Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soliter Pulmoner Nodül (SPN) Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soliter Pulmoner Nodül (SPN) Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D."— Sunum transkripti:

1 Soliter Pulmoner Nodül (SPN) Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D.

2 Bu sunumla ilgili herhangi bir çıkar çatışmam bulunmamaktadır

3 Sunum akışı SPN – Tanım, epidemiyoloji – Radyolojik özellikler – Malignite riski – Yaklaşım

4 SPN Tanım – ≤ 3 cm tek, sınırları belirli, yuvarlak lezyon – Tamamen akciğer dokusu ile çevrili – Eşlik eden lezyon yok (atelektazi, adenopati, plevral sıvı, LAP vb.) İnsidens – ABD de X-Ray’lerin %0.09 to 0.2 – (yaklaşık 1/500; yıllık 150,0 00 SPN) Swensen, Arch Intern Med 1997. Gould, Chest 2007;132; 108S–130 S Lezyon > 3 cm  Kitle

5 SPN Etiyoloji Benign SPN (>%50) – Granülom (% 75) – Hamartom (% 10) – İntrapulmoner lenf bezleri – Diğer: Yuvarlak pnömoni, abse, AVM, sekestrasyon, hematom, infark, romotoid nodul, Wegener nodul, sarkodioz, plevral plak, kompakt kemik adacığı, kist, amiloidoz, mukoid tıkaç Malign SPN (<%50) – % 80-90 bronş Ca. – % 8-10 metastatik – % 2 diğer primer tümörler

6 Malign SPN nedenleri Adenokarsinom: %47 Skuamöz hücreli CA: %22 Soliter metastaz: %8 KHDAK (alt tipi ?): %7 KHAK: %4 BAC: %4 Diğer: %8 (büyük hüc., adenoskuamöz, karsinoid, lenfoma, teratom, adenokistik CA) Chest 2007;132;108-130

7 Tarama çalışmalarında XR’in duyarlılığı “ Mayo Lung Project” çalışmasının retrospektif tekrar değerlendirilmesi – Saptanan periferik tümörlerin %90’ı önceki 4 aylık XR’lerde mevcut Muhm et al. Radiology 1983; 148: 609-15 Atlandığında ort. çap: 16 mm Austin et al Radiology 1992; 182: 115-22. Quekel et al Chest 1999; 115: 720-4 Saptandığında ortalama çap: 4 cm Quekel et al Chest 1999; 115: 720-4

8 Akciğer grafisinde kör noktalar

9 Tarama çalışmalarında BT’nin duyarlılığı "Mayo Clinic” Spiral BT tarama çalışması (Swensen et al. Radiology 2005; 235: 259-65) Bazal tarama: ortalama çap: 13.9 mm Takip taramalar: ortalama çap: 14.4 mm New York ELCAP (NY ELCAP) (Radiology 2007; 243: 239) Bazal tarama: ortalama çap: 14 mm Takip taramalar: ortalama çap: 8 mm

10 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 Tarama çalışmalarında malignite prevalansı  Tüm nodullerin: %1.1- 12  Tüm olguların : % 0.44- 2.8

11 Taramalarda pozitif sonuç – CT: %24.2 X-ray: %6.9 Yanlış pozitiflik (pozitif sonuç bulunduğu düşünülenlerde) – CT: %94.4 X-ray: %94.5 Akciğer kanseri insidensi: – CT: 645/ 100,000 person-years – X ray: 572 / 100,000 person-years Akciğer kanserinden ölümde – CT taramasıyla sağlanan azalma: %20 The National Lung Cancer Screening N Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):395-409

12 Morfoloji Boyut Kenar özellikleri İç yapı özellikleri Dansite - Homojenite Kalsifikasyon Kavitasyon Büyüme hızı Kontrast sonrası davranışı SPN Özellikleri

13 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 Morfoloji Boyuta göre malignite prevalansı <5 mm : %0-1 5-10 mm: %6-28 10-20 mm: %33-64 20-30 mm : %64-82 > 30 mm : %93-97

14 Morfoloji Kenar özellikleri Düzgün kenarlı, lobülasyon ve spikülasyon yok – Granülom, Akciğer içi lenf düğümü – Malign nodüllerin %20’si, iyi sınırlı, düzenli kenarlı Lobülasyon gösteren nodül: Hamartom, malignite Spiküler uzantı içerir: % 90 malign Cardinale, Radiol med (2009) 114:871

15 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 Şekle göre malignite prevalansı  Düzgün sınırlı : %17– 30  Lobüle : %50-69  Düzensiz, spiküle kenar: %78-94

16 İç yapı özellikleri Dansite Homojen & Heterojen Bengin lezyonların %55 homojen Malign lezyonların %20’si homojen Sıklıkla lezyon içinde farklı dansiteler – buzlu cam – yumuşak doku – yağ veya kalsifikasyon – kavitasyon veya hava bronkogramı

17 Arteriovenöz malformasyon Brandman, J Thorac Imaging 2011;26:90 Beigelman-Aubry, Eur Radiol (2007) 17: 449–466

18 Intraparankimal lenf nodu Brandman, J Thorac Imaging 2011;26:90–105 Karsinoid TM Brandman, J Thorac Imaging 2011;26:90–105

19 Fokal buzlu cam Malign Adenokanser Benign AAH Fokal interstisyel fibrozis Fokal enflamatuar lezyon BOOP Eozinofilik akciğer hast Aspergillozis Endometriozis Fokal hemoraji

20 Park CM et al. Radiograpics 27: 391-408; 2007 Adeno CAAtipik adenomatoid hiperplazi

21 Mikst (buzlu cam + solid), adeno CA Beigelman-Aubry, Eur Radiol (2007) 17: 449– 466 Solid nodul, adeno CA Beigelman-Aubry, Eur Radiol (2007) 17: 449–466 Pür buzlu cam, adeno Ca Brandman, J Cardinale, Radiol med (2009) 114:871

22 Fokal interstisyel fibrozis Park CM et al. Radiographics 27:391-408, 2007 Fokal enflamatuar lezyon Kim HY et al Radiology 245:267-275,2007

23 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 Morfolojiye göre malignite prevalansı  Solid nodül : %7 - 9  Pür buzlu cam: %18 - 59  Mikst (buzlu cam + solid) : %49 - 73  Buzlu cam lezyonların %70 ile 100’ü BAC!!

24 diffüz santral katmanlı patlamış mısır Kalsifikasyon O’Keefe AJR 1957 eksantrik noktasal Malign Bütünüyle kalsifiye nodül  Granülom Yuvarlak, santral, hedef, konsantrik lamine kalsifikasyon  Tüberkülom Patlamış mısır kalsifikasyon  Hamartom Eksantrik, dağınık kalsifikasyon  Bronş CA

25 Kalsifikasyon 1957 den beri pek sorgulanmamış Solid bir nodulde, benign kalsifik patterni güvenilir olabilir Onun dışında tüm kalsifikasyon paternleri nonspesifik BT ile homojen, solid nodulde benign kalsifikasyon patterni dışında – tüm kalsifikasyon paternlerinin malign nodüllerde mevcut olduğu gösterilmiştir Detterbeck FC, Clin Pulm Med 2009

26 diffüz santral Bengin kalsifikasyonlar H. Alper arşivi Beigelman-Aubry, Eur Radiol (2007) 17: 449–466 Soubani, Postgrad Med J 2008;84:459–466

27 Hamartom 1/3 yağ içerir Kalsifikasyon % 5-50 Hüdaver Alper arşivi

28 Malign kalsifikasyon (Skuamöz H Ca)

29 Kavitasyon / duvar kalınlığı ≤ 4 mm  benign 4 -16 mm  muhtemelen malign ≥ 16 mm  malign

30 Toraks BT ile nodul etiyolojisine dinamik katkı Kontrast tutulum özelliği Swensen SJ et al, Radiology 2000; 214:73-80 Büyüme hızı değerlendirilmesi Yankelevitz DF et al, Radiology 2000; 217:251-256

31 Kontrast tutulum özelliği Pre-kontrast ve 1,2,3,4 dakika çekim 3 mm kesit kalınlığı, Vücut ağırlığı göre kontrast 2 ml/saniye enjeksiyon hızı Değerlendirme En yüksek nodül boyanması Zaman kontrast eğrisi

32 Sınır  15 HU artış Sensitivite% 98 Spesifite% 58 Doğruluk% 77 Swensen SJ et al, Radiology 2000; 214:73-80 Kontrast tutulum özelliği

33 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 Dinamik BT  Sensitivite: %98 – 100  Spesifisite: %54 – 93

34 Büyüme hızı değerlendirilmesi 1 cm’lik tümör 1 mm büyürse Çap artışı  1 mm (%10) Alan artışı  16 mm 2 (%20) Hacim artışı  174 mm 3 (%30) Hacim hesaplayan yazılım programları

35 Akciğer kanserinin büyüme seyri Bach et al CHEST 2007; 132: 69s–77s >0.1 cm >0.6 cm 3.2 cm 16 cm 2.2 yıl - 22 yıl

36 BÜYÜME HIZI Ortalama hacmin ikiye katlanma zamanı: 4.2 ile 7.3 ay Hacim olarak ikiye katlanma – 30 günden kısa veya – 450 günden uzun ise tümör olasılığı düşüktür Genel olarak 2 yıl ve üzerinde boyut artışı göstermeyen nodüller genellikle benign kabul edilmekle birlikte – Karsinoid, eski BAC istisna olabileceği unutulmamalıdır

37 PET BT

38 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 PET  Sensitivite: %80 – 100  Spesifisite: %40 – 100

39 Nodul < 2cm  %20 Nodul ~ 3 cm  %40-60 BT de nodul-bronş ile ilişkisi gösterilmişse başarı artar Rehberlik Skopi Endobronşiyal USG Elektromagnetic navigasyon  Başarı %63 kadar artar (2 cm nodullerde) Bronkoskopi

40 Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107 BT eşliğinde İİA  Sensitivite: %82 – 100  Spesifisite: %100  Non-diagnostik sonuç: %20

41 Fleischner Society Statement on CT of Small Pulmonary Nodules Radiology 2005

42 ACCP guidelines, Chest 2007;132;108-130  8 mm nodule yaklaşım İleri yaş ( > 50 yaş) Sigara öyküsü Maruziyet Başka bir kanser öyküsü

43 8-30 mm nodule yaklaşım ACCP guidelines, Chest 2007;132;108-130

44 Risk Hesaplama older age (odds ratio [OR], 1.04 for each year) current or past smoking (OR, 2.2) history of extrathoracic cancer 5 years before nodule detection (OR, 3.8) nodule diameter (OR, 1.14 for each millimeter) spiculation (OR, 2.8 upper-lobe location (OR, 2.2

45

46

47

48 Sonuç Dikkatli değerlendirme SPN’de benign malign tahmin önemli Risk hesaplama önemli Risk yüksek olgularda gecikmeden cerrahi tedavi


"Soliter Pulmoner Nodül (SPN) Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları