Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı."— Sunum transkripti:

1 AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

2 Bölgesel Programların Dayandığı Temel Strateji Dokümanları İlerleme Raporları Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program Ön Ulusal Kalkınma Planı

3 Bölgesel Programların Amacı  Az gelişmiş bölgelerin istihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının azaltılması temel amaçtır. Bölgesel Programların Öncelikleri Ön Ulusal Kalkınma Planı/Gelişme Ekseni 4 Çerçevesinde  KOBİ’lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi  Küçük ölçekli altyapı inşaatlarının desteklenmesi  Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi  Kurumsal kapasitenin oluşturulması ve güçlendirilmesi

4 Bölgesel Kalkınma Programları  Uygulaması başlatılan veya hazırlıkları devam eden, sınır ötesi işbirliği programları ve bölgesel kalkınma programları, toplam 43 ili kapsamaktadır. Programlara ilişkin bütçe; Türkiye Katkısı: 41,86 milyon € AB Katkısı: 232 milyon € Toplam Bütçe: 273,86 milyon €’dur.

5 AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları İle Sınır Ötesi İşbirliği Programları (TR90 Bölgesel Kalkınma Programının hazırlıkları 2005 yılı Programlaması kapsamında devam etmektedir.)

6 Coğrafi Kapsam İL 1 İL 2 İL 3 İL 4 Düzey 2 Bölgesi AB Bölgesel Kalkınma Programı

7 Aktörler İl Özel İdareleri Belediyeler Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri Ticaret, Sanayi, Esnaf, Ziraat Odaları KOSGEB KOBİ’ler Sivil Toplum Kuruluşları Tarım Kooperatifleri Hazine Müsteşarlığı Ulusal Fon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) DPT-BGYUGM Program Koordinasyon Merkezi Program Uygulama Birimleri Bölgesel Teknik Sekretarya Yerel Teknik Sekreterya Merkez-Bölge Program Uygulama Birimleri Bölgesel Düzeyde Faydalanıcılar Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Aktörleri

8 Kapsam Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ’ler Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vs.) Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vs.)

9 Mekanizmalar  Hizmet Alımı İhalesi: Programlarda merkez ve bölgede oluşturulan Program Uygulama Birimlerine teknik destek vermek üzere Teknik Yardım Ekibi belirlenmesi  Hibe Programı Uygulamaları: Teklif Çağrısı ile yarışma ortamında projelerin desteklenmesi  Yapım İhalesi: Arıtma tesisi, yol, restorasyon vb. “Tanımlanmış Çevre ve Altyapı Projeleri”nin yapımının gerçekleştirilmesi  Tedarik İhalesi: Teknik ekipman alımı, tarım ve hayvancılığa yönelik alımlar, ayni yardım uygulamaları: çiftçilere eğitimle birlikte küçük alet ekipman, fide, tohum gibi ayni yardım paketlerinin dağıtılması

10 Teklif Çağrısı Başvuru Koşulları Projelerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerde yürütülmesi Yürütülen bölgesel kalkınma programının hedef ve önceliklerine uygun olan projeler Başvuru Rehberinde belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanacak projeler KOBİ’lerin doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan projeleri (Yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı) Yerel yönetimler, odalar ve üniversitelerin projeleri Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri

11 Sonuç AB Formatında proje hazırlama, yönetme ve uygulama AB’nin aday ülkeler için uyguladığı sistemi, kuralları ve süreci tanıma Kapasite oluşturma

12 Neler Yapılabilir ? Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulanmakta olduğu Düzey 2 bölgelerindeki yerel aktörlerle işbirliği Teklif Çağrılarını takip etme, bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katılım AB Proje Döngüsü konusunda bilgilenme Proje hazırlama sürecini tanıma

13 Web Sayfaları (Merkez) Devlet Planlama Teşkilatı: http://www.dpt.gov.tr/bgyu http://www.dpt.gov.tr/bgyu Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: http://www.deltur.cec.eu.int Avrupa Birliği Genel Sekreterliği http://www.abgs.gov.tr

14 Web Sayfaları (Bölge) Doğu Anadolu Kalkınma Programı http://www.dakp.gov.tr Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği http://www.yesilirmak.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Birliği http://www.okab.gov.tr Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Birliği http://www.eeb-kalkinmabirligi.gov.tr

15 İrtibat (Merkez) DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı http://www.dpt.gov.tr/bilgi/index.html

16 Doğu Anadolu Kalkınma Programı Koordinasyon Merkezi Yeşilırmak Havzası Hizmet Birliği Program Uygulama Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Birliği Program Uygulama Birimi Erzurum-Erzincan-Bayburt Hizmet Birliği Program Uygulama Birimi İrtibat (Bölge)

17 TEŞEKKÜRLER..


"AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları