Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eylem Planı Sonraki Adımlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eylem Planı Sonraki Adımlar"— Sunum transkripti:

1 Eylem Planı Sonraki Adımlar
Proje Ekibi Bahtiyar Kurt

2 Yeni proje Türkiye’nin Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisine ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması. İki hedef: Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD Stratejisine uyumlaştırılacak şekilde hazırlanması. Türkiye’nin sözleşmeden doğan raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesi.

3 Bu güne kadar yapılan çalışmalar
ÇEM FAO Kurumlar 75 uzman

4 ÇEM ekibi İsmail Belen – Koordinatör Ahmet Şenyaz – Danışman
Erdoğan Özevren – Danışman Özlem Yavuz – Eylem Planının Uyumlaştırılması Kenan Şahin – İzleme Raporlama Sistemi Ceren Güzel – Uzman Ramazan Ertuğrul Apaydın – Uzman Yasemen Aslı Yılmazgil – Uzman

5 Uzmanlar Bahtiyar Kurt – Ekip Lideri/ Stratejik Planlama Uzmanı
Cemil Ün – İzleme Değerlendirme/ Raporlama Uzmanı Muzaffer Doğru – Doğal Kaynak Yönetimi Uzmanı Ayten Namlı – Rio Sözleşmeleri Uzmanı Orhan Doğan – İletişim Uzmanı

6 1. Plan içeriğinin oluşturulması
Şu anki taslak içerik; Eylem Planı amaç ve kapsamı, temel kavramlar ve tanımlar Dünyada çölleşme ve arazi bozulumu, nedenleri, sonuçları ve etkileri Ülkemizde çölleşme ve arazi bozulumu ve mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi “Ulusal Strateji Belgesinde” belirlenen amaçlar için öngörülen sonuçların gerçekleşmesine yönelik olarak plan süresince gerçekleştirilecek eylemler

7 2. İlk taslağın oluşturulması
Antalya toplantısından çıkan sonuçlar Bir önceki eylem planından devam eden etkinlikler Strateji çalışması kapsamında ele alınan etkinlikler Diğer ulusal strateji ve eylem planı belgelerinde, plan ve programlarda yer alan çölleşme ile mücadele ile doğrudan ilişkili etkinlikler

8 3. Kurumların değerlendirmeleri
İlk taslağa kurumlardan geri dönüşlerin alınması. Kurum temsilcileriyle yüz yüze toplantılar/ çalışma grupları Geniş katılımlı bir çalıştay

9 4. Çölleşme konusunda devam eden çalışmaların değerlendirilmesi
Var olan planlar, programlar, stratejiler, projelerin belirlenmesi ve birbirleriyle ve Eylem Planıyla olan ilişkilerinin belirlenmesi. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik strateji ve eylem planları Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve SAY İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların İzlenmesi Projesi - LADA destekli TÜBİTAK Havza İzleme Değerlendirme Sistemi Kuraklık ve Kırsal Kalkınma Eylem Planları GTHB ve Kalkınma Bakanlıklarının diğer planları GEF destekli diğer projeler vb.

10 5. Eylem planının karşısındaki engellerin tespiti
Eylem planının başarılı olmasını engelleyebilecek faktörlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

11 6. İkinci taslak Kurum görüşleri alındıktan sonra ikinci taslağın hazırlanması ve kurumların resmi görüşüne sunulması. 15 Haziran’da tamamlanmak üzere

12 Temel ilkeler UNCCD 10 yıllık strateji belgesine uyum
Diğer Rio Sözleşmeleri (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Sözleşmesi) ile sinerjinin sağlanmasına özen İlgili diğer ulusal stratejileler ve eylem planları ile gerekli sinerjinin sağlanmasına özen

13 Temel İlkeler Ulusal Çölleşme ile Mücadele Stratejisine (2013) Uyum
1. Sürdürülebilir arazi yönetimi: Toprak ve su kaynakları ile ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, bozulan alanlar ve ekosistemlerin rehabilitasyonu. 2. Kırsal kalkınma: Arazi, su ve ekosistem bozulumlarını etkileyen ve bunlardan etkilenen yerel halkın gelir ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. 3. Eşgüdüm ve İşbirliği: İlgili ulusal kurumlar, kuruluşlar ve paydaşlar arasında etkin iletişim, eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. 4. Uluslararası eşgüdüm ve işbirliği 5. Politik çerçeve: Çölleşme ile mücadeleyi destekleyici politika ve hukuki ortamların hazırlanması.

14 Temel İlkeler 6. Kamuoyu Oluşturma, Bilinçlendirme, Eğitim
7. Bilim ve Teknoloji, İzleme ve Değerlendirme 8. Yönetsel Yapılanma ve Kurumsal Kapasite Geliştirme 9. Finansman

15 Temel İlkeler Birinci ulusal eylem planına uyum
Planın katılımcı hazırlanması, uygulama sorumlulukların paylaşımında uzlaşı ve netlik. Eylemlerin somut olarak belirlenmesi, (gerçekleşme zamanı, performans göstergesi, sorumlulukların mümkün olduğunca net olması)

16 Teşekkürler…


"Eylem Planı Sonraki Adımlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları