Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı Antalya 22 Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı Antalya 22 Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı Antalya 22 Ocak 2013

2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında Genel Bilgilendirme 3. Projenin Başarısı İçin Çeşitli Kriterler

3 teknik destek Merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa ve orta vadede teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması SEI’nin Temel Amacı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SEI Nedir? SEI Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Projesi-SEI, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı birinci bileşeni (IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma) altında yer alan bir finansman imkânıdır

4 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında Genel Bilgilendirme

5 Projenin Amacı: Valiliklerin Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılmasıdır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illerimize yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Uygulama alanı: 20 pilot il Uygulama süresi : 24 ay Bütçe: 1.950.000 Avro AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

6 Pilot İller AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

7 Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  Proje Açılış Toplantısı: AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile pilot illerin Vali, Vali Yardımcıları ve Valilik AB Birimi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir  İhtiyaç Analizi Çalışması: Her il 2’şer defa uzmanlar tarafından ziyaret edilecektir Uzman yetiştirme, eğiticilerin eğitimi ve sonrasında verilecek eğitimler, kapasite geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin planlanması ve etkinliği açısından önem arz etmektedir Verilerin düzenlenmesi ve analizi aşamasında Valilik AB Birimlerinin ve projenin tüm paydaşlarının süreçte yer alması gerekmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

8 Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  Uzman Yetiştirme Programı: Valilik AB birimlerinden 2’şer ve AB UDYK üyelerinden 1’er katılımcıya yönelik olarak Temel AB konularında toplam 8 günlük eğitim verilecektir  Oryantasyon Programı: Uzmanlık Eğitimi alan valilik personelinin ve AB UDYK üyelerinin AB üyelik sürecinde doğrudan doğruya rol oynayan kurumları yakından tanımalarına olanak sağlamak amacıyla 2 günlük oryantasyon programı düzenlenecektir.  Eğiticilerin Eğitimi Programı: Her ilden 2’şer kişinin katılım sağlayacağı program toplam 6 gün sürecektir.  Proje Hazırlama Eğitimleri: Eğiticilerin Eğitimine katılan personel tarafından her ilde 3’er defa profesyonel eğitimcilerin desteği ile Proje Hazırlama Eğitimleri verilecektir.

9 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Planı Her ilde 5 kapasite geliştirme faaliyeti 1 şehir eşleştirme 4 kapasite geliştirme faaliyeti (20’şer katılımcı) Katılımcı ve aktif valilikler Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Hedef kitle faaliyet konusu uyumu Model uygulamalar Kurumsal ve işlevsel UDYK’kar İyi uygulama örnekleri Bilgi birikimi transferi

10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  Şehir Eşleştirme:  Öncelikli alanların belirlenmesi  Proje geliştirmeye yönelik faaliyetler  AB-Türkiye Ağ Oluşturma Konferansı  Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Hizmet Birliği ile işbirliği Projelerin Sürdürebilirliği

11 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  İletişim Faaliyetleri:  Eğitim, kapasite geliştirme ve İletişim projesi  Her proje aktivitesi İletişim aracı  İllerin kendi iletişim faaliyetlerini belirlemeleri  İnternet portalı, aylık haber bülteni, basın bültenleri, broşürler, sosyal medya, televizyon programları

12 Proje Kapsamındaki Temel Faaliyetler  Brüksel Çalışma Ziyareti: 4 kişinin katılım sağlayacağı 5 günlük çalışma ziyaretleri  Bölgesel Çalıştaylar: Her biri 2 gün sürecek 4 Bölgesel Çalıştay  Yerel Düzeyde AB İşleri ve Mali Yardımları Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Stratejisinin Oluşturulması: Uzun vadeli bir strateji AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

13 PROJE İSTİŞARE TOPLANTISI  20 Haziran 2012 tarihinde İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları ile Valilik AB birimleri temsilcilerinin katılımıyla SEI-Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda öne çıkan önemli hususlar:  Projenin valiliklerde AB işleri konusunda kapasite geliştirilmesinin yanısıra Türkiye- AB Müzakere Sürecine de olumlu yönde katkıları olacaktır  Projenin valilikler tarafından en üst düzeyde sahiplenilmesinin sağlanması  Projede görev alan valilik AB birimi personelinin sürekliliğinin sağlanması  Valiliklerin proje faaliyetlerinden daha fazla faydalanabilmeleri ve etkinliklere daha fazla kişi ile katılabilmeleri için Eş-finansman sağlanmasının faydalı olacağı  Pilot illerin AB üyelik sürecindeki gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için bir Ön-İhtiyaç Analizi çalışması gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

14 PROJENİN BAŞARISI İÇİN ÇEŞİTLİ KRİTERLER  Projenin en üst düzeyde sahiplenilmesi  İnsan kaynakları İldeki tüm aktörlerin; UDYK’lar, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, AB bilgi merkezleri, kalkınma ajansları, il müdürlükleri vb.’nin proje faaliyetlerinde yer almaları En az orta seviyede İngilizce bilen Valilik AB Birimleri personeli Personelin sürekliliği  Ön-İhtiyaç Analizi Tüm paydaşların katılımı  İldeki tüm paydaşların istekli ve aktif olmaları  Yerel düzeyde tanıtım AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

15 PROJENİN BAŞARISI İÇİN ÇEŞİTLİ KRİTERLER İllerin her yıl için kendi bütçelerinden de en az 10.000 TL eş finansman sağlamaları Faaliyetlerin içeriği Faaliyetlerin sayısı Daha fazla katılımcı AB Bakanlığı tarafından sağlanan/sağlanacak olan ekstra eş-finansmanın Ek-Protokolde yer alan kurallar ve şartlara uygun bir şekilde kullanılması ve teknik ve mali raporun bütün ekleriyle birlikte zamanında sunulması önem arz etmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

16 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi İşbirliği Protokolü  Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulmasına Dair İşbirliği Protokolü ve Kriterler Metni Ağustos 2012’de valiliklere yazılı olarak iletilmiştir.  Pilot illerin tamamı İşbirliği Protokolünü ve Kriterler Metnini imzalayarak Bakanlığımıza iletmişlerdir. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

17 PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI  Şubat 2013’te (en geç Mart 2013), Ankara’da AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, İl Valileri, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları ve valilik AB birimi personelinin katılımları ile Proje Açılış Toplantısı gerçekleştirilecektir.  Proje Yürütme Komitesi Toplantısı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

18 TEŞEKKÜRLER Aysel Önem Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı aonem@ab.gov.tr 0312 218 17 34 18 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı Antalya 22 Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları