Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan ve"— Sunum transkripti:

1

2 Bakanlar Kurulunca 26. 04. 2011 tarihinde kararlaştırılan ve 05. 06
Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir. İlan edilen söz konusu bölgenin sahip olduğu kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla İlimiz Merkezli Fırat Havzası Alt Yapı Hizmet Birliği ( FAY-HİB) kurulmuştur.

3 Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çalıştayları 1- Bakanlar Kurulu tarafından Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesinin ardından Haziran 2011 tarihinde Pertek Termal'de Tunceli Valisi Sn.Mustafa TAŞKESEN'in Başkanlığında bir Çalıştay düzenlenmiştir. 2- Bakanlık uzmanlarının hazırlamış olduğu eylem planı çerçevesinde Ekim 2011 tarihleri arasında İlimizde ‘Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı’ düzenlenmiştir.

4 Birliğin adı 'Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği' ( FAY-HİB) dir.   Birliğin Merkezi ELAZIĞ’ dır. Birliğin Faaliyetleri, Fırat Havzası Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olup, çalışma süresi sınırsızdır.

5 Birliğin üyeleri/kurucuları :
Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi içerisinde kalan İl Özel İdareleri ile Belediyelerdir.  1. Elazığ İl özel İdaresi (Kurucu) 2. Erzincan İl özel İdaresi (Kurucu) 3.Tunceli İl özel İdaresi (Kurucu) 4. Sivrice Belediyesi (Kurucu) 5. Palu Belediyesi  (Kurucu) 6. Kovancılar Belediyesi (Kurucu) 7. Keban Belediyesi (Kurucu) 8. Ağın Belediyesi (Kurucu) 9. Kemaliye Belediyesi (Kurucu) 10. Arapgir Belediyesi (Kurucu) 11. Çemişgezek Belediyesi (Kurucu) 12. Pertek Belediyesi  (Kurucu)

6 Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:
Birliğin amacı,  Fırat Havzası  Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Alanının, geliştirilmesi, tanıtım, turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama süresinin artırılması, turizmin niteliğinin arttırılması ve  kültür ve turizme ilişkin  sosyal, teknik alt yapının gerçekleştirilmesi ve işletmesini sağlamaktır.

7 Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:
a) Turizmin kaynak değerleri, potansiyeli, kaynakların kullanımı, korunması, geliştirilmesi, potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi konularında Birlik üyeleri arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar. b) Üye kurumlara turizm, mahalli idare, yönetim, belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar. c) Birlik üyeleri adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, teşvik eder, denetler.

8 d) Üyelerin Turizmin gelişmesi altyapı sorunlarının çözümlenmesi ve birliğin amacına paralel olan girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır. e) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler. f) Yasal olanaklar dahilin de, üye belediyelerdeki kent halkının birliğin amaçları doğrultusunda bilinçlendirmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir.

9 g) Birliğe üye kentlerin Turizmin gelişmesine yönelik altyapı, tanıtım, festival, fuar ve benzeri çalışma ve faaliyetleri hususunda projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar. h) Üyeler arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir. i) Turizmin gelişmesi için uygun kanunların çıkarılmasını destekler. Bölgede turizm çeşitliliğini sağlamak amacıyla her türlü araştırma, geliştirme faaliyetlerinin de bulunur, J) Üye şehirler ile yurtiçi ve yurtdışı kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.

10 k) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurabilir ve işletebilir. l) Termal Turizminin geliştirmek için gerekli araştırma, geliştirme, planlanma faaliyetlerinde bulunur, işletme alanlarını açar ve işletmelerde kullanılacak termal suyun kontrolü sağlar. m) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin ve su havzalarının korunmasını sağlar, ağaçlandırma yapar, çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri alır. Yöresel katı atık planını yapar ve yaptırır, bu amaçla tesisler kurar, kurdurur, işletir veya işlettirir. n) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve doğal güzelliklerin korunmasını sağlar. Bu amaçla her türlü onarım, restorasyon, restitüsyon proje ve uygulamaları yapar.

11 o) Turizm sektörünün müşterek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunur. p) Bölgenin tanıtılması için her türlü faaliyeti yapar veya yaptırır. r) Turizm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel kadrolarının sağlanması için her türlü faaliyet yapar veya yaptırır. s) Bölgenin bölgesel ve Koruma amaçlı planlarını yapar, yaptırır; turizm master planını yapar.

12 t) Hizmet kalite ve standartlarını belirler ve denetler, denetim ve takdir belgesi düzenler ve amacı doğrulusunda gerek duyulacak diğer faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla üye mahalli idareler kendi görev ve hizmetlerinden bazılarını bu alan içinde birliğe devredebilirler. Birlik, devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.


"Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları