim altyapısı sağlanması nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak eğitim altyapısı sağlanması dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulması dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulması İSTANBUL’UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ OLMASI İÇİN Genel Sekreter Prof.Dr.Adem BAŞTÜRK tarafından koordine edilmektedir. ALTYAPI KOMİTESİ ALTYAPI KOMİTESİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ’nde 8 KOMİTE Hukuk Vergi İnsan Kaynakları Piyasalar ve Enstrümanlar Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Teknoloji Tanıtım ve İmaj 2010/11 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ ile

7 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ (19 Kurum, 24 Üye) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. MERKEZ BANKASI İSTANBUL ALTIN BORSASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUR.UMU SERMAYE PİYASASI KURULU T.C.K. 17.BÖLGE MÜD. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL VALİLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TSPAKB VOB DLHMİ BDDK T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İMKB T.C.K. 1.BÖLGE MÜD. TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

8 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN DPT MÜSTEŞARLIĞI ALTINDAKİ SEKİZ ÇALIŞMA KOMİTESİNDEN BİRİ OLAN ALTYAPI KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMA SAHASI Öncelik 16 EYLEM PLANI İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİ, GÜVENLİK VE ULAŞIM İMKANLARI ARTIRILACAK, FİNANSAL KURULUŞLARIN ALTYAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK FİZİKSEL KOŞULLAR SAĞLANACAKTIR OfisKonutAfet UlaşımEğitimSağlık Konaklama Kongre Güvenlik FİZİKSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ

9 ALTYAPI KOMİTESİ TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUBU 1.TOPLANTI ÇALIŞMA GRUBU 2.TOPLANTI ÇALIŞMA GRUBU 3.TOPLANTI Altyapı Çalışma Grubu’nun Kurulması Yol Haritasının Tanımlanması Altyapı Çalışma Grubu’nun Kurulması Yol Haritasının Tanımlanması İstanbul ÇDP Ataşehir Finans Merkezi Projesi (Emlak Konut GMYO) İstanbul ÇDP Ataşehir Finans Merkezi Projesi (Emlak Konut GMYO) Ziraat, Halk ve Ziraat, Halk ve Vakıflar Vakıflar Bankalarının Bankalarının İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri Ziraat, Halk ve Ziraat, Halk ve Vakıflar Vakıflar Bankalarının Bankalarının İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri Citibank, HSBC ile TKBK’nin ile TKBK’nin İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri Citibank, HSBC ile TKBK’nin ile TKBK’nin İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri 30 EYLÜL 2010 08 EKİM 2010 18 EKİM 2010 25 EKİM 2010 ÇALIŞMA GRUBU 4.TOPLANTI Otelciler ile Sigortacılar Sigortacılar Birliklerinin Birliklerinin İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri Otelciler ile Sigortacılar Sigortacılar Birliklerinin Birliklerinin İFM’den İFM’den Beklentileri Beklentileri 01 KASIM 2010 ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2010) İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi oluşturuldu. Çalışma grubu konularının tespit edilmesi, görüş ve önerilerin alınması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelere başlandı. Sanal ortamda bir portal oluşturularak, yapılan çalışmaların portal aracılığı ile çalışma gruplarınca paylaşılması sağlandı.

10 ALTYAPI KOMİTESİ TOPLANTISI ALT ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Altyapı Komite Raporu Taslağını Değerlendirme Altyapı Komite Raporu Taslağını Değerlendirme Çeşitli Kurumlarla Görüşmeler Teknik Komite Raporunun Revizyonu Çeşitli Kurumlarla Görüşmeler Teknik Komite Raporunun Revizyonu 11 KASIM 2010 KASIM-2010-OCAK-2011 Doğal Afet Ulaşım, İletişim Enerji Eğitim, Sağlık Konut, Kongre Konaklama, Ofis Güvenlik ALT ÇALIŞMA GRUPLARI Her bir çalışma grubunun kendi uzmanlık alanı çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, İstanbul Finans Merkezi Proje Ofisi tarafından bütüncül bir çalışmaya dönüştürülerek; İFM Altyapı Komitesi Çalışma Raporu ve 2011 Eylem Planı Taslağı hazırlandı. ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2010)

11 İFM yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin İFM Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konulardaki ihtiyaç ve sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı’nda yer alan eylem önerilerinin tartışılması ve olgunlaştırılması amacı ile 2011 Şubat ayında arama konferansları gerçekleştirilmiştir. Arama Konferanslarındaki görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen Çalışma Raporu ve 2011 Eylem Planı Taslağı; 30.03.2011 tarihinde Altyapı komite üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. ŞUBAT-MART 2011 ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2011) Kümelenme, Ofis, Konut, Ulaşım, Enerji, Doğal Afetler, Eğitim, Sağlık, Turizm ve Güvenlik konularında gerçekleştirilen arama konferanslarına kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsi eden 251 paydaş katılmıştır.

12 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR Finansal Kümelenme – Ofis – Konut 07.02.2011 58 katılımcı yer almıştır Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Kent ile bütünleşen, kademelenmiş çok merkezli bir kümelenme modelinin İFM yapılanması için uygun model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok merkezli bir yapılanma modelinde de rehabilite edilmesi koşulu ile Büyükdere, Levent, Maslak Aksı “ana merkez" olarak kabul edilerek; Anadolu Yakası’nda Ataşehir destekli Kartal’ın, Avrupa Yakası’nda ise Yenibosna Basın Aksı ve çevresinin İFM yapılanması için en uygun kümelenme bölgeleri olduğu belirtilmiştir. Kümelenme 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen ön çalışmalar neticesinde, Büyükdere-Maslak aksının kısa vadede daha da gelişeceği; Yenibosna Basın Aksı, Kartal, Ataşehir gibi merkezlerin ise orta ve uzun vadede önemli potansiyele sahip oldukları görülmüştür.

13 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler 14.02.2011 Afetlere bütüncül yaklaşımla bakılmaması Afet yönetimi ve koordinasyonda eksiklikler Denetim ve yasal mevzuat konusundaki eksiklikler Toplumun yeterince hazırlanamaması Önlemlerin yapı ölçeği yerine mahalle ölçeğinde belirlenmesi gerekliliği Afete dayalı kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesi 84 katılımcı yer almıştır Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Talebin kapasiteden fazla olması Eksik ve yetersiz trafik denetimi Yetersiz ve karayoluna dayalı toplu ulaşım altyapısı Mevcut ulaşım altyapısının yetersiz olması İstanbul’a üçüncü bir havaalanının gerekliliği Ulaşımdan sorumlu kurumlar arası koordinasyon eksikliği Ulaşım Master Planı’nda maliyeti nedeniyle uzun vadede yapılması öngörülen bazı raylı sistem yatırımlarının öne çekilmesi gerekliliği Coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin etkin kullanılmaması Gerekli yatırımların zamanında yapılamaması Enerji verimliliği kültürünün gelişmemiş olması Rekabet kültürünün eksik olması ve bunun fiyatlara yansıması Altyapı kazılarının enerji altyapısına zarar vermesi Enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde imarsız yapılaşmalar Master plan eksikliği Enerji Doğal Afetler Ulaşım

14 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR Eğitim ve Sağlık 17.02.2011 Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: İnsan kaynağı ve niteliğinde eksiklikler Sertifikasyon/akreditasyon belgelerinde standardizasyon olmaması Fiziksel altyapıda yetersizlik Sosyal güvenlikte sigorta sektörlerindeki sorunlar Yabancıların sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu sorunu Organizasyon ve yönetim sorunu Çevre sağlığı kontrol ve uygulamalarının yeterince etkin yapılamaması Sağlık turizmi konusunda organizasyon eksikliği Kapasitenin artırılması ihtiyaçları Denklik - uyum sorunları Yeniden yapılanma ihtiyacı Yabancı dil sorunu Kalitenin artırılması ihtiyacı Finansman ve arsa temini sorunları Eğitim Sağlık 57 katılımcı yer almıştır

15 ARAMA KONFERANSLARI ÖZET DEĞERLENDİRME Turizm ve Güvenlik 21.02.2011 Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Birimler arası yetki/koordinasyon karmaşası-eşgüdüm eksiklileri Güvenlik personelinin sık sık yer değiştirmesi, yabancı dil bilen personelin az olması Güvenli kentsel tasarımların olmaması Yetersiz elektronik güvenlik sistemleri Güvenlik anlamında olumsuz algılar Terör olaylarının toplumdaki güvenlik algısını zedelemesi Turizm sektöründe iletişim ve yaklaşım sorunları yaşanması Turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliği İstanbul’un marka algısının düşük olması Kurumlar arası koordinasyon eksikliği İstanbul’un turizm master planının olmaması İstanbul için turizm talep analizinin yapılmamış olması Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan turizm işletmelerinin yetersiz olması Şehir merkezinin yaya olarak gezilmesinin çok zor olması Doğal ve tarihi değerlerin korunmasındaki sorunlar Turizm Güvenlik 52 katılımcı yer almıştır

16 İBB Birimlerinin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler İBB Birimlerinin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler İFM Altyapı Komitesi’nin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler İBB Dışında Çeşitli Kurum ve Kuruluşların Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler 9 Adet Eylem (A1 … A9) 9 Adet Eylem (A1 … A9) 16 Adet Eylem (B1 … B16) 16 Adet Eylem (B1 … B16) 10 Adet Eylem (C1 … C10) 10 Adet Eylem (C1 … C10) Anket Arama Konferansı Alansal Varlık Arş. Öne Çıkan Bölgeler İçin Eylem Planları İnceleme Dönüşüm Planlama Ulaşım Bilişim Turizm Doğal Afet Sağlık Enerji Yaşam Kalitesi Güvenlik Eğitim Genel İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI

17 ANKET UYGULAMASI ANKET UYGULAMASI ALTYAPI KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR A NUMARALI EYLEMLER - 2011 Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların yapısal özelliklerini ve çalışanlarının ulaşım, sağlık, eğitim gibi konularda tercih ve ihtiyaçları ile bilgi teknolojileri (BT) kullanımı ve diğer altyapı konularına ilişkin eğilim ve sorunlarının belirlenmesine yönelik anket çalışması hazırlamış olup, uygulaması başlayacaktır. OCAK - HAZİRAN KOMİTE BİLGİLENME TOPLANTILARI KOMİTE BİLGİLENME TOPLANTILARI Finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelerdeki plan ve proje çalışmaları hakkında ilgili plan ve proje gruplarından; İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği” konusunda İFM Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden bilgi alınacaktır. MAYIS ARAMA KONFERANSI ARAMA KONFERANSI Teknoloji Komitesi ile işbirliği yapılarak, “İFM Projesi Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısında Doğru Modelleri Kurgulamak” konulu bir arama konferansı düzenlenecektir. HAZİRAN ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMALARI ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMALARI İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerde Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konularda “alansal varlık araştırması” ve “ekonomik etki analizleri” yaptırılacaktır. MAYIS - EKİM

18 ALTYAPI KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR WEB SİTESİ İFM ile ilgili altyapı çalışmaların kamu tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla bir web sitesi oluşturulacak ve İBB’nin web sitesinden İFM Altyapı web sitesine link verilecektir. NİSAN - HAZİRAN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ Finans merkezinin altyapı (ofis, konut, konaklama, kongre, ulaşım, iletişim, enerji, eğitim, sağlık vb.) gereksiniminin ve çalışan profilinin belirlenmesi için uluslararası finans merkezleri (Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Hong Kong, Freiburg –enerji verimliliği konusunda-) incelenecektir. NİSAN - AĞUSTOS ARAMA KONFERANSI ARAMA KONFERANSI finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgelerin Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konulardaki güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirileceği Arama Konferansı düzenlenecektir. ARALIK 2012 EYLEM PLANI İFM Projesi kapsamında öne çıkan bölgeler bazında Eylem Planları hazırlanacaktır. ARALIK 2011 – OCAK 2012 A NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012

19 İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 PLANLAMA İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu DÖNÜŞÜM ULAŞIM Trafik Etütleri Çalışması İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Ulaşım Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Yapılması Raylı Sistem Proje Yatırımlarının Hızlandırılması Kısa Vadede Çözüm Olması İçin Levent-Maslak Bölgesi’nde Yer Altı Otopark İhtiyacının Belirlenerek, İhtiyacın Karşılanacağı Uygun Altyapının Belirlenmesi İçin Çalışmaların Yapılması İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

20 B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 ULAŞIM Ulaşım Altyapısının Finansmanı İçin Doğru Modelleri Belirlemeye Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi Trafik Radyosu’nun Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Turizm Master Planı’nın Hazırlanması TURİZM İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Bilgi ve İletişim Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması BİLGİ İLETİŞİM

21 B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 3.Etap Mikro Bölgeleme proje çalışmaları tamamlanacaktır. 1, 2 ve 3. Etap dışında kalan alanları için öncelik planlamaları yapılarak; bu alanların da Mikro Bölgeleme çalışmaları belirlenen öncelik sırasına göre başlatılacak ve tamamlanacaktır. D-100 Karayolu güzergâhındaki derelerin ıslah çalışmaları Yenibosna Basın Aksı ve çevresine öncelik verilerek tamamlanacaktır. DOĞAL AFET Taşkın riski taşıyan derelere sel erken uyarı sistemi (SEUS) 1.Etap çalışmaları tamamlanacaktır. İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

22 İFM Projesi Koordinasyon Çalıştayı C NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 ENERJİ İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Enerji Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Bütüncül Bir Enerji Master Planı Hazırlık Çalışması Yabancıların Çocuklarının Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Araştırma İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Eğitim Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması DİĞER KURUMLARIN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR GENEL EĞİTİM

23 C NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 Öncelikle İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Olmak Üzere Kent Genelindeki Mevcut Durumun, İhtiyaçların ve Finansman İhtiyacının Tespit Edilmesi İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Sağlık Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Konusunda Uygulanan Modellerin İncelenmesi Ve Öneri Model Geliştirilmesi DİĞER KURUMLARIN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR SAĞLIK GÜVENLİK YAŞAM KALİTESİ Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu’nun Oluşturulması Mahalle Entegrasyonu ve Sosyal Çevrenin İyileştirilmesi İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerde Doğal ve Kentsel Risklere Yönelik Çalışmalar Yapılması Bütünleşik Afet Planlarının Hazırlanması DOĞAL AFET

24


"İFM ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ARAMA KONFERANSLARININ SONUÇLARI İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI SUNUM İÇERİĞİ VE GÜNDEM İFM PROJESİ HAKKIDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları