Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
27 NİSAN İSTANBUL

2 SUNUM İÇERİĞİ VE GÜNDEM
İFM PROJESİ HAKKIDA GENEL BİLGİLER İFM ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ARAMA KONFERANSLARININ SONUÇLARI İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI

3 NE HEDEFLENİYOR? İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye Ülke kalkınma seviyesinin yükseltilmesi ve böylece ülke refahının artırılması

4 KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ
28. (605 p) 71. (494 p) 1. (775 p) 68. (506 p) 2011 Mart

5 SÜREÇ / KOMİTE TOPLANTILARI ÖNCESİ
Temmuz 2006 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) Ekim 2007 İSTANBUL’UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİREN RAPOR (TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ) Ekim 2008 2009 YILI PROGRAMI Ekim 2009 STRATEJİ VE EYLEM PLANININ DEKLERASYONU Mayıs 2010 BAŞBAKANLIK GENELGESİ (2010/11 SAYILI) Mayıs 2010 DPT ANKARA, ÇALIŞMA KOMİTELERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI Haziran 2010 İSTANBUL, İFM YÜKSEK KONSEYİ VE ULUSAL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Temmuz 2010 ÇALIŞMA KOMİTELERİNİN İLK TOPLANTILARINA BAŞLAMASI

6 “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”
(Öncelik ve Eylemler) tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2010/11 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ ile DPT MÜSTEŞARLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ’nde 8 KOMİTE uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulması İSTANBUL’UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ OLMASI İÇİN düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi Hukuk finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi Vergi İnsan Kaynakları Piyasalar ve Enstrümanlar Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve vergi sisteminin basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak eğitim altyapısı sağlanması Teknoloji Tanıtım ve İmaj ALTYAPI KOMİTESİ dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulması Genel Sekreter Prof.Dr.Adem BAŞTÜRK tarafından koordine edilmektedir. 6

7 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ
ALTYAPI KOMİTESİ (19 Kurum, 24 Üye) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. MERKEZ BANKASI TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ T.C.K. 1.BÖLGE MÜD. T.C.K. 17.BÖLGE MÜD. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUR.UMU TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BDDK İMKB VOB İSTANBUL ALTIN BORSASI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERMAYE PİYASASI KURULU TSPAKB İSTANBUL VALİLİĞİ DLHMİ

8 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ
KOORDİNATÖRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN DPT MÜSTEŞARLIĞI ALTINDAKİ SEKİZ ÇALIŞMA KOMİTESİNDEN BİRİ OLAN ALTYAPI KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMA SAHASI Öncelik 16 İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİ, GÜVENLİK VE ULAŞIM İMKANLARI ARTIRILACAK, FİNANSAL KURULUŞLARIN ALTYAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK FİZİKSEL KOŞULLAR SAĞLANACAKTIR FİZİKSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI Ofis Konut Afet Ulaşım Eğitim Sağlık Konaklama Kongre Güvenlik

9 ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2010)
İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi oluşturuldu . Sanal ortamda bir portal oluşturularak, yapılan çalışmaların portal aracılığı ile çalışma gruplarınca paylaşılması sağlandı. Çalışma grubu konularının tespit edilmesi, görüş ve önerilerin alınması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelere başlandı. 30 EYLÜL 2010 08 EKİM 2010 18 EKİM 2010 25 EKİM 2010 01 KASIM 2010 ALTYAPI KOMİTESİ TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUBU 1.TOPLANTI ÇALIŞMA GRUBU 2.TOPLANTI ÇALIŞMA GRUBU 3.TOPLANTI ÇALIŞMA GRUBU 4.TOPLANTI Altyapı Çalışma Grubu’nun Kurulması Yol Haritasının Tanımlanması İstanbul ÇDP Ataşehir Finans Merkezi Projesi (Emlak Konut GMYO) Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankalarının İFM’den Beklentileri Citibank, HSBC ile TKBK’nin İFM’den Beklentileri Otelciler ile Sigortacılar Birliklerinin İFM’den Beklentileri 9

10 ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2010)
KASIM-2010-OCAK-2011 11 KASIM 2010 ALTYAPI KOMİTESİ TOPLANTISI ALT ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Doğal Afet Ulaşım, İletişim Enerji Eğitim, Sağlık Konut, Kongre Konaklama, Ofis Güvenlik Altyapı Komite Raporu Taslağını Değerlendirme Çeşitli Kurumlarla Görüşmeler Teknik Komite Raporunun Revizyonu ALT ÇALIŞMA GRUPLARI Her bir çalışma grubunun kendi uzmanlık alanı çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, İstanbul Finans Merkezi Proje Ofisi tarafından bütüncül bir çalışmaya dönüştürülerek; İFM Altyapı Komitesi Çalışma Raporu ve 2011 Eylem Planı Taslağı hazırlandı. 10

11 ALT YAPI KOMİTESİ / ÇALIŞMALAR (2011)
ŞUBAT-MART 2011 İFM yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin İFM Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konulardaki ihtiyaç ve sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı’nda yer alan eylem önerilerinin tartışılması ve olgunlaştırılması amacı ile 2011 Şubat ayında arama konferansları gerçekleştirilmiştir. Kümelenme, Ofis, Konut, Ulaşım, Enerji, Doğal Afetler, Eğitim, Sağlık, Turizm ve Güvenlik konularında gerçekleştirilen arama konferanslarına kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsi eden 251 paydaş katılmıştır. Arama Konferanslarındaki görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen Çalışma Raporu ve 2011 Eylem Planı Taslağı; tarihinde Altyapı komite üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur.

12 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR
Finansal Kümelenme – Ofis – Konut Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Kümelenme Kent ile bütünleşen, kademelenmiş çok merkezli bir kümelenme modelinin İFM yapılanması için uygun model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok merkezli bir yapılanma modelinde de rehabilite edilmesi koşulu ile Büyükdere, Levent, Maslak Aksı “ana merkez" olarak kabul edilerek; Anadolu Yakası’nda Ataşehir destekli Kartal’ın, Avrupa Yakası’nda ise Yenibosna Basın Aksı ve çevresinin İFM yapılanması için en uygun kümelenme bölgeleri olduğu belirtilmiştir. 58 katılımcı yer almıştır 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen ön çalışmalar neticesinde, Büyükdere-Maslak aksının kısa vadede daha da gelişeceği; Yenibosna Basın Aksı, Kartal, Ataşehir gibi merkezlerin ise orta ve uzun vadede önemli potansiyele sahip oldukları görülmüştür.

13 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR
Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Enerji Coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin etkin kullanılmaması Gerekli yatırımların zamanında yapılamaması Enerji verimliliği kültürünün gelişmemiş olması Rekabet kültürünün eksik olması ve bunun fiyatlara yansıması Altyapı kazılarının enerji altyapısına zarar vermesi Enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde imarsız yapılaşmalar Master plan eksikliği 84 katılımcı yer almıştır Doğal Afetler Ulaşım Afetlere bütüncül yaklaşımla bakılmaması Afet yönetimi ve koordinasyonda eksiklikler Denetim ve yasal mevzuat konusundaki eksiklikler Toplumun yeterince hazırlanamaması Önlemlerin yapı ölçeği yerine mahalle ölçeğinde belirlenmesi gerekliliği Afete dayalı kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesi Talebin kapasiteden fazla olması Eksik ve yetersiz trafik denetimi Yetersiz ve karayoluna dayalı toplu ulaşım altyapısı Mevcut ulaşım altyapısının yetersiz olması İstanbul’a üçüncü bir havaalanının gerekliliği Ulaşımdan sorumlu kurumlar arası koordinasyon eksikliği Ulaşım Master Planı’nda maliyeti nedeniyle uzun vadede yapılması öngörülen bazı raylı sistem yatırımlarının öne çekilmesi gerekliliği

14 ARAMA KONFERANSLARINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR
Eğitim ve Sağlık Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Eğitim Kapasitenin artırılması ihtiyaçları Denklik - uyum sorunları Yeniden yapılanma ihtiyacı Yabancı dil sorunu Kalitenin artırılması ihtiyacı Finansman ve arsa temini sorunları 57 katılımcı yer almıştır Sağlık İnsan kaynağı ve niteliğinde eksiklikler Sertifikasyon/akreditasyon belgelerinde standardizasyon olmaması Fiziksel altyapıda yetersizlik Sosyal güvenlikte sigorta sektörlerindeki sorunlar Yabancıların sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu sorunu Organizasyon ve yönetim sorunu Çevre sağlığı kontrol ve uygulamalarının yeterince etkin yapılamaması Sağlık turizmi konusunda organizasyon eksikliği

15 ARAMA KONFERANSLARI ÖZET DEĞERLENDİRME
Turizm ve Güvenlik Öncelikli görülen sorun ve ihtiyaçlar: Turizm Turizm sektöründe iletişim ve yaklaşım sorunları yaşanması Turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliği İstanbul’un marka algısının düşük olması Kurumlar arası koordinasyon eksikliği İstanbul’un turizm master planının olmaması İstanbul için turizm talep analizinin yapılmamış olması Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan turizm işletmelerinin yetersiz olması Şehir merkezinin yaya olarak gezilmesinin çok zor olması Doğal ve tarihi değerlerin korunmasındaki sorunlar 52 katılımcı yer almıştır Güvenlik Birimler arası yetki/koordinasyon karmaşası-eşgüdüm eksiklileri Güvenlik personelinin sık sık yer değiştirmesi, yabancı dil bilen personelin az olması Güvenli kentsel tasarımların olmaması Yetersiz elektronik güvenlik sistemleri Güvenlik anlamında olumsuz algılar Terör olaylarının toplumdaki güvenlik algısını zedelemesi

16 İFM ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI
İFM Altyapı Komitesi’nin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler İBB Birimlerinin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler İBB Dışında Çeşitli Kurum ve Kuruluşların Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler 9 Adet Eylem (A1 … A9) 16 Adet Eylem (B1 … B16) 10 Adet Eylem (C1 … C10) Arama Konferansı Alansal Varlık Arş. Planlama Turizm Enerji Eğitim Anket Öne Çıkan Bölgeler İçin Eylem Planları Dönüşüm Bilişim Sağlık Güvenlik İnceleme Ulaşım Doğal Afet Genel Yaşam Kalitesi

17 ALTYAPI KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
A NUMARALI EYLEMLER Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların yapısal özelliklerini ve çalışanlarının ulaşım, sağlık, eğitim gibi konularda tercih ve ihtiyaçları ile bilgi teknolojileri (BT) kullanımı ve diğer altyapı konularına ilişkin eğilim ve sorunlarının belirlenmesine yönelik anket çalışması hazırlamış olup, uygulaması başlayacaktır. OCAK - HAZİRAN ANKET UYGULAMASI Finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelerdeki plan ve proje çalışmaları hakkında ilgili plan ve proje gruplarından; İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği” konusunda İFM Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden bilgi alınacaktır. MAYIS KOMİTE BİLGİLENME TOPLANTILARI ARAMA KONFERANSI Teknoloji Komitesi ile işbirliği yapılarak, “İFM Projesi Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısında Doğru Modelleri Kurgulamak” konulu bir arama konferansı düzenlenecektir. HAZİRAN ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMALARI İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerde Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konularda “alansal varlık araştırması” ve “ekonomik etki analizleri” yaptırılacaktır. MAYIS - EKİM

18 ALTYAPI KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
A NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 WEB SİTESİ İFM ile ilgili altyapı çalışmaların kamu tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla bir web sitesi oluşturulacak ve İBB’nin web sitesinden İFM Altyapı web sitesine link verilecektir. NİSAN - HAZİRAN Finans merkezinin altyapı (ofis, konut, konaklama, kongre, ulaşım, iletişim, enerji, eğitim, sağlık vb.) gereksiniminin ve çalışan profilinin belirlenmesi için uluslararası finans merkezleri (Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Hong Kong, Freiburg –enerji verimliliği konusunda-) incelenecektir. NİSAN - AĞUSTOS ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ ARAMA KONFERANSI finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgelerin Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konulardaki güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirileceği Arama Konferansı düzenlenecektir. ARALIK 2012 EYLEM PLANI İFM Projesi kapsamında öne çıkan bölgeler bazında Eylem Planları hazırlanacaktır. ARALIK 2011 – OCAK 2012

19 İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 PLANLAMA İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu DÖNÜŞÜM İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu Trafik Etütleri Çalışması ULAŞIM İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Ulaşım Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Yapılması Raylı Sistem Proje Yatırımlarının Hızlandırılması Kısa Vadede Çözüm Olması İçin Levent-Maslak Bölgesi’nde Yer Altı Otopark İhtiyacının Belirlenerek, İhtiyacın Karşılanacağı Uygun Altyapının Belirlenmesi İçin Çalışmaların Yapılması

20 İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 ULAŞIM Ulaşım Altyapısının Finansmanı İçin Doğru Modelleri Belirlemeye Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi Trafik Radyosu’nun Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Turizm Master Planı’nın Hazırlanması TURİZM İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Bilgi ve İletişim Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması BİLGİ İLETİŞİM

21 İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
B NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 3.Etap Mikro Bölgeleme proje çalışmaları tamamlanacaktır. 1, 2 ve 3. Etap dışında kalan alanları için öncelik planlamaları yapılarak; bu alanların da Mikro Bölgeleme çalışmaları belirlenen öncelik sırasına göre başlatılacak ve tamamlanacaktır. DOĞAL AFET D-100 Karayolu güzergâhındaki derelerin ıslah çalışmaları Yenibosna Basın Aksı ve çevresine öncelik verilerek tamamlanacaktır. Taşkın riski taşıyan derelere sel erken uyarı sistemi (SEUS) 1.Etap çalışmaları tamamlanacaktır.

22 DİĞER KURUMLARIN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
C NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 GENEL İFM Projesi Koordinasyon Çalıştayı İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Enerji Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Bütüncül Bir Enerji Master Planı Hazırlık Çalışması ENERJİ Yabancıların Çocuklarının Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Araştırma EĞİTİM İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Eğitim Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması

23 DİĞER KURUMLARIN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
C NUMARALI EYLEMLER – 2011 ve 2012 İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Sağlık Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması SAĞLIK Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Konusunda Uygulanan Modellerin İncelenmesi Ve Öneri Model Geliştirilmesi GÜVENLİK Öncelikle İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Olmak Üzere Kent Genelindeki Mevcut Durumun, İhtiyaçların ve Finansman İhtiyacının Tespit Edilmesi Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu’nun Oluşturulması Mahalle Entegrasyonu ve Sosyal Çevrenin İyileştirilmesi YAŞAM KALİTESİ DOĞAL AFET İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerde Doğal ve Kentsel Risklere Yönelik Çalışmalar Yapılması Bütünleşik Afet Planlarının Hazırlanması

24


"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları