Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüberküloz tanısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüberküloz tanısı."— Sunum transkripti:

1 Tüberküloz tanısı

2 Belirgin ve spesifik bir fizik muayene bulgusu yoktur

3 Tüberküloz radyolojisi (Primer tüberküloz)
%90-95 %50 %70 Gohn kompleksi

4 Atelektazi %10 oranında görülür

5 Plevral efüzyon % 5-10 oranında görülür

6 Primer kompleks kalsifiye olur
%5-35 %10-15

7

8

9 Post-primer tüberküloz radyolojisi
Erken infiltratlar Nebules infiltrat Assman infiltratı Pnömonik infiltrat Kavern Bronkojen yayım Üst lob apikal Üst lob posterior Alt lob superior Diabetes mellitus, kronik böbrek yetersizliği, HIV ve diğer immunsupresif durumlarda atipik yerleşim olabilir %5

10

11 %20-45

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Post-primer tüberküloz sekelleri
Fibrozis Kalsifikasyon Bronşektazi

23

24

25

26

27 MİLİYER TÜBERKÜLOZ

28

29 Tüberküloz plörezi

30 Mikrobiyolojik inceleme
Direkt inceleme (Erlich-Ziehl-Neelsen) (104 basil/mm3)

31 Auramine boyama

32 Tüberküloz kültür (102 - 103 basil/mm3) Löwenstein-Jensen (21- 42 gün)
BACTEC ( gün) MGIT ( gün)

33 BACTEC kültürü Radyometrik yöntem Sıvı besiyeri (Middlebrook 7H9)
C14 ile işaretlenmiş palmitik asitten CO2 oluşur

34 MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube)
Flouresan yöntemdir Sıvı besiyeri (Middlebrook 7H9) Tüp dibinde ruthenium mevcut Ortamdaki O2 azalınca üstten verilen UV ışını rutheniumu uyararak flouresan ışımaya yol açar Radyoaktivite içermez

35 Direkt inceleme Kültür Balgam %65 %90 Plevral sıvı %5 %25 BOS %20-30 %40-80

36 Direnç testi Her hastadan istenmelidir

37 PPD (Purified Protein Derivate)
Basilin ısı ile öldürülüp filtre edilmesi ile elde edilir Basille karşılaşmayı gösterir Geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonudur 0,1 ml (5 TÜ) PPD-S, 26 gauge enjektör ile cilt içine uygulanır 48-72 saatte değerlendirilir, endurasyon (sertlik) ölçülür

38

39 Bağışıklığı baskılanmışlarda 5 mm ve üzeri pozitif kabul edilir
PPD değerlendirmesi BCG’ lilerde 0-5 mm Negatif 6-14 mm BCG reaksiyonu 15 mm ve üzeri Pozitif BCG’ sizlerde 6-9 mm Şüpheli (1 hafta sonra tekrar edilir) 10 mm ve üzeri Bağışıklığı baskılanmışlarda 5 mm ve üzeri pozitif kabul edilir

40 PPD’ nin negatif olduğu durumlar
Test edilen kişiye ait faktörler Basille hiç karşılaşmamış olmak İnfeksiyonlar (kızamık, kabakulak, suçiçeği, HIV, tifo, tifüs, brusella, boğmaca, miliyer tbc, tbc plörezi) Canlı virüs aşıları (kızamık, kabakulak, polio, suçiçeği) Metabolik bozukluklar (kronik böbrek yetersilziği) Protein eksikliği RES hastalıkları (lösemi, lenfoma, sarkoidoz) İlaçlar (kortikosteroid vs) Yaş (yeni doğan ve yaşlılar) Stres (cerrahi, yanık, mental hastalıklar) Kullanılan PPD solüsyonuna ait faktörler Uygunsuz depolama Uygunsuz sulandırmalar Yapışma Uygulama yöntemine ait faktörler Çok az antijen uygulanması Cilt altına enjeksiyon Enjektöre çektikten sonra geç uygulama Okuyucu faktörü Deneyimsiz okuyucu

41 Biyokimyasal incelemeler
ESR çoğunlukla yükselir Kronik hastalık anemisi Hafif lökositoz olabilir Plörezide ADA (adenozin deaminaz) yüksekliği

42 Akciğer tüberkülozu tanısı
Tüberküloz tanısı mikrobiyolojik inceleme ile konur En az 3 balgam örneği alınır Balgam çıkaramayan hastalarda balgam indüksiyonu yapılır, yada bronş lavajı veya açlık mide sıvısı alınır En az 2 balgam örneğinde ARB (+) olgu 1 kez ARB (+) ve kültür (+) olgu 1 kez ARB (+) ve radyolojik bulguları tüberküloz ile uyumlu olgu Balgam yaymaları negatif ancak kültür (+) olgu 2 hafta ara ile alınan örneklerde ARB (-), radyolojik olarak tüberküloz ile uyumlu lezyonları olan ve en az 1 haftalık geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine cevap vermeyen, ayırıcı tanısı yapılmış hastalar Yayma (+) olgu Yayma (-) olgu

43 Akciğer dışı tüberkülozu tanısı
Mikrobiyolojik tanı olasılığı çok düşüktür, tanı genellikle patolojik ve klinik bulgularla konulur Lenfadenit tbc Lenf nodu biyopsisinde EZN, kültür ve patoloji Plevra tbc Plevra sıvısında EZN, kültür ve plevra biyopsisinde EZN, kültür ve patoloji Pott absesi Abse materyalinde EZN, kültür ve patoloji Renal tbc İdrarda EZN ve kültür Kolon tbc Gaitada EZN ve kültür Miliyer tbc Transbronşial biyopside EZN, kültür ve patoloji Menenjit tbc BOS sıvısında EZN ve kültür

44 ÖZET Tüberküloz tanısı mikrobiyolojik olarak konulur
Radyoloji tanıyı destekler PPD sadece basille karşılaşmayı gösterir


"Tüberküloz tanısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları