Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 24 NİSAN 2013 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 24 NİSAN 2013 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ."— Sunum transkripti:

1 1 24 NİSAN 2013 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ

2 2 http://www.youtube.com/watch?v=HhD85cQejTg

3 3 Van depreminden çıkarılan dersler.... 1. Afet ve acil durum yönetimi binalarının durumu 2. Dışarıdan görevlendirilen personelin barınma ve iaşe sorunlarının afet bölgesinde idarecilere sorun, yük oluşturduğu…bu konuda sistem geliştirilmesi gerektiği… 3. Hasar tespit çalışmaları ve sonraki sürecin Valiliklerin kapasitesi ile çözümlenemediği, bu konuda ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiği… 4. Basın ve halkla ilişkiler konusunda kapasite geliştirilmesi gerektiği... 5. Valiliklerin afetler öncesi planlama-hazırlık ve tatbikat çalışmaları yapmalarının elzem olduğu …

4 4 6. Bakanlıkların görev alanlarında afetlere dönük yapılanmaları ve kapasite geliştirmeleri gerektiği ve afet olunca bu kapasitenin sahaya aktarılması … 7. Ülkemizde riskli bina stokunun acilen yenilenmesi... 8. Kızılay’ın afetlerdeki rolünün netleştirilmesi…. 9. Afetlerde görevlendirilen personelin harcırahlarının artırılması... 10. Afet ve acil durum müdürlüklerinin kapasitesinin artırılması

5 5 11. Konteynır prototiplerinin yeniden belirlenmesi… 12. Çadır prototiplerinin yeniden belirlenmesi… 13. Çadır kent ve konteynır kent alanlarının yönetiminde kapasite geliştirilmesi gerektiği…altyapı standartlarının ortaya konması 14. Belediyelerin verilerini sürekli güncel tutmalarının önemli olduğu… 15. Afet bölgelerinde yapılan hizmetlerde kullanılacak bilişim çözümlerine ihtiyaç olduğu…. afet yönetiminde bilişim çözümlerinin ve teknolojinin kullanılması ihtiyacı… 16. Afet mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği…. SİSTEM YAKLAŞIMININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU, BİR AFET YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI GEREKLİLİĞİ…..

6 PLANLAMA VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI

7 7 Plan türleri rolleri, sorumluluklar, görevleri tanımlanır ve hizmet kollarının yapacakları çalışmaları, eylemleri ifade eder. personel, ekipman ve kaynak yönetimi vb. detaylar yer alır Kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içerir. Stratejik planlar Taktik planlar Operasyonel planlar

8 8 PLAN TÜRLERİ Şekil 1.1- Plan türleri STRATEJİK TAKTİK OPERASYONEL TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ * TÜRKİYE AFET İYİLEŞTİRME PLANI TÜRKİYE AFET İYİLEŞTİRME PLANI TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI İL AFET MÜDAHALE PLANI YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI

9 9 Entegrasyon Düşey entegrasyon: Müdahale seviyesine odaklanır. Ülke, il, ilçe düzeyi şeklinde Yatay entegrasyon : Hizmet kollarının her birinin hazırlayacağı planların ana müdahale planına entegrasyonudur. Örneğin sağlık hizmet kolu içinde il sağlık planı ve hastane acil durum planı gibi ikinci derecede planların önce kendi içinde daha sonra ana plana entegrasyonu yapılmaktadır.

10 Şekil 1.2- Plan entegrasyonu ULUSAL OLAY TÜRÜ PLANLARI ULUSAL OLAY TÜRÜ PLANLARI İL HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI İL HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI İL AFET MÜDAHALE PLANI İL AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DİKEY ENTEGRASYON YATAY ENTEGRASYON

11 11 AMACIMIZ ; AFET VE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALEDE GÖREV ALACAK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUKLARINI VE GÖREVLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYARAK İLGİLİ KURUM KURULUŞLARCA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİNİ ve HAZIRLIK YAPILMASINI SAĞLAMAK, GELİŞTİRİLEN KAPASİTENİN ve HAZIRLIKLARIN AFET BÖLGESİNE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VE ZAMANINDA İNTİKALİNİ SAĞLAMAK. TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI ULUSAL DÜZEY

12 12 YEREL DÜZEY OLUŞTURULAN MÜDAHALE MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HAZIRLIK VE PLANLAMALARI, ULUSAL DÜZEYDEN GELEN DESTEKLE BİRLİKTE AFET YÖNETİMİNDE KULLANARAK ETKİN BİR AFET YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK…

13 BAKANLIKLARIN BELİRLENMESİ PAYDAŞ ANALİZİ BİRLİKTE ÇALIŞMA MEVCUT DURUM TESPİTİ KAPASİTE GELİŞTİRME SENARYO ÇALIŞMASI VE BİRLİKTE PLANLAMA PLANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ORTAK BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI ORGANİZASYON SÜRECİANALİZ SÜRECİ KAPASİTE GELİŞTİRME VE PLANLAMA SÜRECİ ENTEGRASYON MEVZUAT ÇALIŞMASI KOORDİNASYON TATBİKATLAR ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI SÜREÇ ANALİZİ FİNANS ULUSAL DÜZEY PLANLARDA HEDEF 1.HER HİZMET İÇİN BİR MODEL OLUŞTURMAK 2.HER HİZMET İÇİN İNSAN,ALET-EKİPMAN VE TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRMEK 3.OLUŞTURULAN KAPASİTEYİ AFET BÖLGESİNE 0. DAKİKADAN İTİBAREN ULAŞTIRIP VALİNİN EMRİNE VERMEK (VALİ TARAFINDAN DA OLUŞTURDUĞUMUZ MODEL ÇERÇEVESİNDE AFETİN YERELDEN YÖNETİLMESİ)

14 Şekil 1.2- Plan entegrasyonu

15 15 Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemini oluşturduk. Dünyadaki müdahale çalışmalarını inceleyerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servislerini yapılandırdık. Olay seviyelerini afet etki derecesine göre belirledik. Koordinasyon düzeylerini ve fonksiyonlarını olay seviyesine göre oluşturduk. Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirledik. Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları tanımladık. Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirledik. PLAN’ DA

16

17 ULUSAL DÜZEY

18 YEREL DÜZEY

19 19 MÜDAHALE SEVİYELERİ

20 KOORDİNASYON SEVİYELERİ

21

22

23

24

25 25 MODEL TASARIMLARI- HASAR TESPİT

26 26 MODEL TASARIMLARI- HASAR TESPİT

27

28

29 AFAD LOJİSTİK BÖLGELER

30 AFADAFAD BAKANLIKBAKANLIK BAKANLIKBAKANLIK BAKANLIKBAKANLIK OPERASYON EKİPLERİ LOJİSTİK EKİPLERİ OPERASYON EKİPLERİ LOJİSTİK EKİPLERİ İL AADYM VALİ OPERASYON EKİPLERİ LOJİSTİK EKİPLERİ İNTİKAL BİLGİ AKIŞI BAKANLIK AADYM BAŞBAKANLIK AADYM OLAY KOMUTA SİSTEMİ ULUSAL AFET MÜDAHALE SİSTEMİ

31 31 Sonuç olarak: ANA ÇÖZÜM ORTAĞI …………….HİZMETLERİ GRUBU DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK AFAD İLETİŞİM AĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ AKTİF HALE GELECEK KİM,NEREDE NE ZAMAN NE YAPACAK NASIL SORUSUNU CEVABI OPERASYON PLANLARI KAPASİTE GELİŞTİRME 0. DAKİKANIN PLANLANMASI

32 32 NEREDE OLURSANIZ OLUN ELİNİZDEKİLERLE YAPABİLECEKLERİNİZİ YAPIN THEODORE ROOSEVELT


"1 24 NİSAN 2013 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları