Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Parankimde dansite azalması, kistler, hava yollarına ait anormallikler Bal peteği akciğer Amfizem, bül Kist Pnömotosel Kaviter nodüller, kitle Bronşiektazi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Parankimde dansite azalması, kistler, hava yollarına ait anormallikler Bal peteği akciğer Amfizem, bül Kist Pnömotosel Kaviter nodüller, kitle Bronşiektazi."— Sunum transkripti:

1 Parankimde dansite azalması, kistler, hava yollarına ait anormallikler Bal peteği akciğer Amfizem, bül Kist Pnömotosel Kaviter nodüller, kitle Bronşiektazi Mozaik pattern

2 İPF Bal peteği akciğer

3 Amfizem

4 LİP Kist

5 lenfanjiomyomatoz

6 Tüberoz skleroz

7 Langerhans hücreli histiositoz

8 Pnömotosel

9 Kavite Epidermoid kanser Abse Wegener granülomu

10 Bronşiektazi Silindirik bronşiektazi

11 Kistik fibroz

12

13 Nükseden polikondrit

14 sarksark sarkoidoz

15

16 Wegener granülomatozu

17

18 Karsinoid tm

19 sarkoidoz

20 Karsinoid tm

21 Behçet hastalığı

22

23

24 Tüberküloz lenfadenit

25 TimomaHodgkin hastalığı (NS)

26 Timus hiperplazisi

27 Hodgkin hastalığıNHL

28

29

30

31

32

33 63 y erkek –Yakınmasız Özgeçmişi: Opere Rektum Ca/Haziran 2006 –2 Kür KT+ 28 gün RT

34 Fizik Muayene Sistem Muayenelerinde özellik yok. –Sol alt kadranda kolostomisi mevcut. Laboratuvar Normal

35 PA Akciğer ve Lateral Grafi

36 Toraks BT

37

38

39

40

41 A-Akciğer grafisinde özellik yok B-Akciğer grafisinde ve BT de özellik yok C-Akciğer grafisi N, BT de bulgular var D-Akciğer grafisinde ve BT de bulgular var E-Akciğer grafisinde bulgu var, BT de özellik yok

42 A-Akciğer grafisinde özellik yok B-Akciğer grafisinde ve BT de özellik yok C-Akciğer grafisi N, BT de bulgular var D-Akciğer grafisinde ve BT de bulgular var E-Akciğer grafisinde bulgu var, BT de özellik yok

43 PA Akciğer ve Lateral Grafi

44 BT bulguları? A- tek nodül B-iki nodül C-ikiden fazla nodül D-iki nodül+parankim patolojisi E- ikiden fazla nodül+parankim patolojisi

45

46 BT bulguları? A- tek nodül B-iki nodül C-ikiden fazla nodül D-iki nodül+parankim patolojisi E- ikiden fazla nodül+parankim patolojisi

47 Ne düşünürsünüz? A-metastaz B-nonspesifik enfeksiyon C-organize pnömoni D-tüberküloz E-akciğer kanseri

48 PET- CT

49 Sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte artmış FDG tutulum odağı –Sağ akciğer alt lob posterobazal segmentte artmış FDG tutulum odağı (SUDmax:6.5) görülmüştür. Sol akciğer üst lob anterior segmentte minimal artmış FDG tutulumu gösteren düzensiz sınırlı nodüler oluşum

50 Orta lobda periferik yerleşimli nodül wedge rezeksiyon, Alt lob posteriorda santral yerleşimli nodül wedge rezeksiyon ile çıkartıldı.

51 PATOLOJİ Sağ Akciğer orta ve alt lob posterior segment Adenokarsinom metastazı –İmmünhistokimya bulguları TTF-1: Negatif CDX2:Tümör hücrelerinde yaygın yoğun sitoplazmik pozitiflik

52 Sol Kas Koruyucu Torakotomi Sol üst lob posterior ve üst lob apikal segmentteki nodüle wedge rezeksiyon Sol akciğer üst lob apikal segment materyali (1) Tümör :Mikst adenokarsinom, bronkoalveoler ve papiller + asiner tip adenokarsinom.

53

54 30 y erkek hasta Böbrek koliği şüphesi ile alınan ADBG

55 TİROİD MEDÜLLER CA/MET

56 OSTEOSARKOM METASTAZI

57 25y Bayan yakınmasız

58 İş başvurusu nedeniyle çekilen PA akciğer grafisi

59 TORAKS BT

60

61 Lezyon nerede? A- Mediasten B- Plevra C- Akciğer

62 Toraks MRI T1 A T2 A

63 Toraks MRI

64 A-anevrizma B-bronkojenik kist C-lenfadenomegali D-plonjan guatr E-timus

65 PATOLOJİ Anjiofoliküler lenf düğümü hiperplazisi (Castleman Hastalığı)

66 55 Y kadın hasta 3 ay önce kapak ameliyatı Hemoptizi yakınması (+)

67

68 Radyolojik patern nedir? A-Buzlu cam dansitesi B-Konsolidasyon C-Arnavut kaldırımı görünümü D-Tomurcuklanan ağaç görünümü E-Mozaik patern

69 Tanınız nedir? A-enfeksiyon B-alveolar hemoraji C-ödem D-alveolar proteinosis E-emboli

70 Tanınız nedir? A-enfeksiyon B-alveolar hemoraji C-ödem D-alveolar proteinosis E-emboli

71 1 ay sonra

72 35 y erkek hasta Mide kanseri öyküsü mevcut Nefes darlığı (+)

73

74

75 Hangi bulgular mevcut? 1.Mediastende lenfadenomegali 2-plevral efüzyon 3-lenfanjitik yayılımı düşündüren interstisyel kalınlaşmalar A-1 B-2 C-1+2 D-1+3 E-1+2+3

76 Hangi bulgular mevcut? 1.Mediastende lenfadenomegali 2-plevral efüzyon 3-lenfanjitik yayılımı düşündüren interstisyel kalınlaşmalar A-1 B-2 C-1+2 D-1+3 E-1+2+3

77 47 yaşında, Erkek Yakınması Nefes darlığı Öksürük Alışkanlıklar 30 yıldır, 1-2 paket/gün sigara Fizik inceleme Tektük raller

78

79 Kistik boşluklar Kistik boşluklar  Yuvarlak/şekilsiz Sentrlobüler nodüller Sentrlobüler nodüller  Solid/kaviter Buzlu cam Buzlu cam

80 Tanınız nedir? A-Amfizem B-Kistik bronşiektazi C-Langerhans hücreli histiositozis D-LAM E-Bal peteği akciğer

81 Tanınız nedir? A-Amfizem B-Kistik bronşiektazi C-Langerhans hücreli histiositozis D-LAM E-Bal peteği akciğer

82 Amfizematöz bül ve blebler  kistlerin görülebilir duvarları yoktur. LAM ve tuberoskleroz  kist duvarları ince, diffüz dağılım gösterir ve akciğer bazalleri korunmamıştır.

83 LAM İPF Kistik B. LİP

84 27 yaşında erkek hasta Yakınmasız

85 A-lezyon yok B-sağ üst lob C-sağ alt lob D-sol üst lob E-sol alt lob

86

87

88

89

90 ABPA

91


"Parankimde dansite azalması, kistler, hava yollarına ait anormallikler Bal peteği akciğer Amfizem, bül Kist Pnömotosel Kaviter nodüller, kitle Bronşiektazi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları