Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 25 Mart 2014 ANKARA BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 25 Mart 2014 ANKARA BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 25 Mart 2014 ANKARA BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2 Sunum İçeriği IPA 1. Dönem 2007-2013 ve BROP ▫ IPA Sistemi ▫ Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP ▫ Proje Seçimi ve geliştirilmesi ▫ Proje Süreçleri IPA 2. Dönem 2014-2020 Çalışmaları

3 Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. ……..- 2006 2007- 2013 IPA IPA kapsamındaki mali yardımların temel amacı Türkiye’yi üyelik sonrası “Yapısal Fonlar”ın programlanması, yönetimi ve uygulanmasına hazırlamaktır. PHARE ISPA SAPARD CARDS TÜRKİYE İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği PHARE ISPA SAPARD CARDS TÜRKİYE İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI I NSTRUMENT FOR P RE-ACCESSION A SSISTANCE KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI I NSTRUMENT FOR P RE-ACCESSION A SSISTANCE IPA 1. Dönem 2007-2013

4 IPA YARARLANICISI ÜLKELER Aday Ülkeler Türkiye Makedonya Hırvatistan Sırbistan Karadağ Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Kosova IPA’NIN BİLEŞENLERİ 1.Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma 1,6 2.Sınır Ötesi İşbirliği 0,03 3.Bölgesel Kalkınma 1,8 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 0,485 5. Kırsal Kalkınma 0,874 1.BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 2. ULAŞTIRMA 3. ÇEVRE Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler 11,5 Milyar Avro 4,8 Milyar Avro IPA 1. Dönem 2007-2013

5 PROGRAM OTORİTELERİ Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO) III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) Ulusal Görevlendirme Yetkilisi (NAO) ULUSAL FON (NF) Ulusal Görevlendirme Yetkilisi (NAO) ULUSAL FON (NF) Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Sınır Ötesi İşbirliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu NIPAC – AB Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bölgesel Kalkınma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu RCOP SMC ENV SMC TRNS. SMC HRD SMC RD SMC Merkezi Finans ve İhale Birimi Merkezi Finans ve İhale Birimi SAYIŞTAY - DIŞ DENETİM IPA 1. Dönem 2007-2013

6 2007-2013 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) • 565 Milyon Avro Bütçe (482 Milyon Avro AB Katkısı) • 43 İl (12 Düzey 2) • 3 Öncelik 8 Tedbir • Sektöre Yatırım Desteği, Program Otoritesi ve Faydalanıcılara yönelik Teknik Yardım • 63 Proje 603 Milyon Avro IPA 1. Dönem 2007-2013

7 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI 2007-2013 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI 2007-2013 İŞLETME KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ İŞLETME KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÖNCELİK 1 ÖNCELİK 2 T E D B İ R L E R 2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması, 2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, 2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması, 2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, 480.666.206 € 58.789.737 € ÖNCELİK 3 TEKNİK YARDIM 3.1. Operasyonel Programın Hazırlanması, Yönetimi, Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Desteklenmesi, 3.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler 3.1. Operasyonel Programın Hazırlanması, Yönetimi, Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Desteklenmesi, 3.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler 25.696.477 € IPA 1. Dönem 2007-2013 1.1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, 1.2. Yeni Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi, 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi, 1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 1.1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, 1.2. Yeni Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi, 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi, 1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi,

8 PROJE SUNMAYA UYGUN KURULUŞLAR •KAMU KURUMLARI, • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, • ODA, BİRLİK VE BORSA BENZERİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ ÇATI KURULUŞLAR, • DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER, • ÜNİVERSİTELER, • KSS – OSB YÖNETİMLERİ, • ARAŞTIRMA MERKEZLERİ, • BELEDİYELER, • KAYMAKAMLIKLAR, VB. MERKEZİ KAMU KURUMLARIMIZ İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE YÖNTEMİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİ Max % 85 AB Min % 15 BSTB IPA 1. Dönem 2007-2013 Hibe Değil, AB Kurallarına Göre İhale Minör<10Mi. Avro OIS Majör≥10 Mi. Avro MPAF

9 Proje teklifi •İnşaat •Mal Alımı •Müşavirlik •Teknik Yardım Proje teklifi •İnşaat •Mal Alımı •Müşavirlik •Teknik Yardım PTD Onayı İhale Dokümanlarının Hazırlanması İhale İlanı Yüklenici Sözleşme Uygulama Proje Kapanışı İzleme Ödemeler Proje Geliştirme Süreci IPA 1. Dönem 2007-2013 Tekliflerin Değerlendirilmesi Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Satın Alma Uygulama (Hedefe Ulaşma, Sorunun Çözülmesi) Hedefler Sonuçlar

10 SATIN ALINABİLECEKLER

11 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması

12 Bütçe AZ

13 Zaman AZ

14 Uygulama • 15 Yıl Sürdürülebilir Projeler

15 Olgun Proje Fikri ?? • Proje kim için yapılacak? • Harcanan para hangi sorunları çözecek? • Projede bittikten sonra kurulan yapılar nasıl devam ettirilecek? • Sorunlar mı çözülecek yoksa sadece bina, makine ekipman israfı mı yapılacak? • …..

16 2007-2013 Tecrübeleri • Çözümden Başlama 4 değil 2+2=4 yada 2x2=4 • Eksik Sorun Analizi/talep analizi • Gerekçe eksikliği • Fiyatlandırma, faaliyetlendirme (çözüm önerisi) eksikliği • Zaman planlaması eksikliği • Projenin sorun ağacında konumlanamaması

17 Stratejik Yaklaşım/Durum Tespiti S(G)W(Z) O(F)T

18 Sorunlar (Zayıf yanlar/tehditler) Sorun

19 SORUN AĞACI YAKLAŞIMI Üst Sorun Orta Sorun 1 Alt Sorun-1.1 Alt Sorun- 1.1.1 Alt Sorun- 1.1.1.1 Alt Sorun- 1.1.1.2 Alt Sorun- 1.1.2 Alt Sorun- 1.1.3 Alt Sorun- 1.1.4 Alt Sorun-1.2 Alt Sorun- 1.2.1 Alt Sorun- 1.2.2 Alt Sorun- 1.2.3 Orta Sorun 2 Alt Sorun- 2.1 Alt Sorun- 2.1.1 Alt Sorun- 2.1.2 Alt Sorun- 2.1.3

20 Üst Çözüm Orta Çözüm 1 Alt Çözüm- 1.1 Alt Çözüm- 1.1.1 Faliyet- 1 Faliyet- 2 Alt Çözüm- 1.1.2 Alt Çözüm- 1.1.3 Alt Çözüm- 1.1.4 Alt Çözüm- 1.2 Alt Çözüm- 1.2.1 Alt Çözüm- 1.2.2 Alt Çözüm- 1.2.3 Orta Çözüm 2 Alt Çözüm-2.1 Alt Çözüm- 2.1.1 Alt Çözüm- 2.1.2 Alt Çözüm- 2.1.3 Proje 2 Proje 1 ÇÖZÜM AĞACI Proje 3 Proje 4

21 A-Proje Fikrinin PTD’ye Dönüşmesi 1.Gerekçe ▫ Durum ve Sorun Analizi ▫ Talep Analizi 2.Projenin Ana Faaliyetleri ve Çözüm Yöntemi ▫ Faaliyetler (Yapılacaklar, Satın alınacaklar,) ▫ Tahmini Bütçe, Zaman Planlaması, Performans Göstergeleri, Uygulamanın Yönetimi ▫ Fizibilite Çalışmaları 3.Ek Bilgiler ▫ İnşaat’a İlişkin Belgeler, Avan Çizimler, Proforma Faturalar

22 A-Proje Tanımlama Dokümanı Sonrası Olgunlaştırma • Projenin İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve Prag’a Göre İhaleye çıkılması 1.İnşaat İhalesi için 5 Bölümden oluşan ihale dosyası (Tender Dossier) 2.Tedarik İhalesi için Teknik Şartname (Tech. Spec.)dosyası 3.Teknik Yardım ve Müşavirlik İçin İş tanımı (Terms of Reference) dosyası

23 B-Satın Alma • İhale ilanın yayınlanması • İhalelerin değerlendirmesi • Her bir ihale Proje Sahibi kurum tarafından değerlendirilir (en az 3 kişi) • Yüklenici firmanın belirlenmesi • Kontratın uygulanmasına başlangıç

24 C-UYGULAMA ve ÖDEME ▫ Aylık yönlendirme toplantıları ▫ Yüklenici, Müşavir, Proje Sahibi, BSTB, AB Del. ▫ Hak edişler ve ilerleme raporlarının onaylanması ▫ Yüklenici firmaya ödemeler ve muhasebe kayıtlarının tutulması ▫ Uygulama süresince projenin izlenmesi

25 IPA 2 2014-20 ???

26 IPA 2014-2020 Sektörler POLİTİKA ALANLARISEKTÖRLER Geçiş Süreci ve Kapasite İnşası 1. Yönetişim ve Kamu İdari Reformu Alt Sektör 1.1: Sivil Toplum Alt Sektör 1.2: Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum Mekanizması (RRAAF) Alt Sektör 1.3: Türkiye’nin Birlik Programları ve Ajanslarına Katılımının Desteklenmesi 2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Alt Sektör 2.1:Yargı ve Temel Haklar Alt Sektör 2.2: İçişleri Bölgesel Kalkınma 3. Çevre 4. Ulaştırma 5. Enerji 6. Rekabetçilik ve Yenilik İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölgesel ve Alansal İşbirliği 9. Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği IPA 2. Dönem 2014-2020

27 2007-2013 • Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı • 482 Milyon Avro AB Katkısı • 43 İl (12 Düzey 2) • Sadece Sektöre Yatırım Desteği  Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı  368 Milyon Avro AB Katkısı  81 İl (26 Düzey 2)  Sektöre Yatırım ve Müktesebatla İlgili Kapasite Geliştirme Desteği 2014-2020

28 REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR DESTEK PROGRAMI (2014-2020) REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR DESTEK PROGRAMI (2014-2020) Yenilik Özel Sektörün Geliştirilmesi Özel Sektörün Geliştirilmesi EYLEM 1 EYLEM 2 Faaliyetler •Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi •Ar-Ge ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi •Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi •Teknoloji Transferinin Teşvik Edilmesi •Sosyal İnovasyonun Desteklenmesi •Üniversite Sanayi İşbirliğinin Desteklenmesi •Enerji Verimliliği, Temiz Teknolojiler, Endüstriyel Simbiyoz (Ortak yaşam), Yeşil Ekonomiler gibi konularda AR-GE faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması vb. gibi) •Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi •Ar-Ge ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi •Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi •Teknoloji Transferinin Teşvik Edilmesi •Sosyal İnovasyonun Desteklenmesi •Üniversite Sanayi İşbirliğinin Desteklenmesi •Enerji Verimliliği, Temiz Teknolojiler, Endüstriyel Simbiyoz (Ortak yaşam), Yeşil Ekonomiler gibi konularda AR-GE faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması vb. gibi) 220.800.000 € 110.400.000 € EYLEM 3 Kapasite Geliştirme Kapasite Geliştirme •Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik Teknik Yardım •KOBİ Destek Programları Uygulayan Ulusal Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK ) •KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME) •Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik Teknik Yardım •KOBİ Destek Programları Uygulayan Ulusal Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK ) •KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME) 36.800.000 € IPA 2. Dönem 2014-2020 •KOBİ’lerin ve İşletmelerin Desteklenmesi •Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, inkübatörler, iş geliştirme merkezleri vb.) •Kümelenme, Ağ Oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması •Hizmet Sektörünün ve Altyapısının Desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere) •Yaratıcı Endüstrilerin ve Altyapılarının Geliştirilmesi •KOBİ’lerin Finansmana Erişiminin Desteklenmesi ve Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi •KOBİ’lerin ve İşletmelerin Desteklenmesi •Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, inkübatörler, iş geliştirme merkezleri vb.) •Kümelenme, Ağ Oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması •Hizmet Sektörünün ve Altyapısının Desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere) •Yaratıcı Endüstrilerin ve Altyapılarının Geliştirilmesi •KOBİ’lerin Finansmana Erişiminin Desteklenmesi ve Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

29 TEŞEKKÜRLER Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Telefon: 201 69 51 e-posta: ipa@sanayi.gov.tr Web adresi: ipa.sanayi.gov.tr


"Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 25 Mart 2014 ANKARA BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları