Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment."— Sunum transkripti:

1 1 bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment

2 2 Bağ uzunluğu örtüşme integrali değeri arttıkça, çekirdekler arasında elektronların bulunma olasılıkları artar, bağ kuvvetlenir ve bağ uzunluğu kısalır. Örtüşme integrali sırası: sp > sp 2 > sp 3 > s-s >> p-p Bağdaki s karakteri arttıkça örtüşme artar ve bağ uzunluğu azalır. örtüşme integrali değeri arttıkça, çekirdekler arasında elektronların bulunma olasılıkları artar, bağ kuvvetlenir ve bağ uzunluğu kısalır. Örtüşme integrali sırası: sp > sp 2 > sp 3 > s-s >> p-p Bağdaki s karakteri arttıkça örtüşme artar ve bağ uzunluğu azalır. HC  CH H 2 C=CH 2 CH 4 r CH 105.7 pm 107.9 pm 109.4 pm sp sp 2 sp 3 hibrit

3 3 Bent Kuralı (isovalent hybridization) Elektronegatif sübstitüentler daha az s karakterine sahip orbitallerini tercih ederler ve elektropozitif sübstitüentler daha çok s karakterine sahip orbitalleri tercih eder. Eksen konumundaki bağ çifti dp karakterinde Ekvator konumundaki bağ çifti sp 2 karakterinde SORU: PCl 3 F 2 bileşiğinde F atomları hangi konumu tercih eder? Elektronegatif F atomu daha az “s” karakterine sahip eksen konumunu tercih eder.

4 4 Bağ açısı S : hibritteki s karakteri P : hibritteki p karakteri CH 4  = 109.5 H2OH2OH2OH2O  : HCH bağ açısı  = 115.5  : yalın çiftler arasındaki açı   = 104.5°  %20 s, %80 p %30 s, %70 p

5 5 F F F CH 3 F C-F bağındaki s karakteri < % 25 p “ > % 75 C-H bağındaki s karakteri > % 25 p “ < % 75 SORU : CH 3 F molekülünde HCH bağ açısını hesaplayınız.

6 6 C—C uzunluğu C—H uzunluğu C—C BAE C—H BAE % s karakter pKapKa 153 pm 111 pm 368 kJ/mol 410 kJ/mol sp 3 25% 62 134 pm 110 pm 611 kJ/mol 452 kJ/mol sp 2 33% 45 120 pm 106 pm 820 kJ/mol 536 kJ/mol sp 50% 26 C hibritleşmesi Etan Etilen Asetilen Bağ enerjisi Bağ kısaldıkça kuvvetlenir ve bağ enerjisi artar.

7 7 Kuvvet sabiti İki atomlu moleküllerde titreşim frekansı k: kuvvet sabiti  : indirgenmiş kütle Bağın kuvvet sabiti arttıkça, titreşim frekansı artar. İndirgenmiş kütle azaldıkça, titreşim frekansı azalır. C-N 5.3 md/Å C=N 10.5 md/Å C  N 17.2 md/Å O-H  5 md/Å  1000 cm -1  1500 cm -1  2000 cm -1  3600 cm -1  =c.  − k  −

8 8  CN 2080 cm -1 2097 cm -1 2006 cm -1

9 9 Bağ Polarlığı (Bond Polarity) Bağların polarlığı, bağ elektronlarının eşit olarak paylaşılmamasından kaynaklanır. Bütün farklı atomlu bağlar, bir miktar polariteye sahiptir. Cl 2 HCl Apolar bağ Polar bağ Atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça (  ) polarite artar.

10 10 Hangi bağ daha polardır? O—HO—F  3.5 - 2.13.5 - 4.0  1.4 0.5 OH bağı, OF den daha polardır ve polaritesi ters yönlüdür.

11 11 Molekül Polaritesi Polar moleküller, net dipol momente sahiptir. Apolar Polar

12 12 Apolar moleküller

13 13 Polar moleküller

14 14 Dipole Moment  = QR Charge magnitude Separation distance + center R

15 15 Dipole Moment ÖRNEK : HF nin denel dipol momenti 1.83 D dır. A) HF iyonik bağ olsaydı dipol moment ne olurdu? (bağ uzunluğu = 92 pm), B) Bağın iyoniklik yüzdesi nedir? (a) (a)Elektrik alan yok, moleküller düzensiz yönelir. (b) (b)Elektrik alan var, moleküller düzgün yönelir eksi uç, pozitif kutba doğru artı üç, negatif kutba doğru

16 16 Dipol Momentler

17 17 Kısmi İyonik Bileşikler Kovalent Polar Kovalent İyonik İyon karakteri artar Na-Cl2.3 Cl-Cl0 O-H1.2

18 18 Kısmi İyonik Bileşikler (devam) % İyonik Karakter =x 100% (dipol moment X-Y) deneysel (dipol moment X + Y - ) hesaplanmış


"1 bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları