Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Buzlu cam yoğunluğu:Damar işaretlerinin seçilebildiği minimal yoğunluk artışı Buzlu cam yoğunluğu:Damar işaretlerinin seçilebildiği minimal yoğunluk artışı Konsolidasyon: Damar işaretlerini Konsolidasyon: Damar işaretlerini silen belirgin yoğunluk artışı

3

4

5

6

7

8

9

10 Buzlu cam yoğunluğu İnterstisyel hastalıklar İnterstisyel hastalıklar İnterstisyel + alveoler hastalıklar İnterstisyel + alveoler hastalıklar Alveoler hastalıklar Alveoler hastalıklar

11 Buzlu cam nedenleri Semptomlar akutsa: Akut interstisyel pnömoni ARDS Hidrostatik ödem Kanama Pnömoniler (PCP, virüs, mikoplazma) Akut eozinofilik pnömoni

12 Semptomlar subakut-kronikse: İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP) İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP) Hipersensitivite pnömonitisi Hipersensitivite pnömonitisi Kronik eozinofilik pnömoni Kronik eozinofilik pnömoni Lipoid pnömoni Lipoid pnömoni Bronkoalveoler kanser Bronkoalveoler kanser Sarkoidoz Sarkoidoz Alveoler proteinoz Alveoler proteinoz

13 BT ile ayırıcı tanı Dağılım Dağılım –Sentrilobüler mi? –Yamasal veya periferal mi? –Yaygın mı? Ağsı desen var mı? Ağsı desen var mı? –İnterlobüler septal kalınlaşma? –İntralobüler interstisyel kalınlaşma?

14 Sentrilobüler buzlu cam nodülleri Hipersensitivite pnömonisi Respiratuar bronşiolit Ödem Vaskülitler CMV pnömonisi PCP BOOP Lenfositik interstisyel pnömoni

15 Respiratuar bronşiolit

16 Respiratuar bronşiolit/ Respiratuar bronşiolit-interstisyel akciğer hastalığı Orta yaşlı, ağır sigaracı, erkekler 3-5 mm çapında sentrilobüler nodüller Buzlu cam alanları Başat etkilenme: üst loblar Sentrilobüler amfizem RB-ILD: Bazallerde balpeteği, intralobüler opasiteler

17

18 Paraseptal amfizem

19 Hipersensitivite pnömonisi

20 Organik tozlara allerji Organik tozlara allerji Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı Yaygın buzlu cam ve/veya konsolidasyonlar Yaygın buzlu cam ve/veya konsolidasyonlar Sentrilobüler mikronodüller Sentrilobüler mikronodüller Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi

21

22 ÖDEM

23 Yaygın buzlu cam alanları Hipersensitivite pnömonitisi Hipersensitivite pnömonitisi Ödem Ödem Kanama Kanama Pnömoniler (PCP, viral) Pnömoniler (PCP, viral) ARDS ARDS Akut interstisyel pnömoni Akut interstisyel pnömoni

24 Hipersensitivite pnömonisi

25 Ödem

26 Hidrostatik ödem Buzlu cam alanları Buzlu cam alanları Septal kalınlaşma (düzgün) Septal kalınlaşma (düzgün) Bronş duvarlarında kalınlaşma (düzgün) Bronş duvarlarında kalınlaşma (düzgün) Fissürlerde kalınlaşma (düzgün) Fissürlerde kalınlaşma (düzgün) Başat etkilenme: Başat etkilenme: –Perihiler –Posterior Plevral effüzyon, kardiyomegali Plevral effüzyon, kardiyomegali

27

28 Arka kesimler Santral kesimler

29

30

31 9 aylık çocuk, HIV + 33 yaşında erkek, HIV + Brit J Radiol Pnömosistis pnömonisi

32 Pnömosistis jirovecii pnömonisi AIDS veya diğer immün-süpresyonlar AIDS veya diğer immün-süpresyonlar Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar Başat etkilenme: santral / üst loblar Başat etkilenme: santral / üst loblar Kaviteler / kistler Kaviteler / kistler Nodüller Nodüller Lenfadenopati Lenfadenopati Plevral sıvı Plevral sıvı İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma

33 Üst zonlar Kistler

34

35 Yaygın akciğer kanaması Hemoptizi Hemoptizi Anemi Anemi Buzlu cam veya konsolidasyonlar Buzlu cam veya konsolidasyonlar Hızla ortaya çıkma ve düzelme Hızla ortaya çıkma ve düzelme Zamanla: septal kalınlaşma Zamanla: septal kalınlaşma

36 Radiographics Akut interstisyel pnömoni

37 ÜSYE’yi takiben solunum yetmezliği ÜSYE’yi takiben solunum yetmezliği Mekanik ventilasyon gereksinimi Mekanik ventilasyon gereksinimi Eksüdatif evre: Eksüdatif evre: –Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar (alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin) Proliferatif evre: Proliferatif evre: –Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon, balpeteği

38 Yamasal / periferal dağılım İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, BOOP) İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, BOOP) Eozinofilik pnömoni Eozinofilik pnömoni Alveoler proteinozis Alveoler proteinozis Sarkoidoz Sarkoidoz Ödem Ödem Kanama Kanama

39 Deskuamatif interstisyel pnömoni

40 Deskuamatif interstisyel pnömoni 30-50 yaşlarında, sigaracı erkekler 30-50 yaşlarında, sigaracı erkekler Buzlu cam alanları: bazal, subplevral Buzlu cam alanları: bazal, subplevral Sentrilobüler amfizem Sentrilobüler amfizem Bazen fibrozis bulguları Bazen fibrozis bulguları –Düzensiz çizgisel dansiteler –Balpeteği: UIP kadar yaygın değil

41 DIP

42

43

44 IPF

45 İdiyopatik pulmoner fibrozis Başat etkilenme: Başat etkilenme: –Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar Balpeteği belirgin Balpeteği belirgin Traksiyonel bronşiektazi, yapısal distorsiyon, hacim kaybı Traksiyonel bronşiektazi, yapısal distorsiyon, hacim kaybı İntralobüler interstisyumda kalınlaşma İntralobüler interstisyumda kalınlaşma

46 IPF

47 NSIP

48 Nonspesifik interstisyel pnömoni Yamasal buzlu cam / konsolidasyon Yamasal buzlu cam / konsolidasyon Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda Ağsı desen Ağsı desen IPF’den farkı: Balpeteği belirgin değil IPF’den farkı: Balpeteği belirgin değil

49

50 Asbestozis

51 BOOP

52 BOOP Subplevral / peribronşial ; multifokal Subplevral / peribronşial ; multifokal Konsolidasyon / buzlu cam Konsolidasyon / buzlu cam Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme Ek bulgular: Ek bulgular: –Nodüller –Non-septal çizgiler –Ters halo bulgusu –Perilobüler desen

53 KİT sonrası BOOP

54

55 Ters halo bulgusu

56

57 “Arnavut kaldırımı” “Buzlu cam + kalın septumlar” Pulmoner alveoler proteinoz Pulmoner alveoler proteinoz Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV) Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV) ARDS ARDS Akut interstisyel pnömoni Akut interstisyel pnömoni Kanama, ödem Kanama, ödem BOOP BOOP Bronkoalveoler kanser Bronkoalveoler kanser Lipoid pnömoni Lipoid pnömoni

58 PAP

59 Pulmoner alveoler proteinozis Coğrafi görünüm Coğrafi görünüm Septal kalınlaşma sadece buzlu cam alanlarında Septal kalınlaşma sadece buzlu cam alanlarında Normal ve anormal alanların keskin sınırlarla ayrılması Normal ve anormal alanların keskin sınırlarla ayrılması Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu

60 Coğrafi dağılım Santral ve periferal alanların birlikte tutulumu

61 Konsolidasyon Damar işaretlerinin silindiği yoğunluk artışı Damar işaretlerinin silindiği yoğunluk artışı Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer

62 Konsolidasyon nedenleri Pnömoniler Pnömoniler BOOP BOOP Eozinofilik pnömoni Eozinofilik pnömoni Hipersensitivite pnömonisi Hipersensitivite pnömonisi Bronkoalveoler kanser, lenfoma Bronkoalveoler kanser, lenfoma Alveoler proteinoz Alveoler proteinoz AIP, ARDS AIP, ARDS Sarkoidoz Sarkoidoz Ödem Ödem

63 PCP

64 AIP

65 31.1.200719.2.2007 30.3.2007 BOOP

66 10.2.2007 5.4.2007 BOOP

67 Subplevral / peribronşial

68 BOOP

69

70

71 Bronkoalveoler kanser

72 Müsinöz bronkoalveoler kanser

73

74

75 Ödem

76 52 yaşında erkek Dispne

77 Pulmoner venooklüzif hastalık

78 Pulmoner venooklüzif hastalık Pulmoner hipertansiyon –Geniş santral pulmoner arterler –Geniş sağ kalp boşlukları Akciğer ödemi bulguları –Buzlu cam (sentrilobüler / yaygın ) –Septal kalınlaşmalar –Plevral effüzyon Normal genişlikte sol kalp boşlukları

79 Metastatik pulmoner kalsifikasyon

80 Alveoler mikrolitiazis

81 İlginiz için teşekkür ederim

82


"YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları