Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı"— Sunum transkripti:

1 Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı
Adnan Menderes Üniversitesi XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 30 Ocak - 5 Şubat 2016 / AYDIN Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı Serkan SAVAŞ, Nurettin TOPALOĞLU

2 SUNUM İÇERİĞİ Sosyal Medya İstihbaratı İstihbarat
İstihbaratın Tarihçesi Büyük Veri Büyük Verinin Özellikleri Sosyal Medya Verileri Sosyal Medya Analizinde Kullanılan Programlar Sonuç ve Öneriler Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

3 Sosyal Medya İstihbaratı
Sosyal Medya kullanımı günümüzde internet kullanımının en temel amaçları arasına yerleşmiştir. Facebook, Twitter, Instagram, Linked-in, Google+ vb. pek çok sosyal ağ, milyonlarca kullanıcı tarafından günlük olarak, aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcıların internete yükleyerek paylaştıkları metin, görüntü, video ve ses verileri aynı zamanda bilgi değeri olan pek çok verinin de internet ortamında dolaşması anlamına gelmektedir. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

4 Sosyal Medya İstihbaratı
Bu veri yığınları arasından amaca uygun bilgilere ulaşabilmek için verilerin işlenmesi gerekmektedir. İşte bu noktada büyük veri disiplinine ihtiyaç duyulmuştur. Büyük veri ayrıca farklı amaçlarla pek çok farklı disiplinlerle de ortak çalışmaktadır. Bu amaçlardan bir tanesi istihbarattır. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda istihbarat faaliyetleri yapmalarının yanında artık devletler de güvenlik amaçlı istihbarat faaliyetleri yapmaktadır. Bu yeni istihbarat kavramı “siber istihbarat”, sosyal medyada yapılan istihbarat ise “sosyal medya istihbaratı” olarak adlandırılmaktadır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

5 İstihbarat Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı sitesinde istihbarat, "Devlet İstihbaratı, devletin bütünlüğünü, rejimin emniyetini sağlamak için, millî politika ile tespit edilen millî hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı istihbaratın tümüdür. Başka bir ifadeyle, Millî Güvenlik Politikaları'nın oluşturulması için gerekli bilgileri sağlayan ve ilgili bütün devlet istihbarat kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu ile üretilen istihbarattır" şeklinde tanımlanmıştır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

6 İstihbaratın Tarihçesi
İstihbarat alanında, 2. Dünya Savaşı sürecinde önemli değişimler yaşanmıştır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak, insan istihbaratının yanında sinyal istihbaratı, görüntü istihbaratı gibi konularda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 20. Yüzyılda; İngiliz istihbaratının Amerika Birleşik Devletleri’ni I. Dünya Savaşı’na dâhil etmesi (Zimmerman Telegram olayı), Amerika Birleşik Devletleri’ni II. Dünya Savaşı’na sürükleyen istihbarat zafiyeti (Pearl Harbor), Kriptolojinin II. Dünya Savaşı üzerindeki dramatik etkisi (Enigma gelişmesi), İngiliz istihbaratının Hitler’in casuslarını kendi amaçları için kullandığı istihbarata karşı koyma başarısı (the Doublecross – aldatma operasyonu) ulusal güvenlik için istihbaratın önemini ortaya koyan başlıca gelişmelerdendir. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

7 Büyük Veri Büyük veri çok çeşitli, yüksek hacimli ve yüksek hızda verilerin saklanması, içindeki bilgilere erişimi ve işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu verilerin analiz edilmesi, içinden örüntü tanıma ve gizli bağlantıları ortaya çıkarma gibi işlemler ise büyük veri analizi anlamına gelmekte olup günümüz dünyasında teknoloji şirketlerinin gerek performans ve yönetim zorluğundan ötürü gerekse de rekabet avantajı yaratmak için gündem maddelerinin başında gelmektedir. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

8 Büyük Verinin Özellikleri
Hacim: Genellikle büyük hacimde veri zorunlu şarttır. Çünkü bu özellik ile birlikte veri, kolay yönetilemez hale gelmektedir. Hız: Eğer veriler hızlı depolanıyor ve veri işleme elemanları bu hızlı yüklemeye yetişemiyorsa, sistem verimsiz hale geliyor veya veri kayıpları başlıyor. Çeşitlilik: Çoğu büyük veri uygulamasında, tek bir veri kaynağı veya türünden daha fazla kaynak veya tür vardır. Örneğin çoğu firma, reklam kampanyaları için hedeflediği kitleye ait bilgileri sosyal medya paylaşımları, yorumları gibi yerlerden almakta ve kampanyaları kişiselleştirmektedir. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri bir araya getirilmektedir. Gerçeklik: Veri hacmi artarken, veri kalitesinin de korunması gerekmektedir. Özellikle veri işlenmeden önce algılayıcı türü tespit edilmesi ve verinin türünün doğrulanması gerekmektedir. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

9 Sosyal Medya Verileri Sosyal medya sistemleri, değerli bilgileri içermektedir. Bu sistemler içerisindeki veriler değerini, kişisel bilgileri içermesine borçludur. Sosyal medya bilgileri iş dünyasınca, hükümetlerce, akademik çalışmalar vb. işlemler için kullanılmaktadır. Yıllara göre günlük tweet sayısı tablosu Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

10 Büyük Veri Analizinde Kullanılan Programlar
NodeXL: Açık kaynak kodlu bir excel temasıdır. Microsoft Excel ve 2013 üzerinde çalışabilmektedir ve ağ grafiklerini görselleştirebilen, analiz eden bir temadır. Metrik Grafik Hesaplamaları Esnek İçe Alma ve Dışa Aktarma Sosyal Ağlara Doğrudan Bağlantılar Yakınlaştırma ve Ölçeklendirme Esnek Düzen Kolay Görünüm Ayarları Dinamik Filtreleme Güçlü Vertex Gruplama Otomatik Görevler Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

11 NodeXL Grafik Örnekleri
Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

12 Büyük Veri Analizinde Kullanılan Programlar
Pajek: Sosyal ağ analizinde kullanılan ücretsiz bir yazılımdır. Pek çok farklı program ile uyumlu çalışabilmekte, analiz sonuçları görsel olarak elde edilebilmektedir. R: Son zamanlarda giderek yaygınlaşan açık kaynak kodlu, veri analiz ve görselleştirme programıdır. Robert Gentleman ve Ross Ihaka tarafından geliştirilen R programlama dili, çok büyük ölçekli veri kümelerini, kısa sürede işleyerek etkili sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Açık kaynak kodlu olması sonucunda pek çok kişi tarafından yeni eklentiler ve sayısız kütüphanelerle kullanım alanı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Google, Facebook ve Linked In gibi pek çok önemli firma tarafından, veri analizinde kullanılmaktadır. Hazır Büyük Veri analiz algoritmaları ile, büyük miktarda verileri etkili bir şekilde analiz etmek mümkündür. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

13 Büyük Veri Analizinde Kullanılan Programlar
Hadoop: Sıradan sunuculardan (commodity hardware) oluşan küme (cluster) üzerinde  büyük verileri işlemek amaçlı uygulamaları çalıştıran ve Hadoop Distributed File System (HDFS) olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir araya getiren, Java ile geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir. Daha yalın bir dille anlatmak gerekirse, Hadoop, HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılımdır. Onlarca büyük çaplı şirket Hadoop ile veri analizi gerçekleştirmektedir. Bu programlara ek olarak UCINET, Tableau, powerview, gephi gibi analiz ve görselleştirmeye yönelik programlar vardır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

14 Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada sosyal medyanın gücüne, etkisine ve potansiyellerine dikkat çekilmek istenmiştir. Sosyal medya analiz araçlarından bazıları tanıtılmış ve analiz yöntemlerinden bahsedilmiştir. Sosyal medyayı analiz etme amaçlarından bir tanesi de devlet güvenliğidir. Devlet güvenliği amaçlı siber istihbarat faaliyetleri, sosyal medyanın gücünün artmasıyla birlikte sosyal medya üzerine yoğunlaşmıştır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

15 Sonuç ve Öneriler Günümüzde bu konuda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak ülkemizde çoğunlukla insan gücüyle yapılan işlemlerden yararlanılmaktadır. İstihbarat faaliyetlerini otomatikleştiren verimli algoritmaların tanımlanabilmesi, siber güvenlik alanında büyük imkânlar sunacaktır. Bu algoritmalar, olayların önceden tespitinde ve/veya analizinde pek çok fayda sağlayacaktır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

16 Sonuç ve Öneriler Sosyal medya analizinde kullanılan ve çeşitli istatistiksel sonuçlar veren bazı programlar ve web siteleri vardır. NodeXL, pajek, R, UCINET, Tableau, Powerview, Gephi, topsy.com, sentic.net, paterva.com, botego.com, palantir.com vb. program ve siteler, analiz ve görselleştirme için kullanılan bazı araçlardır. Bu araçlarla elde edilen bilgiler içerisinden istihbarat niteliği taşıyanlar, amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Bu amaçlar ticari olabileceği gibi, güvenlik amaçlı da olabilir. Kurumsal istihbarat yapılabildiği gibi devlet tarafından da istihbarat yapılabilmektedir. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

17 Sonuç ve Öneriler Siber güvenlik alanı, çağımızın en önemli konularından birisi olmuştur. Siber istihbarat faaliyetleri ise siber güvenlik alanının bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medya üzerinde siber istihbarat faaliyetlerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Sosyal medya istihbaratı, gelecekte de en önemli siber güvenlik unsurlarından bir tanesi olacaktır. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

18 Kaynaklar Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı
Omand, S.D., Bartlett, J. & Miller, C.(2012). Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT). Intelligence and National Security. Avcı, G. (2004). İstihbarat Teknikleri: Aktörleri - Örgütleri ve Açmazları. İstanbul: Timaş Yayınları. Özdağ, Ü. (2010). İstihbarat Teorisi. Ankara: Kripto Yayınları. Tılısbık, N., & Akbal, Ö. (2006). İstihbarat ve Türkiye. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları. Özçoban, C. (2014). Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 21. Yüzyılda Ulusal Güvenliğin Sağlanmasında Siber İstihbaratın Rolü. İstanbul, Türkiye: T.C. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı: adresinden alındı. Taylor, S. A. (2007). The Role of Intelligence in National Security. New York: Contemporary Security Studies, Oxford University Press. Yılmaz, S. (2001). 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat. İstanbul: Milenyum Yayınları. Polat, İ. (2006). Yüksek Lisans Tezi. 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan Müdahalesi. Isparta, Türkiye: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. Taylor, S. A., & Goldman, D. (2004). Intelligence Reform: Will More Agencies, Money and Personnel Help? Intelligence and National Security, tarihinde ORGNET: adresinden alındı. Setty, K., & Bakhshi, R. (2013). What is Big Data and What Does It Have to do With It Audit? ISACA Journal, Sağıroğlu, S., & Sinan, D. (2013). Big data: A review International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), Jacobs, A. (2009). The Pathologies of Big Data. Data – ACM Queue,, Halaç, İ. R. (2014). Yüksek Lisans Tezi. Büyük veri analizinde dağıtık makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması. Elazığ, Türkiye: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Zikopoulos, P. C., Eaton, C., deRoos, D., Deutsch, T., & Lapis, G. (2012). Understanding Big Data. IBM. Asadoorian, M. O., & Kantarelis, D. (2005). Essentials of Inferential Statistics. University Press of America, 2. Nelles, O. (2011). Nonlinear System Identification. Springer. Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, 284(5), , Çetin, Y. (2014). Yüksek Lisans Tezi. Mapreduce Kullanarak RDFS Üzerinde Dağıtık Çıkarsama. Ankara, Türkiye: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Dean, J., & Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplied Data Processing on Large Clusters. Google Inc. White, T. (2012). Hadoop: The Definitive Guide. 3rd Edition, O'Reilly Media Yahoo Press. Gutermen, J. (2009). Release 2.0 Issue:11 Big Data. O'Reilly Media, Inc. Khalilov, M. C., & Gündebahar, M. (2014). Bankacılıkta Büyük Veri Uygulamaları: Bir İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı Mersin: Akademik Bilişim tarihinde internetlivestats: adresinden alındı tarihinde NodeXL Home: adresinden alındı tarihinde R: adresinden alındı. İlter, H tarihinde Dev Veri: adresinden alındı tarihinde adresinden alındı. Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

19 TEŞEKKÜR EDERİM… SERKAN SAVAŞ
Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı


"Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları