Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAYYAR KUZ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAYYAR KUZ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 TAYYAR KUZ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Bşk. BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi Saygıyla Selamlama

2 Ülkemizin veri konusundaki eksiklikleri,
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi Ülkemizin veri konusundaki eksiklikleri, Bakanlığımızın engellilere yönelik politika geliştirebilmek için gereksinim duyduğu veri gereksinimi, Engelli Hakları Sozleşmesi için gerekli olan veriler üzrınden raporlamayı yapma mecburiyeti;

3 bu sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları hatırlatma,
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesini tanıtma, bu sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları hatırlatma, sözleşme için gerekli olan göstergeleri oluşturma ve verileri analiz etmeyi zorunlu kılmış ve bu proje gerçekleştirilmiştir.

4 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
13 Aralık 2006’da BM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 30 Mart 2007’de imzaya açıldı; 2008 yılının Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde TBMM tarafından onaylandı. 27 Mayıs 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

5 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Özellikle Madde 33, hükümet içinde ve hükümet ile sivil toplum arasında koordinasyonun sağlanması için etkili ulusal mekanizmaların ve müesseselerin kurulması ve güçlendirilmesi gerektiğini, ve ihtimamlı bir izlemenin; ‘’hükümetin süreçlerine her seviyede dahil olması, aynı zamanda ulusal insan hakları kurumları, STK’lar ve diğer ilgili kuruluşlarca bağımsız izlemeye tabi olması’’ gerektiğinin altını çizmektedir.

6 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
İmzalanmış olan Sözleşme’ye uygun olarak, imzalayan devletlerden (1) ulusal odak noktası belirlemeleri ve (2)UNCRPD’nin uygulanmasını izlemek için ulusal izleme çerçevelerini oluşturmaları talep edilmiştir.

7 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Bununla beraber, devletlerden ülkelerindeki uygulamanın ilerlemelerini düzenli olarak BM’ye raporlamaları istenmiştir. Bu amaçla Türkiye, UNCRPD’nin uygulanması ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlıklarına başlamıştır. Ilk olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ulusal odak noktası olarak atanmıştır.

8 Peki odak kurumun görevleri nelerdir?
Bilinçlendirme; Tüm taraflara yönelik bilgilendirme; Eşgüdüm; Strateji ve politikaların revizyonu; İlgili her türlü mevzuatın Sözleşme dikkate alınarak hazırlanması; gözden geçirilmesi ya da değiştirilmesini sağlamak; Sözleşmenin erişilebilir formatları; Sözleşme'nin uygulanmasına yönelik eylem planı geliştirmek ve izlemek; Veri ve istatistik; Periyodik raporlar;  Sivil toplum katılımı.

9 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilgili uluslararası referans dokümanlarını Türkçe’ye çevirterek ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlayarak raporlama sürecini başlatmıştır. Rapor hazırlama süreci, ilgili kamu kurumları, STKlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde sürdürülmektedir.

10 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Bu bağlamda ve bu proje kapsamında, UNDP Türkiye Hükümeti’nin UNCRPD’nin uygulanması çabalarına destek verecek, özellikle ilgili veri tabanlarının ve kurumsal altyapıların oluşturulması, ve ilgili ulusal izleme mekanizmalarının geliştirilmesi konularında bizlerı desteklemektedir.

11 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Türkiye Hükümeti, halihazırda, engellilerle ilgili veri toplanmasını da içeren kapsamlı bir ‘’Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi’’ nin oluşturulması üzerine çalışmaktadır, ve UNDP’nin desteğinin bu çabaları tamamlayıcı nitelikte olması planlanmaktadır.

12 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi
Eğitim, adalet, finans, sağlık, istihdam gibi alanlarda halihazırda mevcut olan engellilik verilerinin gözden geçirilmesi Her bir ilgili bakanlık ile, halihazırdaki veri toplama/izleme süreçleri hakkında bilgi almak için teknik toplantılar düzenlenmesi

13 Göstergelerin tanımlanması
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi Engellilik göstergeleri ile ilgili diğer ülkelerdeki uygulamaların gözden geçirilmesi Türkiye’deki uygulamalar ve global uygulamalar/uluslararası yükümlülükler üzerine yapılmış olan çalışmalara dayanan bir ayrım çözümleme (gap analysis) çalışması yürütülmesi Göstergelerin tanımlanması YSK, Sağlık Bakanlığı. Bu calışmaları birlikte tamamlayacağız.

14 Sizlere ve UNDP ye teşekkür ederiz.


"TAYYAR KUZ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları