Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden."— Sunum transkripti:

1

2

3 1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden etkilenmemesi gerekir. i,  h, S nh, C 2  C n simetri işlemlerine sahip moleküller polar değildir. C 1, C s, C n, C nv nokta grubuna sahip moleküller polardır. A polar molecule cannot (i) have a permanent dipole  to a mirror plane or (ii) have a permanent dipole  to an axis of symmetry

4 2) Kiralite Kendi ayna görüntüsü ile çakışmayan moleküller kiraldir. Kiral moleküller optifçe aktiftir, polarize ışık düzlemini çevirirler. Asimetrik (C 1 )ve dissimetrik (C n, D n ) moleküller optikçe aktiftir. S n ekseni içermeyen moleküller kiraldir. S 1 =  simetri veya ayna düzlemi S 2 = i simetri merkezi Asimetrik moleküller: CHFClBr, NHBrCl Dissimetrik moleküller: H 2 O 2 (C 2 ), Co(en) 3 Cl 3 (D 3 )

5 Mn(CO) 5 Cl bileşiğinde IR aktif CO gerilme mod sayısını belirleyiniz. ),(),(),,( 0 0 2 02 11111 1 1111 111 11, 1 11 11 222 2 22 1 2 222 1 244 yzxzRRyxE xyB yxB RA zyxzA CCEC yx z dvv       Γ CO = 5 1 1 3 1 indirgenebilir gösterim Γ CO = 2A 1 (IR) + B 1 (-) + E (IR) C4C4 C2C2 3 tane CO gerilme titreşimi gözlenmelidir. NOT: Vektör simetri işlemi ile yer değiştirirse karakter katkısı 1 Vektör simetri işlemi ile yer değiştirirse karakter katkısı 0 3- seçilmiş titreşim modları

6 3- seçilmiş titreşim modları (devam) Pd(NH 3 ) 2 Cl 2 kompleksinin iki izomeri (trans ve cis) bulunur. Bu izomerlerde gözlenen titreşim dalga sayıları şöyledir. Bu titreşimlerin hangi izomerlere ait olduklarını belirleyiniz.

7 4- NMR Sinyal sayısı Nokta grubundaki simetri elemanlarından biri ile birbiri üzerine taşınabilen atomlar eşdeğerdir. [SbF 6 ] - O h Hepsi eşdeğer 1 sinyal [SbBrF 5 ] - C 4v 2 sinyal 4:1 intensity trans-[SbBr 2 F 4 ] - D 4h Hepsi eşdeğer 1 sinyal cis-[SbBr 2 F 4 ] - C 2v 2 sinyal 1:1 intensity fac-[SbBr 3 F 3 ] - C 3v Hepsi eşdeğer 1 sinyal mer-[SbBr 3 F 3 ] - C 2v 2 sinyal 2:1 intensity Eşdeğer atomlar aynı kimyasal kayma değerine sahiptirler. Aşağıdaki iyonlarda NMR da gözlenecek 19 F piklerinin sayısını tahmin ediniz.

8 ÖRNEK: Aşağıdaki moleküllerin NMR spektrumunda gözlenecek sinyal sayılarını belirleyiniz. 1,1-Dikloroethane1-Kloropropen Cl C H C H CH 3 Cl CH 3 CH ClO SiklopentanonSikloheksen 2 signals 2 signals3 signals 3 signals

9 x y z C 3 1  3 3  4 4  1 2  2 C 2 1  2 3  4  d 1  4 2  2 3  3 Dörtyüzlü geometride σ-bağları için mümkün olan hibritler nelerdir? S 4 1  3 2  4 1 0 02 İndirgenebilir gösterim E 1  1 2  2 3  3 4  4 5) SALC (Symmetry Adapted Linear Combinations) 4 yer değiştiren atomun karaktere katkısı 0 yer değiştirmeyen atomun karaktere katkısı 1 Yer değiştirmeyen atomlar yeşil renkli

10 TdTd E8 C 3 3 C 2 6 S 4 6  d A1A1 11111x 2 + y 2 + z 2 A2A2 111 E2 200(2z 2 - x 2 - y 2, x 2 - y 2 ) T1T1 301 (R x, R y, R z ) T2T2 30 1(x, y, z)(xy, xz, yz)  = A1 + T2 A1A1 T2T2 s p x,p y,p z d xy, d xz, d yz sp 3 sd 3 TdTd E8 C 3 3 C 2 6 S 4 6  d  41002 (devamı)

11 D 4h E2C 4 C2C2 2C2’2C2’2C2”2C2” i2S 4 hh 2v2v 2d2d rr TdTd E8C38C3 3C23C2 6S46S4 6d6d rr D 3h E2C32C3 3C23C2 hh 2S32S3 3v3v  r- axial  r- equ 5) SALC (Symmetry Adapted Linear Combinations)σ –bağı için


"1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları