Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKİ ATİPİK KİST HİDATİK OLGUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKİ ATİPİK KİST HİDATİK OLGUSU"— Sunum transkripti:

1 İKİ ATİPİK KİST HİDATİK OLGUSU
YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ASİSTAN DR. TUĞBA MANDAL

2 Çıkar çatışmam yoktur.

3 OLGU I M. Ş. 1981/ADANA ,film göstericisi
HİKAYESİ:herhangi bir hastalık anemnezi olmayan hastanın 3 yıldır devam eden sırt ağrıları 20 gündür artmış ve vasıf değiştirmesi üzerine tarafımıza başvurmuş.

4 FİZİK MUAYANE Sağ akciğer alt zonda solunum sesleri azalmış LABORATUAR
ESR:27 WBC:8.000, HGB:13.5 Biyokimya normal

5 PAAG

6 Toraks bt

7 Toraks bt

8 TORAKS-BT Sağ akciğer üst lob posterior ve alt lob superior segment seviyesinde posterior göğüs duvarında, komşu kostalar ve vertebrada destrüksiyona neden olan, en belirgin yerinde 5.5x9 cm ebatlarında heterojen hipodens görünümde cidarında kalsifikasyonlar izlenen kitlesel lezyon mevcuttur.

9 BRONKOSKOPİ Endobronşial patoloji saptanmadı Sağ üst lobdan lavaj alındı normal respiratuar sitoloji TTİA Kist hidatiğe ait kütiküla, bol polimorf nüveli lökositler, makrofajlar SEROLOJİ: Kist hidatik IHA:1/512 pozitif

10 Toraks mr

11 Toraks MR

12 CERRAHİ Toraksa girilmeden posteriorda M.lattissimus dorsi kasının altında 6x5 cm’lik içi püy ile dolu enfekte kistik materyal eksize edildi. 5.İKA’dan toraksa girildi Posterior duvarda vertebradan kaynaklanan 12x8 cm boyutlarında içi püy ile dolu kistik lezyon saptandı.İnsizyon yapılarak kistik yapının içerisine girildi. Kist hidatik membranları ve bol miktarda pürülan materyal çıkarıldı. Kist içeriği temizlendikten sonra kistin T4-5 vertebraları erode ettiği görüldü. Beyin cerrahları tarafından vertebral yüzeydeki materyaller çıkarıldı.

13

14 OLGU II T. K. 1990/ Tokat ,öğrenci Özgeçmiş:kifoskolyoz
Hikaye: 20 gündür kuru öksürüğü olan hasta çekilen PAAG’sinde loküle plevral effüzyon izlenmesi üzerine tarafımıza sevk edilmiş

15 Şikayeti:öksürük Hikaye: 20 gündür kuru öksürüğü olan hasta çekilen PAAG’sinde loküle plevral efuzyon izlenmesi üzerine tarafımıza sevk edilmiş

16 FİZİK MUAYANE : Açıklığı sola bakan kifoskolyoz mevcut Alt zonlarda solunum sesleri azalmış LABORATUAR *ESR:9 *WBC:5.3 *Rutin biyokimya :Normal

17

18 LABORATUAR Plevral mayii eksüda niteliğinde Plevral mayii ADA :35
Kist hidatik IHA:negatif

19

20 FOB Sağ üst ve orta lob bronşu açık ve normal, alt loba girince bazal segmentlerin özellikle posterior segmentin mukozal ödem ve hiperemi ile daralmış olduğu izlendi, buradan biyopsi alındı

21 Hasta plevra biyopsisini tolere edemediği için yapılamadı hastaya deneme antitüberkülo (INH 300 1x1, RIF 300 1x2, EMB 500 1x3, PZA 50 1x4) tedavi başlandı

22 Hastanın 1. ay kontrolünde lezyonda progresyon izenmesi üzerine hastaya tanısal sağ torokotomi planlandı Sağ torakotomide kisthidatik membranı görülmesi üzerine kist eksize edildi.

23 VERTEBRAL KİST HİDATİK
Kist hidatik hastalığı; %75 Karaciğer %15 Akciğer %10 Vücudun diğer kısımlarında görülür. Kemik kist hidatiği tüm kist hidatik hastalarının %0,28-%3.1’inde görülür. Kemik kist hidatiklerinin 1/3’üde vertebralarda görülmektedir.

24 Kemik kist hidatiklerinin çoğunluğu asemptomatiktir.
Uzun kemiklerde patolojik fraktürler, vertebrada ise spinal kord basısı ile semptom verebilir Ekinokok embriyoları; vertebralarda zengin vasküler beslenme olduğundan arteyel sirkülasyonla gelir (Arteryel sirkülasyona nasıl geçtiği hakkında kesin bir bulgu bulunmamaktadır)

25 TEŞEKKÜRLER


"İKİ ATİPİK KİST HİDATİK OLGUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları