Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer grafisinde patolojik bulgular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer grafisinde patolojik bulgular"— Sunum transkripti:

1 Akciğer grafisinde patolojik bulgular
İzmir Atatürk Eğt.Arş.Hastanesi Dr .Güldehen Şentürk Acil Tıp Kliniği

2 Pnömoninin karakteristik radyografik bulguları
Lober Pnömoni (segmental): Fokal konsolidasyon (airspace filling) Bronkopnömoni (lobuler): yamalı konsolidasyon, —bir segment yada multifokal; abse yada kavite formasyonu İntertisyel Pnömoni: Retikular yada retikulonodular pattern; diffuz, yamalı, yada fokal konsolidasyon

3 Lober pnömonide; alveol eksuda ile dolar.Alveolar duvar kalınlaşmaz.

4 Sol akciğer orta alana lokalize lober pnömoni

5 Homojen opasite ( sınırları belirsiz içinde hava bronkogramı )

6 Hava Bronkogramı Normalde hava yolları X ışını düzlemine paralel olmadıkça görülmez. Bronşlar açık olduğu halde parankimde lokalize konsolide alanlarda bronşioller ince çizgisel lüsent alanlar olarak görülüyorsa buna hava bronkogramı denir. Konsolide alandaki hava bronkogramı lezyonun plevra veya mediastende olmadığını gösterir.

7 Bronkopnömonide ;enfeksiyon bronşlardadır
Bronkopnömonide ;enfeksiyon bronşlardadır.Distale,segmental hava boşluklarına yayılır.

8 Bronkopnömoni-Sol akciğerde yamalı opasite

9 İnterstisyel pnömonide; inflamatuar hücreler tarafından alveoler duvar kalınlaşmıştır,komşu hava boşluğuna yayılır.

10 Yamalı konsolidasyon intertisyel pnömoni

11 Lateral görüntüsü

12 diffuz ince retikular pattern ( intertisyel infiltrasyon ve beneksi non-homojen konsolidasyondan dolayı)

13 Lateral görüntüsü

14 Silüet Bulgusu Akciğer grafisinde lokalize opasitenin; kalbin, mediastenin veya diafragmanın kenarlarını kısmen veya tamamen maskelemesine silüet bulgusu denir. Lezyon, kalbin sağ kenarını oblitere ediyorsa sağ akciğer ön segment, solda ise sol akciğer ön segmentte olduğu söylenebilir. Kalp ve büyük damarları oblitere etmiyorsa arkada olduğu söylenebilir.

15 Siluet bulgusu gizli pnömoniyi tanımlamaya yardımcı olabilir.

16 Siluet bulgusu (sağ kalp sınırı) -pnömoni için tek ipucu olabilir
Siluet bulgusu (sağ kalp sınırı) -pnömoni için tek ipucu olabilir. belirsiz sağ kalp sınırı (okbaşı)

17 sağ orta lob infiltrat .sınırları iyi tanımlanmış ( lober pnömoni )

18 Siluet bulgusu (sol kalp sınırı) –lingular pnömoninin kanıtı frontal görüntüde belirsiz sol kalp sınırı)

19 kalp gölgesini örten opasite izleniyor.

20 ‘’Gizli infiltratlar ‘’
Pulmoner lezyonlar; kalp,diafragma yada kotlar tarafından gizlenebilir. Frontal görüntüde,retrokardiak alan zor değerlendirilir.

21 Kalbin arkasında anormal opasite(vasküler işaretler ve diafragma sınırını maskelemiş.)

22 retrokardiak alan normal—vasküler işaretler ve diafragma sınırı görülüyor.(oblitere etmemiş.)

23 Pnömoni (sol alt lob posterior kısımda)

24 İnfiltratların zor değerlendirildiği alanlar;
Retrokardiak (sol alt lob) Posterior kostofrenik sulkus—diafragmanın sol yada sağ kubbesinin arkası ve alt kısmı Retroklavikular

25 İlk olarak normal yorumlanmış.

26 Daha sonra retroklavikular lezyon tanımlanmış.(ok)

27 BT’de fokal konsolidasyon(buzlu cam opasifikasyonu) ( bronkoalveolar karsinom (ok).

28 Pulmoner embolide radyolojik bulgular
Normal Nonspesifik anormallikler Küçük plevral effüzyon Atelektazi Eleve hemidiafragma Spesifik anormallikler Oligemi-Pulmoner arter dilatasyonu (Westermark bulgusu) Hampton’s hörgücü

29 Hampton’s Hörgücü Periferal—plevraya dayalı opasite
Kama şeklinde—sivri ucu hiluma doğru Homojen—hava brokongramı yok

30 Sağ kostofrenik sulkusta hampton’s hörgücü.

31 Kostofrenik sulkusta küntleşme (küçük plevral effüzyona bağlı),yetersiz inspiryum,sağ hilusta sola göre vaskülaritede azalma (oligemi-pulmoner emboli?)

32 Lober atelektazinin radyolojik bulguları
Yerdeğiştirmiş interlobar fissür (temel bulgu) Havalanmanın kaybı-artmış opasiteye neden olur. (her zaman bulunmaz) Eleve hemidiafragma Mediastinal şift—trakea, kalp, yada hilum Kot aralığının daralması Sağlam akciğer dokusunda kompensatuar hiperinflasyon

33 Sol üst lob atelektazi Kollabe sol üst lob (artmış opasite), hacim kaybına bağlı trakeal şift, sol hilumun süperior ve laterale yerdeğiştirmesi , eleve sol hemidiafragma,sağlam akciğer dokusunda kompansatuar hiperinflasyon

34 Kollaps olmuş sol üst lob (triangular şekil) (keskin inferior sınır-sol major fissür yerdeğiştirmesi)

35 Sol alt lob atelektazi.kalp ve mediastinuma bitişik uzanan triangular şekilde kollaps olmuş alt lob.keskin sınır major fissürü gösteriyor. major interlobar fissür inferior ve mediale yerdeğiştirmiş..

36 Hiler kitleye bağlı sağ üst lob atelektazi. (
Hiler kitleye bağlı sağ üst lob atelektazi.(.kollaps olmuş sağ üst lob ) konkav alt sınır ve hiler kitlenin konveks sınırı- ters S eğri.( Golden’s ters S bulgusu)

37 Konjestif kalp yetmezliğinin radyolojik bulguları
Cephalization of pulmonary blood flow Alt akciğer vaskülaritesine göre üst akciğer vasküler işaretlerinin anormal kalınlaşması (PCWP 12–17 mm Hg) 2) İntertisyel pulmoner ödem (PCWP 18–24 mm Hg) Artmış intertisyel işaretler Pulmoner venöz hipertansiyon—üst zon ve hiler venöz distansiyon

38 3) Alveolar pulmoner ödem (konsolidasyon) (PCWP 25 mm Hg)
konsolidasyon—diffüz yada yamalı dağılım “yarasa kanadı” (santral) dağılım tipiktir. Perihiler belirsizlik(sis gibi) (erken alveolar ödem bulgusu)

39 Kardiojenik alveolar pulmoner ödem—Bat wing paterni
Kardiojenik alveolar pulmoner ödem—Bat wing paterni. Klasik yarasa kanadı görünümü (KKY nedeniyle santral dağılıma bağlı)


"Akciğer grafisinde patolojik bulgular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları