Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Master in Advanced European and International Studies.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Master in Advanced European and International Studies."— Sunum transkripti:

1 Master in Advanced European and International Studies

2

3  Dersler farklı ülkelerden gelen akademisyenler tarafından verilmektedir.  Akademik yıl süresince, ö ğ renciler üç farklı ülkede ö ğ renim gördükleri gibi, çalı ş ma gezileri sayesinde farklı ülkeleri de ziyaret etme fırsatı bulurlar.  Programın sürdü ğ ü farklı ülkelerde yine aynı akademisyenler de ö ğ rencilere e ş lik etmektedir. Bundan dolayı, ö ğ rencinin çalı ş ması programla da uyumlu bir biçimde de ğ erlendirilebilmektedir.

4  Avrupa Birli ğ i ve Uluslararası Çalı ş malar Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir programdır.  Akademik yıl süresince, programa katılan her ö ğ rencinin hazırladı ğ ı yüksek lisans tezi ö ğ rencilerin, belirli bir konuda uzmanlık kazanmasını sa ğ ladı ğ ı gibi, çalı ş ma ya ş amına hazırlanmalarında önemli rol oynar.  Program ö ğ rencilerin, ara ş tırmalarında yardımcı olacak uzmanlarla ileti ş ime geçmelerine yardımcı olur.


"Master in Advanced European and International Studies." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları