Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYARDA KULLANILAN FAYDALI PROGRAMLAR 1-)ADOBE PHOTOSHOP 2-) ADOBE DREAMWEAVER 3-) POWERPOINT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYARDA KULLANILAN FAYDALI PROGRAMLAR 1-)ADOBE PHOTOSHOP 2-) ADOBE DREAMWEAVER 3-) POWERPOINT."— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYARDA KULLANILAN FAYDALI PROGRAMLAR 1-)ADOBE PHOTOSHOP 2-) ADOBE DREAMWEAVER 3-) POWERPOINT

2 Photoshop Nedir ? Photoshop grafiklerinizi ve foto ğ raflarınızı " ş ekillendirebilece ğ iniz " bir resim editörüdür. Dijital ortamdaki herhangi bir sabit görüntüyle ilgili renk ayarlarını yapabilece ğ iniz dünyanın en popüler programıdır. 1) ADOBE PHOTOSHOP

3 Niçin Photoshop KuLLanmaLıyız ? İ nternet Dünyasında milyonlarca tanıtım, siteler, duyurular vs. birçok temeli tasarıma dayanan planlar veya projeler hazırlanmaktadır. Bunların amacı insanların dikkatini çekmektir. Dikkat çekmek ise güzel bir tasarım ve insanları gözlerini kama ş tıracak türden ş ekiller olmalıdır. Bunlar içinde günümüzde grafik tasarımlı programlar kullanılmaktadır. Photoshop tam bunlar için hazırlanmı ş tır. Örne ğ in; bir banner veya logo tasarımı yapıyoruz.Normal paintle yaptı ğ ımız logo ile photoshopta hazırladı ğ ımız logo kesinlikle bir olamaz. Photoshop çok güzel sonuçlar verir. İş te bunun için kaliteli, ş ık, güzel, tasarımlar olu ş turmak ve yayımlamak istiyorsak Photoshop vazgeçilemiyecek bir kaynaktır.

4 2) ADOBE DREAMWEAVER

5 Dreamweaver bir web sitesi ve bunların sayfalarını yapmayı sa ğ layan bir editördür. HTML kodlarının kullanımına izin veren bu programın en güzel özelli ğ i HTML kod bilgisine sahip olmasanız bile web sitesi yapmanızı sa ğ layan Web Sayfası Editörüdür. Ayrıca Dreamweaver içerisinde bir çok editör barındırmaktadır. Dreamweaver ile ; • Web Sayfaları • Web Uygulamaları • Çe ş itli Hakkında (Program Hakkında) dosyaları v.b. birçok uygulama düzenleyebilirsiniz.

6 3)POWERPOINT PowerPoint, projektör kullanarak sunumu yapılabilen malzemeler olu ş turmanızı sa ğ layan bir yazılımdır. Bir rapor veya teklifin duyurusunu yapmak için bu malzemenin kullanılması sunu olarak adlandırılır. PowerPoint'i kullanarak, renkli metinlerle foto ğ rafları, çizimleri, tabloları, grafikleri ve filmleri etkili bir ş ekilde birle ş tiren ekranlar olu ş turabilir ve birinden di ğ erine aynı slayt gösterisinde oldu ğ u gibi geçi ş yapabilirsiniz. Animasyon özelli ğ ini kullanarak ekrandaki metin ve çizimlere animasyonlar ekleyebilece ğ iniz gibi, ses efektleri ve anlatım da ekleyebilirsiniz. Üstelik, malzemelerin yazılı çıktısını alabilir ve sunuyu yaparken bunları da ğ ıtabilirsiniz.

7 PowerPoint ürünü belge, elektronik tablo, sunu olu ş turma ve e-posta yönetme için farklı türden yazılımların birle ş tirildi ğ i "Office" ürün paketinin bir parçasıdır. İ pucu: Neden "Office" adı verilmi ş tir? Evde belge olu ş turma ve elektronik tablo yazılımının neden "Office" (Türkçe Ofis) adı verilen bir yazılım paketinin parçası oldu ğ unu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun geçmi ş e dayanan bir nedeni vardır. Önceleri, belge olu ş turma ve elektronik tablo yazılımı öncelikle i ş için kullanılırdı. Yazılım i ş yazılımı paketi olarak birle ş tirilmi ş ti; bu nedenle "Office" adı verilmi ş ti. O zamandan beri, ki ş isel bilgisayarın evlerde de kullanımı yaygınla ş tı, ancak belge olu ş turma ve elektronik tablo yazılımını birle ş tiren yazılım paketine "Office" adı verilmeye devam edildi.

8 İ pucu: PowerPoint'ten söz edelim PowerPoint'ten yazılım ekranlarında veya yardımda ço ğ unlukla "PowerPoint" olarak söz edilir. Bazen de "Microsoft PowerPoint", "Office PowerPoint" ve "Microsoft Office PowerPoint 2007" olarak söz edilir. Bunların tümü PowerPoint sunu yazılımını temsil eder.

9 Toplantılarda kullanılacak malzemeleri yazdırmak için PowerPoint'i kullanabilir misiniz? PowerPoint'in ana kullanım alanı, sunulara ekranlar olu ş turmak ve projektör kullanarak bunları yansıtmaktır; bununla birlikte, metni ve çizimleri serbest bir ş ekilde yerle ş tirmenize olanak tanıdı ğ ından, A3 gibi büyük ka ğ ıtlar üzerine metin ve çizim yerle ş tirmek için de yaygın olarak kullanılır.

10 HAZIRLAYAN ONUR KURT


"BİLGİSAYARDA KULLANILAN FAYDALI PROGRAMLAR 1-)ADOBE PHOTOSHOP 2-) ADOBE DREAMWEAVER 3-) POWERPOINT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları