Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cu(II) kompleksinde bağ uzunlukları niçin farklıdır? Jahn-Teller Etkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cu(II) kompleksinde bağ uzunlukları niçin farklıdır? Jahn-Teller Etkisi."— Sunum transkripti:

1

2 Cu(II) kompleksinde bağ uzunlukları niçin farklıdır? Jahn-Teller Etkisi

3 z doğrultusunda itilme z-doğrultusunda çekilme Tetragonal Bozulma yassılaşma uzama Jahn-Teller Kuramı “Doğrusal olmayan moleküllerde eşenerjili orbitaller, uzama veya yassılaşma yoluyla, simetrilerini düşürerek enerjilerini azaltırlar." Sekizyüzlü kompleksler (O h ), tetragonal bozulma ( D 4h ) ile enerjilerini azaltırlar.

4 egeg t 2g O h alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 yzxzyzxz xy x 2 -y 2 z2z2 uzama z-uzama : z-katkılı d-orbitallerin enerjileri düşer oo + 1 / 2  1 - 1 / 2  1 - 1 / 3  2 + 2 / 3  2 x 2 -y 2 z2z2 xy yzxzyzxz + 1 / 2  1 - 1 / 2  1 + 1 / 3  2 - 2 / 3  2 yassılma z-yassılaşma: z-katkılı d-orbitallerin enerjileri artar D 4h  1 >>  2

5 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy yzxzxy egeg t 2g x 2 -y 2 z 2 d 1 [Ti(H 2 O) 6 ] 3+ yzxz xy yzxzxy t 2g JT kararlılık enerjisi : - 2 / 3  2 Yassılaşma mevcut d 4 [MnF 6 ] 3- Mn III FF FF F F 3- 1.79 2.09 JT kararlılık enerjisi : - 1 / 2  1 Yassılaşma veya uzama

6 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy yzxzxy egeg t 2g x 2 -y 2 z 2 Cu(II) = d 9 z-uzama veya yassılma Cu II H 3 NNH 3 NH 3 H 3 N NH 3 NH 3 2+ d 2.07 2.62 d 9 : [Cu(NH 3 ) 6 ] 2+ JT kararlılık enerjisi : - 1 / 2  1

7 Elektronların orbitaldeki hareketi Elektronların spini ( etkisi daha önemlidir ) Soru: Manyetik alanın kaynağı nedir? Cevap: Hareket halindeki elektrik yükü spin açısal momentum orbital açısal momentum

8 Manyetik Duyarlık Manyetik Duyarlık(  ), manyetik alana konan maddelerin manyetikleşme derecesidir.  = M H Manyetikleşme Uygulanan manyetik alan Maddelerin manyetik özellikleri manyetik duyarlık ölçümleri ile incelenir. (Gouy Terazisi, Faraday Terazisi, NMR v.s…..)  orantı sabiti, boyutsuz bir büyüklük Diyamanyetik maddeler manyetik alan tarafından itilir. Paramanyetik maddeler manyetik alan tarafından çekilir.

9 μ eff : Etkin manyetik moment, birimi Bohr Magneton (BM)  m : Molar manyetik duyarlık (denel yöntemlerle tayin edilir)  eff = 2.83  m T BM Manyetizma birim hacim başına düşen toplam manyetik momenttir. Manyetik Moment T : Sıcaklık

10 Her bir elektron manyetik momente sahiptir spin açısal momentum orbital açısal momentum Manyetik moment =  eff Spin manyetik moment,  S  eff de spin açısal momentum katkısı orbital açısal momentum katkısına göre daha baskındır "  S = 2 S (S + 1) S = toplam spin kuantum sayısı  S = n (n + 2) n = eşleşmemiş elektron sayısı veya Orbital manyetik moment, m L

11 Aşağıdaki komplekslerin spin manyetik momentleri nedir ? [NiCl 4 ] 2- T d d 8 [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem d 8 [Co(OH 2 ) 6 ] 2+ O h y.s. d 7 n = 3  S = 3 (3 + 2)= 3.87 BMn = 2  S = 2 (2 + 2)= 2.83 BM n = 0  S = 0 (0 + 2)= 0 BM egeg t 2g yzxzxy x 2 -y 2 z 2 t2t2 e yzxzxy x 2 -y 2 z 2 xy x 2 -y 2 yzxz z2z2 3 u.p.e - 2 e.e

12 Toplam manyetik moment Oktahedral komplekslerde Spin manyetik moment  denel   S Temel hali S ( L = 0) olan sistemlerde  denel >  S Temel hali D (L=2) veya F (L = 3) olan sistemlerde Orbital manyetik moment katkısı mevcut

13 K 3 Mn(CN) 6 d 4 3 T 1g  s = 2.83 BM  d = 3.2 BM K 3 Fe(CN) 6 d 5 2 T 2g  s = 1.73 BM  d = 2.4 BM (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2.6H 2 O d 6 2 T 2g  s = 4.90 BM  d = 5.5 BM Cs 2 CoCl 4 d 7 4 A 2  s = 3.87 BM  d = 4.6 BM (NH 4 ) 2 Ni(SO 4 ) 2.6H 2 O d 8 2 T 2g  s = 2.83 BM  d = 3.3 BM (Et 4 N) 2 NiCl 4 d 8 3 T 2  s = 2.83 BM  d = 3.8 BM (NH 4 ) 2 Co(SO 4 ) 2.6H 2 O d 9 2 E g  s = 1.73 BM  d = 1.9 BM VCl 4 d 1 2 E  s = 1.73 BM  d = 1.9 BM VCl 6 2- d 1 2 T 2g  s = 1.73 BM  d = 1.8 BM

14 a)Fe(II) iyonunun manyetik momenti nedir? b)[Fe(CN) 6 ] 3- manyetik momenti nedir? a) n =4 S = 2 L = 2  S+L = 5.48 BM 5.1-5.5 BM (denel) b)t 2g 5 n =1 S = ½ L = 2  s = 1.73 BM μ S+L = √(9) = 3 B.M.  denel = 2. 3 BM d xz orbitalinin z-ekseni etrafında 90° dönmesi d yz orbitalini verir.

15 Manyetizma türleri

16 Paramanyetik maddelerde, sıcaklık arttıkça χ değeri değişmez veya azalır. Ferromanyetik ve antiferromanyetik maddeler ısıtıldıklarında manyetik özelliklerini kaybederek paramanyetik maddelere dönüşürler. Curie sıcaklığı (Tc) : Ferromanyetizma paramanyetizma Néel sıcaklığı (T N ) Ferromanyetizma paramanyetizma Lantanitler, sıcaklık azaldıkça, paramanyetikten antiferromanyetiğe sonra ferromanyetiğe geçer.

17 Diyamanyetik maddeler, Au, Cu, H 2 O, N 2 (g) Manyetik momente sahip değildirler, manyetik alan tarafından itilirler. Paramanyetik maddeler, Al, O 2, Gd Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından zayıfça çekilirler. Eşleşmemiş elektronlara sahiptirler. Alan kalktığında manyetizmaları yok olur. Ferromanyetik maddeler, Fe, Ni, Co Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından kuvvetle çekilirler. Curie noktası altında kalıcı manyetik özelliğe sahiptirler, yani, uygulanan manyetik alan kalktığında manyetik özelliklerini korurlar. Antiferromanyetik maddeler Net manyetik momentleri sıfırdır. Ferrimanyetik maddeler, magnetit (Fe 3 O 4 ) Net manyetik momentleri sıfır değildir. Manyetik maddeler Maddeler uygulanan manyetik alana karşı davanışlarına göre sınıflandırılabilir

18

19

20 CuSO 4 çözeltisi mavi NiSO 4 çözeltisi yeşil

21 egeg t 2g [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ mor beyaz ışık 400-800 nm Mavi: 400-490 nm Kırmızı: 580-800 nm h egeg t 2g oo Soğurma spektrumu: max = 510 nm 490-580 nm (sarı-yeşil)

22 Renk Çemberi dalgaboyu, (nm) Kırmızı ışık soğurulursa kompleks yeşil görünür Mor ışık soğurulursa kompleks sarı görünür egeg t 2g oo oo  küçük düşük enerji kırmızı ışığı soğurur  büyük yüksek enerji mavi ışığı soğurur egeg  büyüklüğünün renk üzerine etkisi

23 Belli bir ligant için, renk metal iyonun değerliğine bağlıdır [V(H 2 O) 6 ] 3+ V(III) = d 2 iyonu  büyüklüğünün renk üzerine etkisi Mor ışık soğurulursa Kompleks sarı görülür Sarı ışık soğurulursa Kompleks mor görülür [V(H 2 O) 6 ] 2+ V(II) = d 3 iyonu egeg t 2g  oct  küçük t 2g  oct  büyük egeg

24 Δ büyüklüğünün renk üzerine etkisi Belli bir metal iyonu için, renk ligant türüne bağlıdır [Cr(NH 3 ) 6 ] 3+ [Cr(NH 3 ) 5 Cl] 2+

25 renk şunlara bağlıdır….geçiş metal cinsi metalin yükseltgenme sayısı ligant cinsi kompleksin koordinasyon sayısı Geçiş metalleri genellikle renkli bileşikler oluştururlar Sekizyüzlü komplekslerde simetri merkezi vardır ve Laporte seçim kuralına göre d-d geçişleri yasaktır Laporte seçim kuralı uygulanmaz Dörtyüzlü komplekslerde simetri merkezi yoktur ve Dörtyüzlü kompleksler,sekizyüzlü komplekslerden daha koyu renklidir


"Cu(II) kompleksinde bağ uzunlukları niçin farklıdır? Jahn-Teller Etkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları