Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ 24 NİSAN 2013

2

3 Van depreminden çıkarılan dersler....
1 . Afet ve acil durum yönetimi binalarının durumu 2. Dışarıdan görevlendirilen personelin barınma ve iaşe sorunlarının afet bölgesinde idarecilere sorun, yük oluşturduğu…bu konuda sistem geliştirilmesi gerektiği… 3. Hasar tespit çalışmaları ve sonraki sürecin Valiliklerin kapasitesi ile çözümlenemediği , bu konuda ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiği… 4. Basın ve halkla ilişkiler konusunda kapasite geliştirilmesi gerektiği... 5. Valiliklerin afetler öncesi planlama-hazırlık ve tatbikat çalışmaları yapmalarının elzem olduğu …

4 6. Bakanlıkların görev alanlarında afetlere dönük yapılanmaları ve kapasite geliştirmeleri gerektiği ve afet olunca bu kapasitenin sahaya aktarılması … 7. Ülkemizde riskli bina stokunun acilen yenilenmesi... 8. Kızılay’ın afetlerdeki rolünün netleştirilmesi…. 9. Afetlerde görevlendirilen personelin harcırahlarının artırılması... 10. Afet ve acil durum müdürlüklerinin kapasitesinin artırılması

5 11. Konteynır prototiplerinin yeniden belirlenmesi…
12. Çadır prototiplerinin yeniden belirlenmesi… 13. Çadır kent ve konteynır kent alanlarının yönetiminde kapasite geliştirilmesi gerektiği…altyapı standartlarının ortaya konması 14. Belediyelerin verilerini sürekli güncel tutmalarının önemli olduğu… 15. Afet bölgelerinde yapılan hizmetlerde kullanılacak bilişim çözümlerine ihtiyaç olduğu…. afet yönetiminde bilişim çözümlerinin ve teknolojinin kullanılması ihtiyacı… 16. Afet mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği…. SİSTEM YAKLAŞIMININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU, BİR AFET YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI GEREKLİLİĞİ…..

6 PLANLAMA VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI

7 Plan türleri Kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içerir. Stratejik planlar rolleri, sorumluluklar, görevleri tanımlanır ve hizmet kollarının yapacakları çalışmaları, eylemleri ifade eder. Taktik planlar personel, ekipman ve kaynak yönetimi vb. detaylar yer alır Operasyonel planlar

8 PLAN TÜRLERİ TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
STRATEJİK TAKTİK OPERASYONEL TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ * İYİLEŞTİRME RİSK AZALTMA ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI İL AFET MÜDAHALE PLANI YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Şekil 1.1- Plan türleri

9 Entegrasyon Düşey entegrasyon: Müdahale seviyesine odaklanır. Ülke, il, ilçe düzeyi şeklinde Yatay entegrasyon : Hizmet kollarının her birinin hazırlayacağı planların ana müdahale planına entegrasyonudur. Örneğin sağlık hizmet kolu içinde il sağlık planı ve hastane acil durum planı gibi ikinci derecede planların önce kendi içinde daha sonra ana plana entegrasyonu yapılmaktadır.

10 Şekil 1.2- Plan entegrasyonu
ULUSAL OLAY TÜRÜ PLANLARI İL HİZMET GRUBU OPERASYON ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE DİKEY ENTEGRASYON YATAY ENTEGRASYON Şekil 1.2- Plan entegrasyonu

11 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
AMACIMIZ ; AFET VE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALEDE GÖREV ALACAK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUKLARINI VE GÖREVLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYARAK İLGİLİ KURUM KURULUŞLARCA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİNİ ve HAZIRLIK YAPILMASINI SAĞLAMAK, GELİŞTİRİLEN KAPASİTENİN ve HAZIRLIKLARIN AFET BÖLGESİNE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VE ZAMANINDA İNTİKALİNİ SAĞLAMAK. ULUSAL DÜZEY

12 OLUŞTURULAN MÜDAHALE MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HAZIRLIK VE PLANLAMALARI, ULUSAL DÜZEYDEN GELEN DESTEKLE BİRLİKTE AFET YÖNETİMİNDE KULLANARAK ETKİN BİR AFET YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK… YEREL DÜZEY

13 ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI SÜREÇ ANALİZİ
SENARYO ÇALIŞMASI VE BİRLİKTE PLANLAMA BİRLİKTE ÇALIŞMA PLANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ BAKANLIKLARIN BELİRLENMESİ PAYDAŞ ANALİZİ MEVCUT DURUM TESPİTİ KAPASİTE GELİŞTİRME MEVZUAT ÇALIŞMASI ORTAK BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI FİNANS KAPASİTE GELİŞTİRME VE PLANLAMA SÜRECİ ORGANİZASYON SÜRECİ ANALİZ SÜRECİ ENTEGRASYON TATBİKATLAR KOORDİNASYON ULUSAL DÜZEY PLANLARDA HEDEF HER HİZMET İÇİN BİR MODEL OLUŞTURMAK HER HİZMET İÇİN İNSAN ,ALET-EKİPMAN VE TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRMEK OLUŞTURULAN KAPASİTEYİ AFET BÖLGESİNE 0. DAKİKADAN İTİBAREN ULAŞTIRIP VALİNİN EMRİNE VERMEK (VALİ TARAFINDAN DA OLUŞTURDUĞUMUZ MODEL ÇERÇEVESİNDE AFETİN YERELDEN YÖNETİLMESİ)

14 Şekil 1.2- Plan entegrasyonu

15 PLAN’ DA Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemini oluşturduk. Dünyadaki müdahale çalışmalarını inceleyerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servislerini yapılandırdık. Olay seviyelerini afet etki derecesine göre belirledik. Koordinasyon düzeylerini ve fonksiyonlarını olay seviyesine göre oluşturduk. Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirledik. Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları tanımladık. Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirledik.

16

17 ULUSAL DÜZEY

18 YEREL DÜZEY

19 OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU
MÜDAHALE SEVİYELERİ SEVİYE ETKİ OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU S1 Yerel imkânlar yeterlidir. İAADYM S2 Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. 1. Grup destek iller S3 Ulusal desteğe ihtiyaç vardır. 1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite S4 Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Uluslararası destek

20 KOORDİNASYON SEVİYELERİ

21

22

23

24

25 MODEL TASARIMLARI- HASAR TESPİT

26 MODEL TASARIMLARI- HASAR TESPİT

27

28

29 AFAD LOJİSTİK BÖLGELER

30 ULUSAL AFET MÜDAHALE SİSTEMİ
BAŞBAKANLIK AADYM OLAY KOMUTA SİSTEMİ OPERASYON EKİPLERİ LOJİSTİK EKİPLERİ İL AADYM VALİ SDE SDE SDE SDE BAKANLIK AADYM SDE SDE İNTİKAL SDE BAKANLIK BAKANLIK SDE AFAD SDE BAKANLIK SDE SDE SDE SDE SDE BİLGİ AKIŞI SDE SDE SDE SDE

31 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ AKTİF HALE GELECEK
Sonuç olarak: ANA ÇÖZÜM ORTAĞI …………….HİZMETLERİ GRUBU DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK AFAD 0. DAKİKANIN PLANLANMASI İLETİŞİM AĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ AKTİF HALE GELECEK KİM ,NEREDE NE ZAMAN NE YAPACAK NASIL SORUSUNU CEVABI OPERASYON PLANLARI KAPASİTE GELİŞTİRME

32 NEREDE OLURSANIZ OLUN ELİNİZDEKİLERLE YAPABİLECEKLERİNİZİ YAPIN
THEODORE ROOSEVELT


"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları