Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER Görevi HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya-Tokat-Çorum) (Kütahya - Afyon- Uşak) (Bartın - Zonguldak - Sinop.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER Görevi HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya-Tokat-Çorum) (Kütahya - Afyon- Uşak) (Bartın - Zonguldak - Sinop."— Sunum transkripti:

1 KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER Görevi HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya-Tokat-Çorum) (Kütahya - Afyon- Uşak) (Bartın - Zonguldak - Sinop vb...) verimliliğin artırılmasından yetkili/sorumlu olması 1 Ekim 2007 Sadık BADAK Antalya Milletvekili

2

3

4

5 Mevcut Durum  Mevcut İllerimiz 1920’li yılların nüfus, teknik ve ulaşım imkanları gözetilerek oluşturulmuş ve 1980’li yılların sonlarında il sayısı arttırılmıştır. İl sayısının yeniden artırılması teklif edilmektedir.  Buna karşılık gelişen teknoloji bilgilenme ve yönetmeyi çok kolaylaştırmıştır.  80 yıl içinde bazı illerimizin nüfusunun azalması bazılarının artmasıyla yönetim/verimlilik dengeleri bozulmuştur.  Bu durum İllerin planlama ve yönetimlerinde verimliliği olumsuz etkilemektedir.

6 Mevcut Durum  Artan toplum ihtiyaçları ve ülkemizin kalkınma hedefleri sebebi ile il yöneticilerinin verimlilik/karlılık analizlerine vakıf olmaları zorunlu olmuştur.  Anadolu, iyi niyetli fakat işletmeciliği bilmeyen valilerin yarım kalmış yatırımlarıyla doludur. Bazı özel idarelerin kaynakları boşa gitmektedir Örnek: Antalya'da Tünektepe Gazinosu, Saklıkent Yatırımı, İl Özel İdare İş Hanı vb.  Ayrıca; sivil kesimler, illerimizin gelişim planlarına katkıda bulunmak istemektedirler.  Bakanlıkların bölge müdürlükleri havza planlama ve uygulamasını uzun yıllardır gerçekleştirmektedir.

7 Amacı  5449 Sayılı kanunla kurulmaları öngörülen KALKINMA AJANSLARI'na esas alınacak Müşterek İllerden birinin, KOORDİNATÖR İL olarak HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya - Tokat - Çorum) (Kütahya – Afyon - Uşak) (Bartın – Zonguldak - Sinop vb...) verimliliğin artırılmasından yetkili/sorumlu olması,  Kamu + Sivil Kuruluşlar ile Türkiye’ye özgü “YÖNETİŞİM” modelinin geliştirilmesi.

8 Yapılacak Çalışmalar  Koordinatör il valiliğine (Ankara-İstanbul-İzmir dışında 23 il) Kamu Yönetiminde liyakat sahibi, ileri yönetim bilgi ve becerilerine vakıf vali atanması ve kadrolarının yüksek vasıflı yöneticiler ve yetkilerle desteklenmesi,  Kalkınma Ajanslarının "Danışma Kurullarına" son 20 yılda ilgili illerden üniversite sınavında ilk %5'e giren meslek sahiplerinin gönüllülük esasıyla davet edilmesi,  Mevcut ve kurulacak Kent Konseylerinin, Kalkınma Ajansları Danışma Kurullarıyla müşterek çalışması için düzenleme yapılması,

9 Yapılacak Çalışmalar  Her havza için Kalkınma Ajansı Merkezi’nin Koordinatör ilde kurulması,  Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin koordinatör il sınırlarına göre belirlenerek, tecrübeli bakanlık personelleri ile desteklenmesi.  Kalkınma Ajanslarına Toprak ve Su kullanımı ile doğal zenginlik projelerinin havzada takibi sorumluluğu ve kamu binalarından bedelsiz yararlanma yetkisi verilmesi

10 Avantajları  Coğrafi, nüfus ve bütçe açısından küçük bir kaç ilin planlama ve yatırım yönetiminin birleşmesiyle sağlanacak tasarruf ve verimlilik,  Koordinatörlükte birleşecek iller için yapılacak ortak altyapı yatırımlarıyla sağlanacak tasarruf ve verimlilik,  23 Koordinasyon iline yüksek vasıflı yönetici bulma kolaylığı

11 Avantajları  İllerdeki atıl yatırım ve potansiyellerin havza boyutunda ihtiyaca dönüştürülmesi sağlanır.  Yerel sivil kuruluşlardaki nitelikli Yöneticiler ile o illerden çıkmış başarılı hemşerilerin kendi yöresi için yönetime katılma isteğinin karşılanması ve bundan sağlanacak çok yönlü tatmin ve verimlilik.

12 Dezavantajları  İl Yönetimlerinde bir süre doğacak tedirginlik,  Bakanlık personelinden bazı yetkilerini koordinatör il valiliğine bırakmak istememesinden doğacak geçici direnç,  Uygulamanın farklı yönetim biçimleri olarak takdim edilip yanlış yönlendirilmeler ve engellemenin olabilmesi.

13 İlgili merciler  Başbakanlık  İçişleri Bakanlığı  Devlet Planlama Teşkilatı


"KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER Görevi HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya-Tokat-Çorum) (Kütahya - Afyon- Uşak) (Bartın - Zonguldak - Sinop." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları