Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2 Gündem •Çalışma Süreci •Metodoloji •Hedefler •Kamu Yatırım Programı Süreci •Öncelikli Riskler •Risklerin COSO Değerlendirmesi •Eylem Planı 2Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

3 Çalışma Süreci •Çalışma Süresi: 3 Gün •Ekip: 5 Kişi •Kolaylaştırıcımız: John Powell •Tercümanlarımız: Pınar Köprücü, Salih Tahir •Görüşülen Kişiler: - Yılmaz ILGIN (PYDAD Bşk.) - Kubilay KAVAK (Enerji Sektörü Uzmanı) - Tolga YAKAR (Enerji Sektörü Uzmanı) 3Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

4 Metodoloji •Hedefleri belirledik •Risk kaydımızı çıkardık •İlgili kişilerle görüşmeler yaptık •Öncelikli riskleri belirledik •Mevcut durumla COSO uygulanması durumundaki karşılaştırmaları yaptık •Öneriler geliştirdik 4Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

5 HEDEFLER •DPT STRATEJİK PLANI-AMAÇ 4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak. •AMAÇ 4-HEDEF 1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, izleme değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izleme-değerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır. 5Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

6 Kamu Yatırım Programı Süreci Kalkınma Planı / Uzun Vadeli Strateji OVMPOVP Yıllık Program Yatırım Programı Bütçe Bölge Kalk. Plan. Stratejiler İl Gelişme Plan. Stratejik Planlar KEP Ön Ulusal Kal. P. Ulusal Program Strj. Uyum Çer. 6Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

7 Öncelikli Riskler •Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski •Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski •Fizibilite etütlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilememesi riski 7Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

8 8 RİSKLER & COSO

9 Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski KONTROL ORTAMI •Önemli ve öncelikli projeler için farklı sektörlerdeki uzmanların katılımıyla çalışma grubu oluşturulması 9Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

10 Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski RİSK DEĞERLENDİRMESİ •Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 10Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

11 Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski KONTROL FAALİYETLERİ •Çalışma grubunun çalışma esaslarının yazılı hale getirilmesi 11Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

12 Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski BİLGİ VE İLETİŞİM •Yatırım tekliflerinin elektronik ortamda alınması •Proje tekliflerinin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak erişime açık envanter oluşturulması •Çalışma grubunun rapor hazırlaması ve üst yönetime sunması 12Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

13 Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski İZLEME •İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım programı hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 13Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

14 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski KONTROL ORTAMI •Kurumlardaki personelin fizibilite etüdü hazırlama konusunda yetkinliğinin artırılması için eğitim verilmesi 14Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

15 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski RİSK DEĞERLENDİRMESİ •Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 15Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

16 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski KONTROL FAALİYETLERİ •Rehberin fizibilite etüdüne ilişkin bölümlerinin daha kapsamlı, açıklayıcı ve işlevsel hale getirilmesi •Sektörel fizibilite etüdü formatı geliştirilmesi •Standart, yazılı proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 16Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

17 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski BİLGİ VE İLETİŞİM •Kontrol listelerinin DPT internet sitesinde yayınlanması •Geliştirilen rehberin kurumlara tanıtımı toplantısı •Fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması •İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması 17Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

18 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski İZLEME •İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım program hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 18Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

19 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski KONTROL ORTAMI •Personel yetersizliğinin giderilmesi sağlanacaktır (Enerji sektörü ve PYDAD) •Fizibilite etüt kontrolleri için danışmanlık (bilirkişi) hizmeti alınması 19Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

20 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski RİSK DEĞERLENDİRMESİ •Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 20Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

21 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski KONTROL FAALİYETLERİ •Standart, yazılı proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 21Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

22 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski BİLGİ VE İLETİŞİM •Yıl içinde değerlendirilen fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması •İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması 22Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

23 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski İZLEME •İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım programının hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 23Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

24 EYLEM PLANI RİSKFAALİYETLERSORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski 1.Önemli ve öncelikli projeler için farklı sektörlerdeki uzmanların katılımıyla çalışma grubu oluşturulması 2.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 3.Çalışma grubunun çalışma esaslarının yazılı hale getirilmesi 4.Yatırım tekliflerinin elektronik ortamda alınması 5.Proje tekliflerinin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak erişime açık envanter oluşturulması 6.Çalışma grubunun yaptığı değerlendirmelere ilişkin rapor hazırlanması ve üst yönetime sunulması 7.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.İlgili tüm birimler 2.SGB 3.İlgili tüm birimler 4.YBM 5.YBM 6.Çalışma Grubu 7.Üst Yönetim 1.6 ay 2.2 yıl 3.6 ay 4.3 yıl 5.1 yıl 6.6 ayda bir 7.Yılda bir 24Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

25 EYLEM PLANI 25Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci RİSKFAALİYETLER SORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski 1.Kurumlardaki personele eğitim verilmesi. 2.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 3.Rehberin fizibilite etüdüne ilişkin bölümlerinin daha kapsamlı, açıklayıcı ve işlevsel hale getirilmesi 4.Sektörel fizibilite etüdü formatı geliştirilmesi 5.Yazılı standart proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 6.Kontrol listelerinin DPT internet sitesinde yayınlanması 7.Geliştirilen rehberin kurumlara tanıtım toplantısının yapılması 8. Fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması 9. İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması 10.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.PYDAD/Enerji Sektörü Uzmanları 2.SGB 3.PYDAD 4.İSKGM ve SSKGM 5.PYDAD 6.YBM 7.Üst Yönetim 8.PYDAD 9.PYDAD 10.Üst Yönetim 1.Yılda bir 2.2 yıl 3.1 yıl 4.1 yıl 5.1 yıl 6.1 yıl 7.1 yıl 8.2 yıl 9.2 yıl 10.Yılda bir

26 26Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci EYLEM PLANI RİSKFAALİYETLER SORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Fizibilite etütlerinin sağlıklı değerlendirileme mesi riski 1.Personel yetersizliğinin giderilmesi sağlanacaktır (Enerji sektörü ve PYDAD) 2.Fizibilite etüt kontrolleri için danışmanlık (bilirkişi) hizmeti alınması 3.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 4.Yazılı standart proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 5.Yıl içinde değerlendirilen fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması 6.İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması. 7.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.Üst Yönetim 2.İlgili sektörler/SGB 3.SGB 4.PYDAD Koord. İlgili Birimler 5.PYDAD 6.PYDAD 7.Üst Yönetim 1.1 yıl 2.6 ay 3.2 yıl 4.1 yıl 5.2 yıl 6.2 yıl 7.Yılda bir

27 TEŞEKKÜRLER Cemil KILIÇ (MB) Pınar ÖZEL (DPT) Ercan SALKIM (DPT) Adile TUNÇER (DPT) Özhan YILMAZ (DPT) 27 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

28 Proje Döngüsü İlerleme ve İzleme Raporları, Uygulama Planı, Bütçe Değerlendirme Raporu Finansman Anlaşması Ödenek Tahsisi, Yatırım programı Finansman Teklifi Fizibilite Etüdü, Analiz Raporu Ön Fizibilite Etüdü Plan, Program, Stratejik Plan, Bölge Planı vs. Değerlendirme Raporu Önerileri ile İlgili Karar Planlanan Şekilde Devam veya Yeniden Dizayn Etme Kararı Finansman Kararı Finansman Teklifi Hazırlama Kararı Hangi Seçeneğe Devam Edileceği Kararı Öncelik Alanları, Sektörler, Politikalar Programlama Tanımlama Hazırlama/Analiz Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme 28 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci


"DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları