Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk grafide muhtemelen pulmoner fibrozise bağlı kaba retiküler patern izleniyor.Bu hastada geçirilmiş kardiak cerrahi ve KOAH öyküsü mevcuttur.Altta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk grafide muhtemelen pulmoner fibrozise bağlı kaba retiküler patern izleniyor.Bu hastada geçirilmiş kardiak cerrahi ve KOAH öyküsü mevcuttur.Altta."— Sunum transkripti:

1

2

3 İlk grafide muhtemelen pulmoner fibrozise bağlı kaba retiküler patern izleniyor.Bu hastada geçirilmiş kardiak cerrahi ve KOAH öyküsü mevcuttur.Altta yatan amfizematöz hastalığı olanlarda pulmoner ödem kaba bir retiküler paternde izlenebilir.

4

5

6 Aynı hastanın birkaç günlük diüretik tedavisi sonrası görüntüleri
Aynı hastanın birkaç günlük diüretik tedavisi sonrası görüntüleri.Kaba retiküler patern büyük ölçüde silinmiş.Fakat allta yatan KOAH’a bağlı değişiklikler (akciğerlerde hiperekspansiyon, diafragmada düzleşme,göğüs ön-arka çapında artma) sebat ediyor.

7 Kontrolsüz HT ve hipertansif KMP olan hastada ılımlı intertisyel pulmoner ödem
ilk grafilerde interstisyel pulmoner ödemin silik bulguları görünüyor.(artmış interstisyel işaretler)

8 Septal çizgiler (Kerley B çizgileri ) , kardiak büyüme-hiler venöz distansiyon (üst zonda vasküler yapılar baskın) ,

9 kalınlaşmış interlobar fissures (subplevral ödem)

10 Peribronkovaskülar ödem (silinmiş vasküler sınırlar, cephalization—üst zondaki vasküler yapılar hafif genişlemiş) Peribronşial cuffing (siyah ok)

11

12 birkaç gün diüretik tedavisi sonrası pulmoner ödem çözülmüş.

13

14

15

16

17 Pnömotoraks Genelde radyolojik bulgular göze çarpar.Kollaps olmuş akciğer medial ve inferiora yer değiştirir ve çevresindeki pnömotoraks radiolüsens olur ve akciğer işaretleri yoktur. Bazen,radyolojik bulgular siliktir.Anahtar radyolojik bulgu,torasik duvarın iç sınırına paralel uzanan visseral plevra çizgisi görülür.

18

19 Radyolojik bulguları şüpheli hastalarda ekspiratuar grafiler çekilerek küçük pnömotoraks belirgin hale getirilir. Ekspiryum akciğeri komprese eder ve pnömotoraksın büyüklüğünü relatif olarak artırır.

20 İnspiryum grafisinde şüpheli pnömotoraks bulguları mevcut.(ok)

21 Ekspiryumda tekrarlanan grafide pnömotoraks daha net izleniyor.(oklar)

22

23 Apikal pnömotoraks

24 Sağ akciğer tamamen kollaps olmuş
Sağ akciğer tamamen kollaps olmuş.(büyük pnömotoraks),kalp ve trakea sola şift,sağ diafragma deprese (tansiyon pnömotoraks)

25 Portabıl grafide pnömocistis pnömonisi ile uyumlu bilateral diffüz ılımlı konsolidasyon izleniyor.Ayrıca sağda orta boyutta bir pnömotoraks ve mediastende sola itilme olduğu izleniyor..Trakea sola itilmiş.

26 Orta boyutta bir pnömotoraks( beyaz oklar)
Orta boyutta bir pnömotoraks( beyaz oklar).Ayrıca sağda plevral sıvı (siyah oklar).

27 Pnömomediastinum Sıklıkla , künt yada penetran travma sonrası olur.
Spontan olarakta gelişebilir. 3 potansiyel kaynağı vardır; ösafagus,trakeobronşial ağaç ve akciğer Injury to Bu yapılardaki hasarda pnömomediastinumdan şüphelenilmeli.

28 Sol ve sağ kalp sınırına bitişik ince hava tabakası ve ayrılmış parietal plevraya ait beyaz çizgi(beyaz oklar).Hava desendan aortanın lateral sınırını çiziyor.(siyah ok) ve üst mediastendeki yumuşak dokulara ve boyuna doğru ilerliyor.(oklar)

29 Asendan ve desendan aortanın sınırını çizen ince hava tabakası (oklar)

30 Teşekkürler…


"İlk grafide muhtemelen pulmoner fibrozise bağlı kaba retiküler patern izleniyor.Bu hastada geçirilmiş kardiak cerrahi ve KOAH öyküsü mevcuttur.Altta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları