Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğanda akciğer radyolojisi: Dr A Akca Dr A Akca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğanda akciğer radyolojisi: Dr A Akca Dr A Akca."— Sunum transkripti:

1 Yenidoğanda akciğer radyolojisi: Dr A Akca Dr A Akca

2 Neonatal akc de problemler. Hızlı solunum Hızlı solunum pozisyon pozisyon en az 300 mA lik uniteler en az 300 mA lik uniteler teknisyen faktörü teknisyen faktörü klinik bilgi ve yaş klinik bilgi ve yaş artefaktlar artefaktlar

3 YD nın geçici takipnesi? YD nın geçici takipnesi? Post s/c normal görünüm? Post s/c normal görünüm?

4 Algoritm: pozisyon pozisyon teknik teknik tıbbi materyaller tıbbi materyaller radyolojik bulgular radyolojik bulgular

5 Teknik:

6 Sık yapılan yanlışlar: 1 ekspiryum 1 ekspiryum 2 rotasyon 2 rotasyon 3 lordotik pozisyon 3 lordotik pozisyon

7 Ekspiryum: Ekspiryum: Sağ diyaframın üzerinde 9 kotun posterior parçası görülmeli Sağ diyaframın üzerinde 9 kotun posterior parçası görülmeli 8 parsiyel inspiryum 8 parsiyel inspiryum 10 over inflation 10 over inflation

8 Peki ne yapmalı? Ventilatör + Ventilatör + Ventilatör – Ventilatör – maksimal abdominal distansiyon ! maksimal abdominal distansiyon !

9 Rotasyon: Rotasyon: Dönülen tarafta kotun posterior kısmı daha uzun anterioru daha kısa Dönülen tarafta kotun posterior kısmı daha uzun anterioru daha kısa Klavikula? Klavikula?

10 Rotasyonun sebebi? Rotasyonun sebebi? Sakıncası ? Sakıncası ?

11 Rotasyona bağlı sol AC de lusent görünüm. Rotasyona bağlı sol AC de lusent görünüm.

12 Courer sabo? Rotasyon Kalp konturunu ve boyutunda yanıltıcı Rotasyon Kalp konturunu ve boyutunda yanıltıcı mediasteni (timusu)distorsiyone eder. mediasteni (timusu)distorsiyone eder.

13 Lordotik pozisyon: Posterior kotlar düzleşmiş,anterior kotlar yukarıya dönük. Posterior kotlar düzleşmiş,anterior kotlar yukarıya dönük.

14 Lordotik grafi: Nedenler Çözümler Nedenler Çözümler kollar ekstansiyonda kollar yanda kollar ekstansiyonda kollar yanda abdomen şişkin kasete 10drc açı abdomen şişkin kasete 10drc açı yanlış santralize ışın toraks santralize yanlış santralize ışın toraks santralize

15 Horizontal ışınla AP-PA grafiler: Endikasyonlar? Endikasyonlar? Hava yukarı Hava yukarı Sıvı aşağı Sıvı aşağı

16 Batın ve toraks birlikte?-ayrı? NJT,UAC,UVC, NJT,UAC,UVC, ANOMALİ(diyafram hernisi,tof..) ANOMALİ(diyafram hernisi,tof..) SOLUNUM SIKINTILI İNFANTIN İLK FİLMİ SOLUNUM SIKINTILI İNFANTIN İLK FİLMİ

17 Pretermler?

18 RDS Buzlu cam Buzlu cam

19 RDS retikuler patern retikuler patern

20 Kollaps Havayolu obstruksiyonu ve komşu parankimde amfizem Havayolu obstruksiyonu ve komşu parankimde amfizem 1-ett malpozisyonu 1-ett malpozisyonu 2-sekresyon 2-sekresyon Sağ üst lob Sağ üst lob 3-kompresyon 3-kompresyon tansiyon pnömotoraks tansiyon pnömotoraks mediastinal kitle mediastinal kitle f5 f5

21 Kollaps Bulgular: Bulgular: Genel: Genel: 1 etkilenen parankimde 1 etkilenen parankimde 2 çevre dokuda 2 çevre dokuda AP grafide: AP grafide: Yan grafide: Yan grafide:

22 Üst lob: Üst lob: Apikal shadow Apikal shadow horizontal fissür horizontal fissür

23 Sağ orta lob-sol lingula: Sağ orta lob-sol lingula: kalp konturu silinir kalp konturu silinir horizontal fissür aşağıya horizontal fissür aşağıya

24 Alt lob: Alt lob: anteriorda: anteriorda: diyafram diyafram posteriorda: posteriorda: T6-T10 paravertebral opasifikasyon kalp!! T6-T10 paravertebral opasifikasyon kalp!!

25 Yan grafide: Yan grafide: ust lob öne ust lob öne oblik fissur oblik fissur alt lob arkaya alt lob arkaya

26 Sağ üst lob parsiyel,sol alt lob kollabs, Sağ üst lob parsiyel,sol alt lob kollabs, aspirasyon? İliak fossa da opasite?_ aspirasyon? İliak fossa da opasite?_

27 Hava kaçağı-BPD Hava kaçağı-BPD Hemen hepsi İatrojenik Spontan Hemen hepsi İatrojenik Spontan mekonyum aspirasyon mekonyum aspirasyon

28 Anatomik yolun dışındaki hava Anatomik yolun dışındaki hava 1-plevra da 1-plevra da 2-mediastinde 2-mediastinde 3-sub kutan dokuda 3-sub kutan dokuda 4-AC interstisyumunda 4-AC interstisyumunda

29 35 35

30 Cilt altı amfizem Cilt altı amfizem

31 HMD li olgularda AC kompliasını yitirir,AC de parsiyel kollaps izlenir. HMD li olgularda AC kompliasını yitirir,AC de parsiyel kollaps izlenir.

32 HMD BPD PİA BPD PİA irregüler lineer interstisyumda hava hapsi irregüler lineer interstisyumda hava hapsi nodüler+ bal peteği nodüler+ bal peteği sellüler infiltrasyon sellüler infiltrasyon

33 PİA PİA

34 PİA PİA

35

36 PIA Ac periferinde translusensi Ac periferinde translusensi hava hapsi hava hapsi diyaframlar düzleşmiş. diyaframlar düzleşmiş.

37 BPD BPD

38 Pnömotoraks? Pnömotoraks? Skapulaya dikkat! Skapulaya dikkat!

39 HMD Jeneralize retiküler görünüm RDS ile uyumlu. Jeneralize retiküler görünüm RDS ile uyumlu.

40 HMD Jeneralize retiküler patern, RDS uyumlu Jeneralize retiküler patern, RDS uyumlu

41 Buzlu cam görünümü: Buzlu cam görünümü: HMD? HMD? Streptokok pnomonısı? Streptokok pnomonısı?

42 Pnomotoraks?

43 Küçük pnömotorakslarda lateral dekubit AP grafilerde saptanabilir Küçük pnömotorakslarda lateral dekubit AP grafilerde saptanabilir

44 Konjenital lober amfizem Pnömotoraks?-KLA? Pnömotoraks?-KLA? ipucu :AC işaretleri ipucu :AC işaretleri

45 NE kist:

46 Effüzyon :


"Yenidoğanda akciğer radyolojisi: Dr A Akca Dr A Akca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları