Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTIN KAFES Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTIN KAFES Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ALTIN KAFES Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2

3

4 RESTRİKTİF HASTALIKLAR  Akciğerin ekspansiyonu azalmıştır  Temel belirti nefes darlığı  Spirometrik solunum fonksiyon testleri Temel değişiklik FVC’ de azalma FEV 1 : Artmış veya Normal FEV 1 : Artmış veya Normal FEV 1 /FVC: Artmış veya Normal

5 AKIM-HACİM EĞRİSİ (“FLOW-VOLUME CURVE”) R O N

6

7 TESTRESTRİKTİFOBSTRÜKTİF  VC ⇩ ⇩ veya N  RV ⇩ veya N ⇡  TLC ⇩ N veya ⇡  RV/TLC N veya ⇡⇡⇡  FEV 1 /FVC N veya ⇡ ⇩

8 RESTRİKTİF HASTALIKLAR  Akciğer hastalıkları  Plevra hastalıkları  Diyafragma hastalıkları  Göğüs duvarı hastalıkları  Nöromusküler hastalıklar

9 RESTRİKTİF HASTALIKLAR  Nöromusküler hastalıklar ile ilgili restriktif hastalıklarda akciğer grafisi normal olabilir  Restriktif hastalıkların ilk evrelerinde arteryel kan gazları değerleri genellikle normaldir.

10 RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI  Atelektazi  Alveoler hastalıklar  İntertisyel hastalıklar

11 ALVEOLER HASTALIKLAR

12  Pnömoni, akciğer apsesi  Pulmoner ödem  Alveoler hemorajiler  Radyasyon pnömonitisi  Alveoler tutulum hücresel : Bronkoalveoler hücreli kanser

13

14 PNÖMONİ ⇨

15

16 İNTERTİSYEL HASTALIKLAR

17  İnfeksiyonlar intertisyel pnömoniler tüberküloz  Kollajen doku hastalıkları  Pnömokonyozlar  Hipersensitivite pnömonileri  Sarkoidoz

18  İdiopatik pulmoner fibrozis  İntertisyel ödem  Malignansiler Primer Metastatik  Radyasyon fibrozisi  İlaçlar  Lobektomi - Pnömonektomi

19 MİLİER TÜBERKÜLOZ

20 METASTATİK KANSER

21 PNÖMOKONYOZLAR ETKENİN ÖZELLİKLERİ  İnorganik  Çap: 1-5 mikron  Lifsel mineral : Boy/çap > 3/1  Suda çözünürlük düşük

22 ASBEST TİPLERİ ASBEST CİSİMCİĞİ

23 PNÖMOKONYOZLAR  Silikozis  Asbestozis  Kömür madeni işçileri pnömokonyozu  Zeolitozis

24

25 PROGRESİF MASİF FİBROZİS SİLİKOZİS

26 PLEVRAL HASTALIKLAR

27  Plevral efüzyon  Difüz plevral kalınlaşma  Plevral tümörler primer metastatik  Pnömotoraks

28 DİFÜZ PLEVRAL KALINLAŞMA ⇨

29 MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA

30

31

32 GÖĞÜS DUVARI HASTALIKLARI

33

34  Kifoskolyoz  Pektus ekskavatum  Multipl kosta kırıkları  Sternal kırık, sternotomi  Yelken göğüs  Ankilozan spondilit

35

36 DİYAFRAGMA HASTALIKLARI

37  Diyafragma paralizisi  Diyafragma hernisi  Frenik sinir felci  Diyafragma tümörleri

38 SOL DİYAFRAGMA PARALİZİSİ

39 NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

40  Guillain-Barre sendromu  Poliomyelit  Multipl skleroz  Myasthenia gravis  İlaçlar  Botulism  Kortikosteroidler


"ALTIN KAFES Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları