Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ
1-Fluoroskopi 2-Direkt Grafiler a-)PA(Postero-anterior)-----RIE grafi b-)AP(Antero-posterior) c-)Lateral(yan) d-)Oblik e-)Apiko-Lordotik f-)Lateral dekübitis g-)İnspiryum ve ekspiryum AC grafileri h-)Tele grafi 3-Kontrastlı İncelemeler a-)Bronkografi b-)3 Yönlü Tele 4-Klasik (Linier) (Konvansiyonel)Tomografi 5-BT(bilgisayarlı Tomografi) YRBT(Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi) 6-MRI(Manyetik Rezonans) 7-US(Ultrasonografi) 8-Sintigrafi 9-Anjiografi-Venografi-Lenfanjiografi

2 FİLMİN TEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Sağ-sol işaretinin varlığı Apeksler ve Sinüsler Film Alanı İçinde Olmalı 2-Doz İlk 4 Torakalvertebra ve Disk Aralıkları 3-Santralizasyon Klavikulaların Medial Uçları Orta Hattan Eşit Uzaklıkta 4-Yeterli İnspiryum Önden 5-6 Kot Arkadan Kot 6-Skapulaların Toraks Duvarından Uzaklaştırılması

3 FİLMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Kemik ve Yumuşak Dokular Cilt-Cilt Altı ve Kemik Yapılar Smetrik Değerlendirilmeleri 2-Diyafragma ve Kosto-Diafragamtik Sinüs 3-Mediasten Yapıları 4-Akciğer Alanları

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


"SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları