Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) ABUDYK TOPLANTISI SUNUMU 09.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) ABUDYK TOPLANTISI SUNUMU 09.04.2014."— Sunum transkripti:

1 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) ABUDYK TOPLANTISI SUNUMU 09.04.2014

2 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amacı TR72 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek eylemlerin başlatılmasına, gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “acil ve stratejik nitelikli” araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

3 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteğinin Öncelikleri Öncelik 1.Bölgede Sosyal ve Kentsel Altyapının İyileştirilmesine ve Sosyal Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Araştırma ve Çalışmaların Yapılması Öncelik 2. Bölgede Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması Öncelik 3. Turizm, Sanayi ve Tarım Başta Olmak Üzere Bölge’nin Ekonomik Potansiyellerini Ortaya Çıkaracak Bölge İçin Kritik Öneme Sahip Araştırma ve Planlama Çalışmalarının Yapılması Öncelik 4. Bölgenin Rekabet Gücünün Korunmasına ve Artırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması

4 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteği Örnek Proje Konuları  Bölge illerinin tamamını kapsayan tur rotalarının belirlenmesini de içeren turizm eylem planlarının hazırlanması  Bölgenin yatırım potansiyellerini ortaya koyacak fizibilite raporlarının hazırlanması  Kadınların ve gençlerin iş yaşamına ve sosyal hayata katılımını destekleyen araştırma çalışmalarının yapılması, il bazlı eylem planlarının hazırlanması  Bölgede mekânsal analizlerin yapılarak kentsel gelişim senaryolarının hazırlanması

5 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteği Genel Bilgi  Destek Miktarı : 20.000 TL / 80.000 TL  Destek Oranı : En az %25 / En Fazla %100  Uygun Başvuru Sahipleri : Valilikler/Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri/ Sivil Toplum Kuruluşları/ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları/ Üniversiteler……  Son Başvuru Tarihi : 21.11.2014  Toplam Bütçe : 1.000.000 TL

6 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programının Amacı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanmasıdır

7 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Örnek Proje Konuları  İnsan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi ve finansal yönetim  Kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon, aile işletmelerinde profesyonelleşme gibi konularda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları  Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna ve mesleki yeterlilik kazandırılmasına yönelik faaliyetler  Bölgemizde rekabette öncü ve stratejik sektörlerin desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik her türlü eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi  Kariyer rehberliği ve danışmanlığında yeni modeller ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

8 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Genel Bilgi  Destek Miktarı : Azami 15.000 TL  Destek Oranı : En az %25 / En Fazla %100  Uygun Başvuru Sahipleri : Valilikler/Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri/ Sivil Toplum Kuruluşları/ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları/ Üniversiteler……  Son Başvuru Tarihi : 31.12.2014  Toplam Bütçe : 500.000 TL

9 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri  Başvuru Sahibi : Erciyes A.Ş.  Teklif Adı : Personel Kişisel Gelişim Eğitimi  Eğitim Süresi : 6 Gün  Eğitim Alan Kişi Sayısı : 60

10 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

11 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

12 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri  Başvuru Sahibi : Melikgazi Kaymakamlığı  Teklif Adı : İnternet Tabanlı Haber Hazırlama Ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi  Eğitim Süresi : 4 Gün  Eğitim Alan Kişi Sayısı : 42

13 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

14 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

15 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri  Başvuru Sahibi : Kayseri Valiliği  Teklif Adı : AB 7. Çerçeve Ve Horizon 2020 Programı Proje Hazırlama Eğitimi  Eğitim Süresi : 10 Gün  Eğitim Alan Kişi Sayısı : 38

16 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

17 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri


"ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) ABUDYK TOPLANTISI SUNUMU 09.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları