Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NORMAL GÖĞÜS RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr. Şenay Demir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NORMAL GÖĞÜS RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr. Şenay Demir."— Sunum transkripti:

1 NORMAL GÖĞÜS RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr. Şenay Demir

2 PA grafide kasetin üst sınırı C7 vertebra düzeyindedir Işın T4 vertebraya santralize edilir Zayıf hastalarda AP grafiler yararlı olabilir

3 Teknik olarak yeterli bir PA AC grafisinde: §T3 spinoz proçesi her iki sternoklavikuler eklemden eşit uzaklıktadır §Her iki sakpula AC parankimi dışında §Larinks ve kostofrenik açılar grafi alanında §Diyafram domları 9. Kosta arka kesiminin aşağısında olmalı §Kalp, diyafram vs sınırları keskin §AC periferinde vasküler gölgeler izlenmeli § Kalp silüeti arkasında torakal vertebralar ve büyük damar gölgeleri seçilebilmeli

4 Lateral garfilerde ışın aksillanın 10 cm aşağısına santralize edilir Debil hastalara oturarak ya da yatarak pozisyon verilebilir

5 İdeal bir lateral göğüs grafisinde: §Tüm AC grafi alanınadadır §Sağ ve sol posterior kosta sınırları superpoze görünümdedir §Kollar vs parankim alanlarını kapatmaz §Retrokardiak vasküler yapıların sınırları yeterince seçilebilmeli §Kardiak silüet arkasındaki ana vasküler yapılar izlenebilmeli

6

7

8

9

10 Karina açısı yetişkinde 55-70 derece arasıdır Özellikle 15 yaş üzeri sağ ana bronş daha dik seyirlidir

11

12

13 Göğüs grafisi değerlendirilirken; §Göğüs duvarı §Diyafram §Plevra §Akciğerler §Mediasten sıra ile sistematik olarak incelenmelidir. Paravertebral ve retrokardiak alanların, diyafram kubbelerinin ve ön mediastenin kör noktalar olduğu unutulmamalı

14 Düşük dozda AC parankimi, yüksek dozda ise mediasten ve hiluslar daha net değerlendirilebilir

15 Diyafram §Toraks alt sınırını oluşturur §İnspirasyonda kostofrenik açı keskindir §Solunumla 3-7 cm hareket eder §Sol hemidiyafram sağa göre 4 cm kadar aşağıda olabilir §Lateral grafide sol hd ön 1/3 kısmı kalp nedeni ile takip edilemez §Sağ hd sternumdan arka kostofrenik sinüse kadar izlenir §Fundus gazının hemen üzerindeki sol hd (yan grafide mesafe 1 cm’yi geçerse subpulmoner sıvı?) §Eventrasyonlar sıklıkla sağdadır §Parakardiyak yağ yastığı kardiofrenik açıyı silebilir §Özellikle amfizemde kas çekintilerine bağlı diyafram konturları lobüle ya da tırtıklı izlenebilir

16

17 Dt: transvers çap=13-14 cm L:kalbin uzun ekseni:15-16 cm

18

19 Paratrakeal bantın 4mm’den kalın olması patolojiktir Visseral plevra AC lobları arasına girerek fissürleri oluşturur sol oblik fissür daha dik seyirlidir

20

21 Superior plevral bantlar Azigo-özefageal, paravertebral ve para-aortik plevral bantlar

22 Sol oblik fissür daha dik seyirlidir

23 Azigos lobu ve fissürü §Azigos veni normalde sağ AC medialinde yer alır §%0,5 daha lateralde yerleşir ve üst lob içerisinde bir fissür boyunca seyreder

24 §%10 sağ alt lob mediobazal segmenti diğer bazal segmentlerden inferior aksesuar fissürle ayrılır ( kardiak lob) §Sol minör fissür lingulayı §İnferior aksesuar fissür alt lob mediobazal segmenti ayırır §İnferior pulmoner lig ile karışabilir Diğer aksesuar fissürler

25

26

27

28

29


"NORMAL GÖĞÜS RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr. Şenay Demir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları