Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett."— Sunum transkripti:

1 Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett

2 Akreditasyon Türk Oda ve borsalarını geliştirmektedir. Artık değişim sırası Standard’a gelmiştir.

3 Değişimi gerektiren nedenler İlerlemenin hızlandırılması İyi uygulamaların paylaşılması Standartların yükseltilmesi

4 Yeni Standart; BCC’nin Temel Standard’ının 3. revizyonuna dayalıdır. “Temel Yeterlilik” ve “Temel Becerilere” dayalıdır

5 Peki neler farklı? Yeni dereceler Ön değerlendirme Giriş düzeyi Akredite Mükemmel

6 Peki neler farklı? Oda ve Borsaların geliştirilmesi Oda ve Borsalara daha çok Eğitim ve Destek TOBB ve Oda ve Borsalar arasında iyi uygulamaların daha etkili paylaşımı

7 Peki neler farklı? TOBB için gelişim İyi uygulamaların Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanması Gelişim desteği için onay

8 Peki farklar nelerdir? Türk Loydu için gelişmeler İyi uygulamaların raporlanması & Gelişim için tavsiyeler

9 Temel Yeterlilikler Yönetim & Odalar Kanunu Vizyon ve Misyon Belirlenmesi Odalar Kanunun Uyumu Stratejik Amaçlar Uyum Politikası ve Performans Yönetimi Genel Sekreterin İşe Alımı ve Görev Açıklamaları Yönetim Kontrolleri Organizasyon Şeması Tutanaklı Sürekli Komite Toplantıları Yeni Yöneticilerin Tanıtımı İlgili Komiteler

10 Temel Yeterlilikler Finansal Yönetim Elverişli Rezervler Yıllık Bütçe Mali Raporlama ve Muhasebe Finansal İncelemeler Finansal Kontroller ile Uyum Finansal Planlama Kontroller Finans ve Denetim Alt Grupları

11 Temel Yeterlilikler İnsan Kaynakları Yönetimi Adil ve Yasal Kurallar Profesyonel ve Kalifiye Personel Personelin görüşleri Personel ile iletişim Personel Eğitim ve Geliştirme Performans değerlendirme İş Planına Dayalı Hedefler ve Amaçlar Etki ve Değerlendirme

12 Temel Yeterlilikler Planlama ve Geliştirme Kapsamlı Yıllık İş Planı Dört Yıllık Stratejik Plan İş Planı Hedeflerinin İncelenmesi Kaynak Tahsisi Üye Geribildiriminin Kullanımı Açık Stratejiler Üye Faaliyet Raporları

13 Temel Yeterlilikler İletişim İletişim Stratejileri Medya’nın Kullanılması Medya ile İlişkiler Basın Açıklamaları İnternet Sitesi Eğitimli Personel İletişim Etkililiğinin Artırılması Üyelerin Tercih Ettikleri İletişim Yöntemi

14 Temel Yeterlilikler Bilgi İletişim Teknolojileri Sistem ve Yazılım Üye Yönetim Sistemi İnteraktif Web Sitesi Olağanüstü Durum Planı Politikalar ve Prosedürler Yetkili ve Eğitimli Personel

15 Temel Yeterlilikler Üye İlişkileri Uzun Vadeli İlişkiler Belirlenen Üye Gereksinimleri İş Desteklerine Erişim İzlenen Üye Destekleri Personelin Üye Bilgilerine Erişimi Üye İhtiyaçlarının Gözden Geçirilmesi Değerlendirme, Gözden Geçirme ve İyileştirme

16 Temel Yeterlilikler Kalite İş Geliştirme ISO 9001 : 2008 EFQM Mükemmeliyet Modeli Kalite için Yönetim Planı Performansın Değerlendirilmesi Önemli Performans Sonuçları

17 Temel Hizmetler Networking Üyelik Bilgileri Yıllık Faaliyet Programı Düzenli Üye Anketi Ürün ve Hizmetlerin Dağılımı En İyi Uygulama Paylaşımı

18 Temel Hizmetler Politika ve Beyan Üyelerin sorunlarının belirlenip bunların karar mercilerine iletilmesi Atanmış Kalifiye Personelin Üyelerin İlgi Alanlarının Belirlenmesi TOBB’la ortak çalışma Üyeler ve Karar Mercilerinin Tanıştırılması Üyelerinin temsiline odaklanma Politikacı ve Resmi memurlar ile ilişkiler Diğer odalarla işbirliği ve araştırma içinde olma

19 Temel Hizmetler İş Bilişimi ve Destek Üyelerin İhtiyaç ve Gereksinimlerini Anlamak ve karşılamak Değerlendirme Verilere Erişim Tahsis Edilmiş ve Kalifiye Personel Yerel Ekonomik Bilgi Bilgi İletişim teknolojileri Altyapı Kalifiye Personel İnternet Kullanımı ve Global Bilgi

20 Temel Hizmetler Beceri geliştirme Üye İhtiyaçları Anketi Fırsat Analizleri Kapsamlı İletişim Değerlendirme Sürekli Mesleki Gelişim Çevre Bilgisi Kaynak Yönetimi

21 Temel Hizmetler Uluslararası Ticaret Katılım ve Geniş Kapsamlı Piyasası Bilgi Üye İhtiyaçlarının Tespit Edilip Yerine Getirilmesi İhracat Girişimleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İhracatçılar Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Yurtdışı Firmalar Arası Ağ Pazara Girişte Bilgi ve Yardım Sağlanması Kalifiye Belgelendirme Hizmetleri Pazar Araştırması Küresel Ürün ve Servis Kaynağı Sunmak Uzman Sektör, Ülke ve Ekonomi Bilgisi Eğitim & Seminerler Kalifiye Personel

22 Sonraki Adımlar Akreditasyon Kılavuzunun Yenilenmesi Giriş düzeyi standardı Akreditasyon standardı Oda ve Borsalar için rehberlik Yöneticiler için rehberlik Uygulama & Değerlendirme Formları Rapor formları İyi uygulama rehberi


"Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları