Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EAvrupa, eAvrupa+ ve Türkiye Altan Küçükçınar TÜBİTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EAvrupa, eAvrupa+ ve Türkiye Altan Küçükçınar TÜBİTAK."— Sunum transkripti:

1 eAvrupa, eAvrupa+ ve Türkiye Altan Küçükçınar TÜBİTAK

2 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Tarihçe Avrupa Komisyonu, Aralık 1999 Girişim kabul edildi. AB zirvesi, Lizbon 23-24 Mart 2000 Gelişim raporu sunuldu. Devlet ve hükümet başkanları hedefler ve tarihler konusunda kararlılık bildirdi. Avrupa Komisyonu, 24 Mayıs 2000 Taslak Eylem Planı kabul edildi. AB zirvesi, Feira 19-20 Haziran 2000 Taslak tartışıldı ve eylem planı olarak kabul edildi.

3 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Hedefler Avrupa’yı çevrimiçi (on-line) hale getirmek Lizbon zirvesi kararlarına destek olacak eylemler gerçekleştirmek –Avrupa’yı dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü yüksek pazar haline getirmek –Yeni ekonominin ve internetin yarattığı fırsatlardan olabildiğince yararlanmak –Bu alanda ABD ve Japonya’nın gerisinde kalmamak

4 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Eylem Alanları Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet –Daha ucuz ve daha hızlı internet –Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet –Güvenli ağlar ve akıllı kartlar

5 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Eylem Alanları İnsan kaynağına yatırım –Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması –Bilgiye dayalı ekonomide işgücü –Herkesin bilgiye dayalı ekonomiye katılımı

6 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Eylem Alanları İnternet kullanımının özendirilmesi –E-ticaretin hızlandırılması –Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim –Çevrimiçi sağlık –Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği –Akıllı ulaşım sistemleri

7 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Aktörler 2002 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemler için sorumlu aktörler –Avrupa Parlamentosu –Avrupa Komisyonu –Avrupa Konseyi –Avrupa Yatırım Bankası –Üye ülkeler –Kamu sektörü –Özel sektör –Standart organizasyonları –Sosyal taraflar

8 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa-Ölçüm Kriterleri Eylem alanlarında zaman içerisinde kaydedilen gelişmeyi izleyebilmek için 23 ölçüm kriteri –Bireyler/Haneler/Okullar İnternet erişimi oranı –E-ticaret hacmi –Ağ üzerinden verilen kamu hizmetlerinin oranı –...

9 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa ve eAvrupa+ Varşova Bakanlar Konferansı, 11-12 Mayıs 2000 –eAvrupa benzeri bir eylem planı hazırlıklarına başlama –Avrupa Birliği-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Karma Yüksek Komisyonu’nu (EU-CEEC JHLC) görevlendirme

10 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Tarihçe 5. JHLC toplantısı, 24 Ekim 2000 –Türkiye, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de AB’ye aday diğer ülkeler olarak çalışmalara davet edilmesi kararı 6. JHLC toplantısı, 13-14 Mart 2001 –Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu’nun davet yazısının iletilmesi –TÜBİTAK katılımı

11 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Tarihçe 6. JHLC toplantısı, 13-14 Mart 2001 –eAvrupa+ adının kabulü –Avrupa Komisyonu’nun eAvrupa hedef ve ölçme kriterlerini temel alan bir taslak eylem planı hazırlaması kararı

12 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Süreç İkili görüşmeler, 30 Mart 2001 –TÜBİTAK katılımı –Eylem planı üzerine Komisyon öncelikleri

13 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Türkiye’de yapılan çalışmalar Dışişleri Bakanlığı, 11 Nisan 2001 –27 temsilci –TÜBİTAK sekreteryasının kabulü TÜBİTAK, 24 Nisan 2001 –39 temsilci –Türkiye’deki sorumlu aktörler ve hedef tarihler

14 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Türkiye’de yapılan çalışmalar Aktörler –12 Bakanlık –3 Müsteşarlık –14 Kurum –Sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları Hedef tarihler –2001-2006

15 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Süreç 7. JHLC toplantısı, 3 Mayıs 2001 –Taslak eylem planı üzerine ülke görüşleri Ülkemiz kazanımları –Fon kullanımı için ek paragraf –Hedef tarih ifadesinin yeni yorumu

16 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+ Eylem Planı Eylemler –eAvrupa eylemleri –Ek olarak,  Enformasyon toplumunun temel yapıtaşlarını oluşturma –Herkes için erişilebilir iletişim hizmetlerinin sağlanması (evrensel hizmet) –Bilgi toplumu ile ilgili müktesebatın uygulanması  Çevre

17 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+ Eylem Planı Hedef tarih: 2003 Eylemler için kaynak –Ülke kaynakları –Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için PHARE –Türkiye, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için esneklik

18 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+ Eylem Planı eAvrupa ölçme kriterleri –Ek olarak, yeni eylemler için kriterler İzleme –İlk gelişme raporu, Şubat/Mart 2002 –Ara rapor, 2002 sonu –Son gelişme raporu, 2003 sonu

19 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Süreç Resmi Davet –Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi Göteborg Zirvesi, 15-16 Haziran –eAvrupa+ Girişimi resmi duyurusu

20 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+- Türkiye’de yapılan çalışmalar Başbakanlık E-Türkiye Toplantıları –30 Temmuz 2001 –4 Ekim 2001  Çalışma Grupları

21 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Süreç 8. JHLC toplantısı, 18 Ekim 2001 –Ölçüm kriterleri –İzleme ve değerlendirme raporu –Gelişim raporu –Bakanlar Konferansı

22 eAvrupa+ Süreci ve Hedefleri01/11/2001 INET-TR eAvrupa+-Adresler www.bilten.metu.edu.tr/eAvrupa+ europa.eu.int/information_society/internatio nal/candidate_countries/index_en.htm


"EAvrupa, eAvrupa+ ve Türkiye Altan Küçükçınar TÜBİTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları