Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ÜYELİĞİNİN TÜRK VATANDAŞLARINA FAYDALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ÜYELİĞİNİN TÜRK VATANDAŞLARINA FAYDALARI"— Sunum transkripti:

1 AB ÜYELİĞİNİN TÜRK VATANDAŞLARINA FAYDALARI

2 TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
ALTYAPI ÇEVRE EĞİTİM TÜKETİCİLER İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI TARIM

3 TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
1. Demokratik ve Şeffaf Devlet Anlayışının Yaygınlaştırılması 2. Yerel Yönetimlerin Etkinliğinin Arttırılması 3. Sivil Toplumun Güçlendirilmesi 4. AB Vatandaşlığı Statüsünün Kazanılması

4 ALTYAPI 1. Ulaştırma, İletişim, Enerji, Eğitim ve Sağlık Alanlarında ki Eksikliklerin Giderilmesi

5 ÇEVRE 1.“Kirleten Öder” İlkesinin Benimsenmesi
2. Hava Kalitesinin Yükseltilmesi 3. Katı ve Tehlikeli Atıklara İlişkin Düzenlemelerin Güçlendirilmesi 4. Su Kalitesinin Yükseltilmesi

6 6. Gürültü Kirliliğin Azaltılması
5. Doğal Kaynakların ve Doğal Hayatın Korunması 6. Gürültü Kirliliğin Azaltılması 7. Kimyasal Maddeler ve Endüstriyel Riskler ile İlgili Tedbirlerin Güçlendirilmesi 8. Ortak Sorumluluk ve Bilgiye Ulaşımın Sağlanması

7 EĞİTİM 1. Eğitim Standartlarının İyileştirilmesi
2. Eğitim Olanaklarının Çeşitlendirilmesi

8 TÜKETİCİLER 1. Tüketici Haklarının Korunması
2.  Tüketicilere Yeni İmkanlar Sunulması

9 İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI A.İŞÇİLER 1. Serbest Dolaşım Hakkının Sağlanması
2.    AB Ülkelerinde Çalışan İşçilere Eşit Muamele Yapılması 3. AB Ülkelerinde Çalışan Türk İşçi Ailelerinin Haklarının Korunması 4. AB Ülkelerinde İş Arama Özgürlüğüne Sahip Olunması 5.   AB’de Çalışma Süresinden Bağımsız İkamet Hakkının Sağlanması

10   5.Göçmen İşçilerin Sosyal Güvenlik Haklarının Güvence Altına Alınması
6. Toplu İşten Çıkarmalarda İşçi Haklarının Güçlendirilmesi 7. İşletmelerin Devri Halinde Çalışanların Haklarının Geliştirilmesi 8. İşverenin Ödeme Güçlüğü Hallerinde İşçilerin Korunması 9. Çalışma Konseylerinin Korunması 10. Bilgilendirme Hakkının Sağlanması Çalışan Gençlerin Korunması ve Çocuk İşçiliğin Engellenmesi

11    13. Belirli Süreli Çalışmanın Düzenlenmesi 14. Kısmi Süreli Çalışanların Haklarının Korunması 15. Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi 16.  İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması 17.  Çalışma Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi 18.  Sendika ve Grev Haklarının Düzenlenmesi 19. İstihdama Yönelik Destek ve Fonlardan Faydalanılması

12 B. SERBEST MESLEK SAHİPLERİNE
1.Diploma Denkliğinin ve Serbest Dolaşımın Sağlanması 2.İkamet Haklarının Güçlendirilmesi C. KADINLAR 1.Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması 2.Hamilelik Dönemi ve Doğum Sonrasında Kadının Çalışma Hayatının Düzenlenmesi 3.İşe Alma ve Çalışma Koşullarında Eşitliğin Güçlendirilmesi

13 D. GİRİŞİMCİLER 1.  Serbest Dolaşım İmkanının Sağlanması 2.  Destek Olanaklarının Arttırılması 3.  Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi 4.  Ekonomik Koşullarda İyileşme Sağlanması 5. Yabancı Sermaye Yatırımlarına Bağlı Ekonomik Büyümenin Gerçekleştirilmesi 6. Ekonomik Serbestleşmeye Bağlı Yeni İş İmkanlarının Oluşturulması

14 TARIM 1. Mali Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi
A. ÇİFTÇİLER 1.   Mali Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi 2.   Kayıt Sistemleri ve Veri Ağlarının Geliştirilmesi 3.   Ürün Kalitesi ve Standartlarının Yükseltilmesi 4.   Kırsal Kalkınma Politikalarının Oluşturulması 5.   Üretici Organizasyonlarının Kurulması

15 1. Sosyal Güvenlik ve Haklarının Sağlanması
B. TARIM SEKTÖRÜNDE KADIN 1. Sosyal Güvenlik ve Haklarının Sağlanması 2. Sosyal Değişimin Gerçekleştirilmesi


"AB ÜYELİĞİNİN TÜRK VATANDAŞLARINA FAYDALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları