Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19.02.2014 Neşe ŞAHİN 1. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19.02.2014 Neşe ŞAHİN 1. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 2."— Sunum transkripti:

1 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 1

2 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 2

3 Kovalent maddeler moleküllerden oluşur ve bu moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine moleküller arası etkileşimler denir. Moleküller arası kuvvetler, gazlarda moleküller arası etkileşimleri inceleyen Johannes van der Waals anısına van der Waals kuvvetleri olarak anılmıştır. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 3

4 İyonik maddelerle karşılaştırıldığında kovalent maddelerde moleküller arasındaki etkileşimler genellikle daha zayıftır ve bu nedenle bu etkileşimlere zayıf etkileşimler de denir. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 4

5 İyonlar arası ve moleküller arası kuvvetlerin karşılaştılması 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 5

6 1. Van der Waals Bağları 2. Hidrojen Bağları a) Dipol-dipol bağları b) İyon-dipol bağları c) İndüklenmiş dipol bağları I. İyon-indüklenmiş dipol bağları II. Dipol-indüklenmiş dipol bağları III. London kuvvetleri 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 6

7 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 7

8  Elektronegatiflikleri farklı iki atom arasında oluşan polar kovalent bağlar kalıcı dipol karakter oluşturur. Örn. HCl, HBr gibi  Elektronların bir bölgede yığılma ihtimali,komşu taneciklerin yükleri nedeniyle veya taneciklerin çarpışması sonucunda ortaya çıkabilir.Bu şekilde ortaya çıkan dipollere indüklenmiş dipol denir. Not: Çok atomlu moleküllerde atomların molekül polar olup olmadığını bilmek önemlidir. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 8

9 Molekül Formülü Molekülün Yapısı Polar/ Apolar Kalıcı Dipollük Br 2 DOĞRUSAL APOLAR YOK HF DOĞRUSAL POLAR VAR BeH 2 DOĞRUSAL APOLAR YOK BF 3 DÜZLEM ÜÇGEN APOLAR YOK NH 3 ÜÇGEN PİRAMİT POLAR VAR CH 4 DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ APOLAR YOK SO 2 KIRIK ÇİZGİ(AÇISAL) POLAR VAR CCl 4 DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ APOLAR YOK CO 2 DOĞRUSAL APOLAR YOK H2S H2S KIRIK ÇİZGİ(AÇISAL) POLAR VAR H2O H2O POLAR VAR 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 9

10 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 10 a)Dipol-dipol Bağları: Dipol-dipol kuvvetleri, polar moleküller arası çekim kuvvetleridir. Yük dağılımı eşit olmayan moleküller polar moleküldür.

11  Aynı molekül kütlesine sahip iki maddeden polar olanın erime noktası ve kaynama noktası apolar olandan daha büyüktür.  Polar moleküllerin oluşturduğu katılar, su gibi polar çözücülerde iyi çözünürler. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 11

12 HCl, H 2 S, PCl 3, SCl 2, CH 3 Cl gibi polar moleküllerde dipol-dipol etkileşimi görülür. Ör; CO 2 ve SO 2 ’in kaynama noktalarını karşılaştırınız. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 12

13 Bir iyon (katyon veya anyon) ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine iyon –dipol bağları denir. İyon dipol etkileşimine iyonik katıların suda çözünmesi örnek verilebilir. Bu etkileşimin kuvveti, iyonun yükü ve büyüklüğü ile polar molekülün dipol momenti ve boyutuna bağlıdır. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 13

14 Aynı cins atomlardan meydana gelen moleküller apolar kovalent bağ içerip molekül kutupsuz (apolar) özelliktedir. Apolar moleküller birbirleriyle çarpıştığında ya da komşu molekülün etkisiyle elektronların belli bir bölgede yığılmasıyla geçici dipol yapı oluşur. Bu şekilde ortaya çıkan dipollere indüklenmiş dipol (geçici dipol) denir. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 14

15 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 15

16 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 16

17 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 17

18 Apolar yapılı moleküllerin herhangi bir etkiyle kutuplaşması sonucu oluşan indüklenmiş dipolleri arasında meydana gelen etkileşimdir. Apolar moleküller arasında ve soygazlarda görülür. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 18

19 Bir molekülün indüklenme kolaylığına kutuplanabilirlik denir. Kutuplanabilirlik: **** Toplam elektron sayısı arttıkça (molekül kütlesi) kaynama noktası artar. ****Dallanma artıkça kaynama noktası düşer. CH 4, C 2 H 4, C 3 H 8 kaynama sıcaklıkları büyüklükleri: CH 4 < C 2 H 4 < C 3 H 8 -Moleküller arasındaki temas yüzeyi arttıkça artar. Kaynama sıcaklıkları: II> III> I 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 19

20 Elektronegatifliği çok yüksek olan F, O ve N atomlarının Hidrojen ile bağ yaptığı dipol moleküllerde görülen güçlü dipol-dipol etkileşimidir. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 20

21 Hidrojen bağı; 1. Suya olağanüstü özellikler kazandırır. 2. Moleküler bileşiklerin molekülleri arasında oluşan bağların içinde en kuvvetli olanıdır. Kovalent bağdan zayıf, London ve dipol-dipol etkileşimlerinden kuvvetlidir. 3. Oluşturan bileşikler suda çok çözünür. Bu tür maddelerin molekülleri, su molekülleri ile hidrojen bağı oluşturur. 4. Oluşturan maddelerin kaynama noktaları yüksek olur. Kaynama noktaları: 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 21

22 • Hidrojen bağları maddelerin kaynama noktalarının artmasına neden olur. • Örneğin, su dipol-dipol ve London kuvvetlerinin yanında hidrojen bağları yapmamış olsaydı kaynama noktası • -80°C civarında olurdu. Su moleküllerinin hidrojen bağı yapması sayesinde 100°C ta kaynar. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 22

23 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 23

24 Yumurtanın beyazını albümin adı ile bildiğimiz protein oluşturur. Albümin proteinin yapısında birçok hidrojen bağı vardır. Yumurta pişirildiğinde albüminin yapısında bulunan hidrojen bağları ısı etkisiyle kırılır ve düzensiz bir yapı oluşur. Bu yapı nedeniyle yumurtanın akı saydamdan beyaza dönüşür. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 24

25 • Hidrojen bağları suya hiçbir maddede olmayan bir özellik de kazandırmıştır. Su buz haline geldiğinde hacmi genişler. • Yani su katılaştığında yoğunluğu azalır. Dolayısıyla buz suyun üzerinde yüzer. Sudaki bu özellik olmasaydı göl, nehir vb. ortamlardaki su donduğunda buz olarak dibe çökecekti. Bu da balık ve diğer canlıların yaşamını bitirecekti. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 25

26 • Hidrojen bağları, canlı varlıkların birçok molekül yapısında bulunan gevşek bağlardır. Gevşek bağ olmaları çok önemlidir, çünkü gerektiğinde kolayca ayrılabilir veya kolayca tekrar oluşabilirler. Suyun yüzey gerilime sahip olması (yüzeyinin gerilmiş bir zar özelliği göstermesi) onun diğer ilginç özelliklerinden biridir. Su üstünde bir su böceğinin suya batmadan yürüyebilmesi, sudaki hidrojen bağları sayesindedir. Bu bağlar suyun yüzeyindeki ve altındaki su moleküllerini birbirine bağlayarak, su yüzeyinde çok ince bir zar oluşturur. Bu incecik yüzey zar özelliği, küçücük bir böceğin üzerinde yürüyebileceği kadar güçlüdür. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 26

27 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 27

28 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 28

29 SORU: Hidrojen bağları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Bütün hidrojen içeren moleküller arasında oluşur. B)Sadece aynı moleküller arasında oluşur. C)F, O ve N atomlarından herhangi birine bağlı H atomu oluşturabilir. D)Kimyasal bağlardan kuvvetlidir. E)Moleküller arası sadece bir tane oluşabilir. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 29

30 SORU: CH 3 - NH 2, CH 3 -OH, CH 3 COOH, CH 3 -O-CH 2 -CH 3 ve HCOOH moleküllerinden hangileri hidrojen bağı oluşturamaz? A)CH 3 - NH 2 B) CH 3 -OH C)CH 3 COOH D)CH 3 -O-CH 2 -CH 3 E)HCOOH 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 30


"19.02.2014 Neşe ŞAHİN 1. 19.02.2014 Neşe ŞAHİN 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları