Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU."— Sunum transkripti:

1 OLGU

2 28 yaşında erkek hasta, İki yıl önce başlayan bel ağrısı şikayeti Ankilozan spondilit tanısı ile 6 ay tedavi görmüş (salazoprin) Son 1.5 aydır bel ağrısı şiddetlenmiş ve son haftalarda ateş ve gece terlemesi eklenmiş Bunun üzerine hasta CTF romatoloji polikliniğine başvurmuş.

3 Lökositozu yok, CRP: 14 mg/L (0-5) ESR: 93 mm/saat)
Lomber MR ( 30/05/08): L2-3 vertebra korpuslarında ve diskte ,T1 hipo, T2 hiperintens sinyal artışı saptandı.

4 Aynı seviyede anterior prevertebral bölgede psoas mesafesi içinde sağda yaklaşık 5x3 cm, solda ise 2.5x2cm çevresel kontrast tutan yumuşak doku abseleri görüldü. Spondilodiskit

5 Etiyoloji ? Tetkikler ? *Görüntüleme yöntemleri *Mikrobiyoloji *Patoloji

6 Brucella lam aglütinasyon testi (Rose Bengal) negatif olan hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Gram: Mikroorganizma görülmedi. EZN: ARB (-) Aerop kültür: Üreme olmadı. TBC PZR pozitif Patoloji : nekrozlaşan granülomatöz iltihap

7 Bunun üzerine hastaya 08.07.08 tarihinde 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı.
TLSO takıldı (ortopedi kons) 2 ay sonra 2’li tüberküloz tedavisi altında hasta izlenmeye devam edildi.

8 LABORATUVAR 10-06-2008 (Tx öncesi) 18-07-2008 (Tx başlangıcı) Lökosit
6600 6300 CRP (mg/L) 60 40 ESR (mm/saat) 93 57 (Tv 3.ay) 6800 8500 30 114 55 84

9 Ağrı devam ediyor………

10 Kontrol MR : D3-D4 düzeyinden başlayarak L2-L3 seviyesine kadar tüm dorsal vertabra korpusunda sinyal değişikliği, disk mesafelerinde patolojik kontrast tutulumu, lezyonların tüm uzunluğu boyunca prevertebral yumuşak doku abselerinin eşlik ettiği, D vertebra korpuslarında kemik erozyonu gözlenmektedir.

11 Sağ ve sol psoas mesafesinde yumuşak doku abseleri, D4-D5 seviyesinde subaraknoid mesafeyi daraltan epidural yumuşak doku komponenti mevcut.

12 30.12.08 tarihinde ortopedi tarafından lomber prevertebral abseleri drene edildi.
Gram: Az sayıda lökosit, mikroorganizma yok. EZN: ARB (-)

13 Aerop kültürde üreme yok
TBC PZR (+), TBC kültürde üreme yok Patoloji: nekrozlaşan granülomatöz iltihap, sitolojik bulgular öncelikle tüberkülozu düşündürmektedir.

14 Yaklaşık bir aylık izlem sırasında (09.01.09 ve 12.02.09)
WBC: (% NE) ESR: mm/saat CRP: mg/L

15 Antitüberküloz ilaçlara direnç ve tedaviye cevapsızlık düşünülmeyen paradoksal reaksiyon olarak değerlendirilen hastanın kontrol MR’ yapıldı. Bir önceki görüntülemelerden anlamlı bir farkı olmayınca tekrar operasyonu planlandı.

16 Hasta Göğüs Cerrahi tarafından torakal bölgedeki abselerin drenajı için opere edildi.
Operasyon materyalinin mikrobiyolojik ve patolojik incelemesi tüberküloz enfeksiyonu ile uyumlu geldi.(TBC PZR (+), aerop üreme yok)

17 Hastanın pre-op ve post-op dönemde çekilen MR’ları değerlendirildiğinde anlamlı bir regresyon olmadığı gözlenince paradoksal reaksiyon kabul edilerek hastaya 1mg/kg metilprednizolon tedavisi başlandı.


"OLGU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları