Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğanda akciğer radyolojisi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğanda akciğer radyolojisi:"— Sunum transkripti:

1 Yenidoğanda akciğer radyolojisi:
Dr A Akca

2 Neonatal akc de problemler.
Hızlı solunum pozisyon en az 300 mA lik uniteler teknisyen faktörü klinik bilgi ve yaş artefaktlar

3 YD nın geçici takipnesi?
Post s/c normal görünüm?

4 Algoritm: pozisyon teknik tıbbi materyaller radyolojik bulgular

5 Teknik:

6 Sık yapılan yanlışlar:
1 ekspiryum 2 rotasyon 3 lordotik pozisyon

7 Ekspiryum: Sağ diyaframın üzerinde 9 kotun posterior parçası görülmeli 8 parsiyel inspiryum 10 over inflation

8 Peki ne yapmalı? Ventilatör + Ventilatör –
maksimal abdominal distansiyon !

9 Rotasyon: Dönülen tarafta kotun posterior kısmı daha uzun anterioru daha kısa Klavikula?

10 Rotasyonun sebebi? Sakıncası ?

11 Rotasyona bağlı sol AC de lusent görünüm.

12 Courer sabo? Rotasyon Kalp konturunu ve boyutunda yanıltıcı
mediasteni (timusu)distorsiyone eder.

13 Lordotik pozisyon: Posterior kotlar düzleşmiş,anterior kotlar yukarıya dönük.

14 Lordotik grafi: Nedenler Çözümler kollar ekstansiyonda kollar yanda
abdomen şişkin kasete 10drc açı yanlış santralize ışın toraks santralize

15 Horizontal ışınla AP-PA grafiler:
Endikasyonlar? Hava yukarı Sıvı aşağı

16 Batın ve toraks birlikte?-ayrı?
NJT,UAC,UVC, ANOMALİ(diyafram hernisi,tof..) SOLUNUM SIKINTILI İNFANTIN İLK FİLMİ

17 Pretermler?

18 RDS Buzlu cam

19 RDS retikuler patern

20 Kollaps Havayolu obstruksiyonu ve komşu parankimde amfizem
1-ett malpozisyonu 2-sekresyon Sağ üst lob 3-kompresyon tansiyon pnömotoraks mediastinal kitle f5

21 Kollaps Bulgular: Genel: 1 etkilenen parankimde 2 çevre dokuda
AP grafide: Yan grafide:

22 Üst lob: Apikal shadow horizontal fissür

23 Sağ orta lob-sol lingula:
kalp konturu silinir horizontal fissür aşağıya

24 Alt lob: anteriorda: diyafram posteriorda: T6-T10 paravertebral opasifikasyon kalp!!

25 Yan grafide: ust lob öne oblik fissur alt lob arkaya

26 Sağ üst lob parsiyel,sol alt lob kollabs,
aspirasyon? İliak fossa da opasite?_

27 Hava kaçağı-BPD Hemen hepsi İatrojenik Spontan mekonyum aspirasyon

28 Anatomik yolun dışındaki hava
1-plevra da 2-mediastinde 3-sub kutan dokuda 4-AC interstisyumunda

29 35

30 Cilt altı amfizem

31 HMD li olgularda AC kompliasını yitirir,AC de parsiyel kollaps izlenir.

32 HMD BPD PİA irregüler lineer interstisyumda hava hapsi
nodüler bal peteği sellüler infiltrasyon

33 PİA

34 PİA

35 PİA

36 PIA Ac periferinde translusensi hava hapsi diyaframlar düzleşmiş.

37 BPD

38 Pnömotoraks? Skapulaya dikkat!

39 HMD Jeneralize retiküler görünüm RDS ile uyumlu.

40 HMD Jeneralize retiküler patern, RDS uyumlu

41 Buzlu cam görünümü: HMD? Streptokok pnomonısı?

42 Pnomotoraks?

43 Küçük pnömotorakslarda lateral dekubit AP grafilerde saptanabilir

44 Konjenital lober amfizem
Pnömotoraks?-KLA? ipucu :AC işaretleri

45 NE kist:

46 Effüzyon :


"Yenidoğanda akciğer radyolojisi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları