Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Radyolojisi (Konvansiyonel) Dr.Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Radyolojisi (Konvansiyonel) Dr.Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Radyolojisi (Konvansiyonel) Dr.Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Göğüs radyografileri PA grafi Lateral grafi Lateral dekubitus grafisi Apikolordotik grafi Oblik grafiler

3 Konvansiyonel Röntgen Analog görüntü Dijital röntgen Sayısal görüntüleme Dijital floroskopi Dijital radyografi DSA Dijital Radyografi Konvansiyonel Radyografi

4 Dijital Radyografi Dolaylı yoldan görüntülerin oluşturulduğu sistem (“computed radiography=CR) Doğrudan elde edilen dijital radyografi=DR

5 avantajlar Film tekrarı önlenir Farklı algoritmalar için tek çekim yeterli Doz azaltımı

6 Dijital radyolojide gelişmeler Dijital görüntüleme ve iletişim (DICOM) Resim arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS) Teleradyoloji ve bilgisayar destekli tanı (CAD)

7 Dual Enerji Görüntüleme Yüksek ve düşük kV’lu film Dual enerji algoritması Standart PA, kemik görüntüleme, yumuşak doku görüntülemesi

8

9 PA akciğer grafisi Filmlerde: % 41 belirgin hatalar % 56 ılımlı anlaşmazlık Olguların % 78 yalancı negatif (lezyon varken görmeme) % 22 yalancı pozitif ( lezyon yokken lezyon tanımlama) ( 100 PA akciğer grafisini 5 deneyimli radyolog Zengin patolojileri olan sonuçları bilinen grafileri ayrı ayrı değerlendirmiş) Herman et al. Disagreements in Chest Roentgen Interpretation. Chest 1975;68:278-282

10 Gözlemci subjektif görüntüler oluşturarak gerçek dansiteyi görmeyebilir. YALANCIAkciğer nodülü Kavitasyon

11

12

13 Normali tanıma Normalin varyasyonlarını tanıma Normal olmayanı ayırtedebilme

14 Filmi Yorumlama Değerlendirme SİSTEMATİK ISRARLA SPESİFİK PATERN ARAMA NORMAL OLANLAR NEDİR?

15

16 Filmi Yorumlama Normal olanı bulursanız normal olmayan gözünüze takılır. Ama bu kolay değil  DENEYİM GEREKTİRİYOR. Filmde küçük detaylar önemli Açıklayamadığımız dansite değişiklikleri araştırılmalı

17 Filmi Yorumlama Karanlık odada ve negatoskopta bakılmalıdır. Kullanılmayan negatoskop ışıkları kapatılır. Rapor eden veya değerlendiren kişi filmin tam karşısında olmalı ama sabit uzaklıktan bakma yerine bazen yaklaşıp bazen uzaklaşması gerekli. Yine değerlendiren kişinin o günkü psikolojisi de çok önemli!!!!!

18 AKCİĞERİN RADYOGRAFİK RENGİ Akciğerin bileşimi belirli bir DANSİTE oluşturuyor. Yani akciğerin RADYOGRAFİK RENGİ var HAVA (% 92 oranında) DOKU KAN (% 8 oranında) Bu üç oluşumun hacimsel oranı akciğerin rengini oluşturuyor.

19 AKCİĞER DANSİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 1. Fizyolojik mekanizmalar -İnspiryum ve ekspiryumda -Dependan ve nondependan bölgelerde 2. Teknik (fiziksel) mekanizmalar: -Rotasyon FİLME YAKIN OLAN HEMİTORAKS KARŞI TARAFA GÖRE DAHA OPAK GöRüLüR. 3. Patolojik mekanizmalar HAVA KAN DOKU bunların artışı ve azalışı ile akciğerin rengi değişir.

20

21

22 Tüberküloz

23 Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu

24

25 Yerleşim

26

27

28 HİLUSLAR

29 Hiluslar

30 Pulmoner arterler Süperior pulmoner venler +

31 Tüberküloz lenfadenit

32

33 ARTMIŞ AKIM PULMONER HT HİLER LAP NORMAL

34

35

36

37 Takayasu arteriti

38 MEDİASTEN

39

40

41

42

43

44 İnvaziv timoma

45 PLEVRA

46

47 Mezotelyoma

48 GÖĞÜS DUVARI Kemik ve yumuşak dokular

49

50

51

52

53 Sağ apikal kitle ve diyafram paralizisi

54 Morgagni Fıtığı

55 SAKLI ALANLAR (Kör noktalar)

56

57

58

59

60

61

62

63

64 1997 2001

65

66

67

68 5 ay sonra

69

70 Yan grafi kalite ölçütleri Trakea ve üç aydınlık bölge (trakea önü, trakea arkası ve kalp arkası) net görülebilmeli Trakea ve üç aydınlık bölge (trakea önü, trakea arkası ve kalp arkası) net görülebilmeli Apeksler net olarak görülebilmeli Apeksler net olarak görülebilmeli Sternum ayrıntıları tanımlanabilmeli Sternum ayrıntıları tanımlanabilmeli

71 Arka trakeal çizgi < 5.5 mm

72 Dr.Y.Berkmen

73 Sol üst lob B+Sağ interm. kök Sağ üst lob BSol retrob çizgiSağ alt lob B Sol alt lob B

74 İntermediet A Alt Lob A Üst Lob A Üst Pulmoner V

75 Sol BS ven Sağ BS ven + VKS Sağ innominat + subklavian A

76

77 2002 2004

78

79 Dr.Y.Berkmen Nüks Akciğer Kanseri

80 Dr.Y.Berkmen Fissürlerde Sıvı

81

82 Santral kitle + Kistik bronşiektazi

83 Dr.Y.Berkmen

84

85 Spondilit + Epidural Abse

86 27 Eylül 2000 8 Şubat 2001 Dr.Y.Berkmen Opere Meme Kanseri + Kemik Metastazı

87

88 AKCİĞER GRAFİSİNİ DEĞERLENDİRİRKEN Grafiler kalite açısından yeterli olmalı Normal anatomiyi iyi bilinmeli Bir patolojik bulgu görünce başka patolojik bulgular olabileceğini unutmamak gerek Kör noktalara dikkat Mümkün olduğunca hasta hakkında daha fazla bilgi Eski filmler varsa karşılaştırılmalı

89 6 yaşında çocuk Trafik kazası (traktör çocuğun üzerinden geçiyor) OLGU

90

91 Patolojik bulgu nerede? A)Sol akciğer B)Sağ akciğer C)Her iki akciğer D)Mediasten E)Akciğer grafisi normal

92 Patolojik bulgu nerede? A)Sol akciğer B)Sağ akciğer C)Her iki akciğer D)Mediasten E)Akciğer grafisi normal

93 1 saat sonra alınan grafi

94 Radyolojik bulgular nelerdir? A)Sağda pnömotoraks, solda laserasyon B)İki taraflı pnömotoraks C)Her iki akciğerde kontüzyon D)Sağda pnömotoraks, solda kontüzyon E)Her iki akciğerde laserasyon

95 Radyolojik bulgular nelerdir? A)Sağda pnömotoraks, solda laserasyon B)İki taraflı pnömotoraks C)Her iki akciğerde kontüzyon D)Sağda pnömotoraks, solda kontüzyon E)Her iki akciğerde laserasyon

96 1 saat sonra alınan grafi

97 Sağ akciğerde tanısal radyolojik bulgu nedir? A)Macklin etkisi (interstisyel amfizem) B)Derin sulkus işareti C)Diyafram devamlılığı işareti D)Çift diyafram belirtisi E)Yaka belirtisi “Collar sign”

98 Tanısal radyolojik bulgu nedir? A)Macklin etkisi (interstisyel amfizem) B)Derin sulkus işareti C)Diyafram devamlılığı işareti D)Çift diyafram belirtisi E)Yaka belirtisi “Collar sign”

99 6 saat sonra

100

101 Sağdaki tanı-radyolojik bulgunuz nedir? A)Total pnömotoraks B)Tansiyonlu pnömotoraks C)Vasküler pedikül rüptürü D)Düşmüş akciğer “fallen lung” E)Diyafram rüptürü

102 Sağdaki tanı-radyolojik bulgunuz nedir? A)Total pnömotoraks B)Tansiyonlu pnömotoraks C)Vasküler pedikül rüptürü D)Düşmüş akciğer “fallen lung” E)Diyafram rüptürü

103

104 Düşmüş akciğer nedir? 1- Vasküler pedikül rüptürü 2- Bronş rüptürü

105 Düşmüş akciğer nedir? 1- Vasküler pedikül rüptürü 2- Bronş rüptürü

106

107 Trakea-bronş rüptürü Künt travma, endotrakeal tüp % 80 ana bronş (sağ>sol) % 15 trakea İpuçları Toraks tüpüne rağmen ilerleyen px ve pnömomediasten, subkutan amfizem Düşmüş akciğer belirtisi; Hilustan uzaklaşan akciğer Mortalite yüksek (% 20)

108 OLGU F.K. 44 yaş, bayan hasta Yakınma: Öksürük Eforla gelen nefes darlığı Balgam Halsizlik

109 Hikaye : 2 yıldır, 3-4 ayda bir tekrarlayan, 1 ay kadar süren kuru öksürük, İlaçlardan (antihistaminik?) kısmi faydalanma

110 13/1/2003

111 26/2//2003

112 Akciğer grafisinde lezyon 1-Sağ akciğer 2-Sol akciğer 3-Hilus 4-Her iki akciğer 5-Mediasten

113 Akciğer grafisinde lezyon 1-Sağ akciğer 2-Sol akciğer 3-Hilus 4-Her iki akciğer 5-Mediasten

114 A)Periferik akciğer parankimi B)Parahiler akciğer parankimi

115 A)Periferik akciğer parankimi B)Parahiler akciğer parankimi

116 Laboratuvar –1: Hgb:12.1 gr/dl. Hct:%36 MCV:94 fl Lökosit: 9400 /mm3 Trombosit: 378.000 Periferik Yayma: Polimorf %38 Lenfosit %26 Eozinofil %36

117 OLGU SUNUMU Laboratuvar 2: Sedim: 55 mm/h CRP: 136 mg/dl Diğer parametreler normal. Dışkıda parazit (–) (3 kez) IgE :137 mg/dl (N) PPD : Negatif Balgam: ARB (–)

118 Spesifik tanı? A)Evet, mümkün B)Hayır,mümkün değil

119 Klinik seyir-izlem Empirik tedavi: Deklarit 500 mg tbl. 2*1 Amoklavin 1 gr BID tbl. 2*1 (14 gün)

120 26/2//2003 26 Şubat 2003 18 Mart 2003

121 Radyolojik bulgularda farklılık var mı? A)Evet B)Hayır

122 Radyolojik bulgularda farklılık var mı? A)Evet B)Hayır

123

124 OLGU SUNUMU Klinik seyir-izlem Balgam yok PA Grafide değişiklik yok Devam eden öksürük var

125 Şimdi ne yapalım? A) Ben sizden önce tanıyı koydum. Tedavimi yaparım. B) Histolojik tanı gerekir.

126 OLGU SUNUMU VATS -Histopatolojik değerlendirmesinde Alveol ve bronş duvarlarında yer yer yoğunlaşan eozinofil polimorf ve lenfosit infiltrasyonu Alveol epitelinde atelektazi Alveol epitel hasarı KRONİK EOZİNOFİLİK PNÖMONİ

127 3 Nisan 2003 26 Şubat 2003

128 Kronik eozinofilik akciğer hastalığı Üst loblarda periferik konsolidasyonlar Ters kelebek yada akciğer ödeminin fotografik negatifi Normal kalp boyutu (plevral efüzyon ve adenopati yok) Eozinofili Steroidlere hızlı cevap Ayırıcı tanı: OP, BOOP

129 Olgu 28 yaşında bayan hasta Böbrek lojlarında ağrı yakınması nedeniyle tetkik ediliyor

130

131 Ayırıcı tanıda ne düşünürsünüz? A-Hamartom B-Tüberkülom C-Periferik akciğer tümörü D-Hepsi olabilir E-Hiçbiri değil

132

133 A)Hastayı ameliyata veririm B) Biyopsi yaptırırım C) Takip ederim D)Hiçbirşey önermem E) Empirik tedavi yaparım

134 Besleyici arter Direnaj veni AVM Tedavi; cerrahi

135 OLGU 45 yaşında bayan hasta Kısa süren ani sırt ağrısı tanımlıyor

136

137

138

139

140

141 Rezeksiyon Tanı : Bül içine kanama

142 Bül komplikasyonları Enfeksiyon Kanama Pnömotoraks Malignite gelişimi*

143 OLGU 18 yaşında bayan hasta Çocukluğundan beri epileptik, böbreklerinde hamartomlar mevcut 1 haftadır nefes darlığı ve sol yan ağrısı

144 24 Mart 1999

145 A)Akciğer grafisinde özellik görmüyorum. BT isterim. B) Akciğer grafisi normal değil, BT’ye gerek yok.

146 24 Mart 1999 Sol akciğerde pnömotoraks mevcut

147 4 Nisan 19997 Nisan 1999

148 İlave görüntüleme istermisiniz? 1)Evet 2)Hayır

149

150 Bilateral pnömotoraks nedeni ile iki taraflı su altı direnajı Drenler alnmasından sonra tekrarlayan px Plörodez (tetrasiklin ile ) Torakotomi Patoloji; Plevra dokusunda belirgin lenfanjiektazi, subplevral alanda ve parankim içinde kistik genişlemeler ve düz kas proliferasyonu (lenfanjioleyomiyomatozis ile uyumlu)

151 18 yaşında bayan hasta Çocukluğundan beri epileptik, böbreklerinde hamartomlar mevcut 1 haftadır nefes darlığı ve sol yan ağrısı 2 taraflı pnömotoraks, lenfanjioleyomiyomatozis

152 Tüberoz Skleroz Nörokutanöz bir sendrom Otosomal dominant geçiş Mental retardasyon, epilepsi, cilt lezyonları Visseral organlarda hamartom, kistler Serebral kalsifikasyon, kortikal ve subependimal astrositom, retinal tümörler Akciğer tutulumu (% 30)

153 Lenfanjioleyomiyomatozis Reprodüktif dönemdeki kadınlarda (17-50 yaş) İnce duvarlı, düzgün konturlu, üniform (1-2 sm) boyutlu kistler Diffüz tutulum+, üst lob= alt lob Akciğer hacminde artma Kist dışında parankim normal

154 Tüberoz skleroz Tuberoz skleroz LAM

155 3 YIL SONRA


"Akciğer Radyolojisi (Konvansiyonel) Dr.Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları