Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kuruluşu, İç denetim Birimi Başkanlığı Misyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kuruluşu, İç denetim Birimi Başkanlığı Misyon."— Sunum transkripti:

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM UYGULAMALARI

2 SUNUM PLANI İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kuruluşu, İç denetim Birimi Başkanlığı Misyon ve Vizyon ve Temel Değerler Denetim evreni tespiti Risk Esaslı Denetim Planı ve Programı hazırlanması, İçişleri Bakanlığı Risk esaslı İç Denetim örneği

3 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KURULUŞU İç Denetim Birimi Başkanlığı Müsteşarlık Makamını’nın 07.10.2008 tarihli onayı ile kurulmuştur. İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın kuruluşunu müteakip İçişleri Bakanlığının bütün süreçleri taranarak denetim evreni 1169 süreç olarak tespit edilmiştir.

4 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER A-MİSYON BİLDİRİMİ Bakanlığımız faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla; Bakanlığımız teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerini, risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslar arası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermektir.

5 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER B-VİZYON BİLDİRİMİ Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten, Bakanlığımız çalışmalarına değer katan ve geliştiren, yeterli sayıda ve nitelikli denetim elemanı ile yeterli mali ve teknolojik imkanları olan etkin ve etkili bir denetim birimi olmaktır.

6 C-TEMEL DEĞERLER BİLDİRİMİ Hukuka UygunlukPaylaşım DemokrasiEtkinlik İnsan Haklarına SaygıVerimlilik Toplumsal Değerlere SaygıUlaşılabilirlik Güvenilirlikİnsan Odaklılık EşitlikSürekli Gelişim ÇağdaşlıkÖncülük Alenilikİşbirliğine Açıklık KatılımcılıkUzmanlık Hızlı ve Nitelikli HizmetHesap Verilebilirlik Çevreye Duyarlılık

7 DENETİM EVRENİ TESPİTİ 2008 yılının son aylarında kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığımız 2009 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan 18 birimin tüm faaliyet ve süreçlerini tarayarak 1169 süreci denetlenebilir alan olarak tespit etmiştir. Bu çalışmalarda birimin faaliyetlerini tanımlamak için “Birim Tanıma Formu”, sürecin tanımlanması için de “Süreç Tanıma Formu” kullanılarak birim ve süreç tanınmış ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca çıkarılan Risk Değerlendirme Rehberi esas alınarak hazırlanan “Risk Faktörleri Değerlendirme Formu” kullanılarak süreçler değerlendirilmiş ve denetim evreni tespit edilmiştir.Birim Tanıma Formu”Süreç Tanıma FormuRisk Faktörleri Değerlendirme Formu

8 RİSK ESASLI DENETİM PLANI VE PROGRAMI HAZIRLANMASI Bakanlık Teşkilat Kanunu ve Birimlerin ilgili mevzuattaki görevleri Stratejik plan, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun yayınlamış olduğu kamu İç Denetim Strateji Belgesi, Üst Yöneticimizin görüşleri ve Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi göz önüne alınarak yapılan çalışmalar sonucunda 1169 süreçten 25 adet süreç yüksek riskli, 41 adet süreç orta riskli, 13 adet süreç düşük riskli olarak belirlenmiş ve denetim planına alınmış 2009 yılında 6 adet süreç, 2010 yılında ise 7 adet yüksek riskli alan denetlenerek rapora bağlanmış 2011 yılı için ise 6 adet yüksek riskli sürecin denetlenmesi öngörülmüştür.

9 İÇ DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

10 İÇ DENETİM SÜRECİ A. Ön çalışma ve bireysel çalışma planı 1. Görevlendirme yazısıGörevlendirme yazısı 2. Denetim amaç ve kapsamının belirlenmesiDenetim amaç ve kapsamının belirlenmesi 3. Bilgi toplama/ön araştırmaBilgi toplama/ön araştırma 4. Açılış toplantısıAçılış toplantısı 5. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi)Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi) 6. Bireysel çalışma planının hazırlanmasıBireysel çalışma planının hazırlanması

11 İÇ DENETİM SÜRECİ(2) B. Saha çalışması 1. Denetim testlerinin uygulanmasıDenetim testlerinin uygulanması 2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesiBulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi 3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılmasıBulguların denetlenen birimle paylaşılması 4. Kapanış toplantısıKapanış toplantısı

12 İÇ DENETİM UYGULAMALARI RAPORLAMA Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu

13 SONUÇ OLARAK; İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen iç denetimler İDKK tarafından çıkarılan 1.2.3 düzey mevzuat hükümleriyle, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2 yıldır gerçekleştirilen iç denetimlerde tespit edilen bulgular ve geliştirilen öneriler idare tarafından gerçekçi ve uygulanabilir bulunarak uygulamaya geçildiği memnuniyetle görülmüştür.

14 TEŞEKKÜRLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI


"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kuruluşu, İç denetim Birimi Başkanlığı Misyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları