Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem."— Sunum transkripti:

1

2

3 [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem d 8 iyonu sarı diyamanyetik [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 6 iyonu düşük spin sarı diyamanyetik [ZnCl 4 ] 2- dörtyüzlü d 10 iyonu renksiz diyamanyetik [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+ sekizyüzlü d 6 iyonu yeşil-mavi paramanyetik yüksek spin renk manyetizma Kristal Alan Teorisi hidrasyon entalpisi iyon yarıçapı örgü enerjisi yükseltgenme sayısı

4 z2z2 x 2 -y 2 x 2 -y 2 yzz 2 xzxy M Simetrik alan Enerji Küresel elektrik alanında orbitallerin enerjisi yükselir kararsızlaşır

5 egeg t 2g Sekizyüzlü komplekslerde kristal alan yarılması metal iyonu (serbest alanda) Simetrik alan sekizyüzlü ligant alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 x 2 -y 2 yz z 2 xz xy KAYE KAYE : Kristal Alan Yarılma Enerjisi

6 egeg t 2g simetrik alan sekizyüzlü ligant alan  o veya 10 Dq egeg t 2g Sekizyüzlü komplekslerde e g ve t 2g enerji seviyeleri arasındaki enerji farkına Oktahedral kristal alan yarılma enerjisi,  o, (veya 10 Dq) adı verilir + 0.6  o = + 6 Dq - 0.4  o = - 4 Dq

7 Örnek : n = 2 n = 3 Πe = 1 κ Πe = 3 κ Π e = 4κ  =  c +  e  C : coulomb enerjisi (ısı alan) : orbitaldeki elektronlar arası itme kuvvetidir. -y.ç. arttıkça azalır 3d> 4d > 5d  e : değişim enerjisi (isı veren) :  e = n(n-1)/2 κ - eşleşen e sayısı ile orantılı olarak artar. n = 1  e = 0 n =2  e = 1 n = 3  e = 3 Eşleşme Enerjisi (  ): Bir orbitale zıt spinli ikinci elektronun yerleşmesi için gereken enerji - iyon yükü arttıkça eşleşme enerjisi artar. Eşleşme enerjisi (pairing energy)

8 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Elektron dizilişi: d 1 iyonu e.g. [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ Suda mor renkli Kristal Alan Kararlılık Enerjisi, KAKE = - 0.4  o 3+ A / nm 490-580 nm h max = 510 nm = 243 kJ mol -1 (  o ) h egeg t 2g oo Uyarılmış hal

9 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 2 iyonları e.g. [V(OH 2 ) 6 ] 3+ KAKE = - 0.8  o +  e d 3 iyonları egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o e.g. [Cr(OH 2 ) 6 ] 3+ KAKE = - 1.2  o + 3  e

10 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 4 iyonları Yüksek Spin Kompleksi Düşük Spin Kompleksi KAKE = 4 x - 0.4  o = - 1.6  o + 3  e +  c KAKE = 3 x - 0.4  o + 1 x 0.6  o = - 0.6  o + 3  e İki düzenlenme mevcuttur

11 ds E KAKE = -1.6  o + 3Πe + Πc ys E KAKE = - 0.6  o + 3Πe E ys-ds = -  o + Π c d4d4 E ys-ds = -2  o + 2Π e +2Πc d6d6 ds E KAKE = -2.4  o + 6Πe + 3Πc ys E KAKE = - 0.4  o + 4Πe + Πc d 4, d 5 d 6, d 7  o >  e +  c ds  o >  c ds

12 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 5 iyonları, O h alanda KAKE = 0 +4  e egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin KAKE = 5 x - 0.4  o = - 2.0  o + 2  c +4  e e.e 5 e.e 1 e.e : eşleşmemiş elektron

13 d 6 iyonları, O h alanda KAKE = - 0.4  o +  c + 4  e KAKE = - 2.4  o + 3  c + 6  e egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin 4 e.e e.e yok

14 d 7 iyonları, O h alanda egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin t 2g + 0.6  o - 0.4  o KAKE = - 0.8  o + 2  c + 5  e 3 e.e3 e.e KAKE = - 1.8  o + 3  c + 6  e 1 e.e

15 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 8 iyonları, O h alanda egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 9 iyonları, O h alanda t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 10 iyonları, O h alanda Yüksek veya düşük spin Sadece d 4 - d 7 dizilişinde mevcuttur KAKE = - 1.2  o + 3  c + 7  e 2 e.e - KAKE = - 0.6  o + 4  c + 7  e 1 e.e - KAKE = 0 + 5  c + 8  e e.e. yok

16 [Fe(CN) 6 ] 3- iyonunda KAKE nedir? [Co(H 2 O) 6 ] 2+ ın KAKE si -0.8  o dir. Spin durumu nedir? K.S. = 6  O h 3- + 0.6  o - 0.4  o KAKE = 5 x( - 0.4  o ) = d.s.y.s. K.S. = 6  O h d.s.y.s. 2+ + 0.6  o - 0.4  o KAKE = (5 x - 0.4  o ) + (2 x 0.6  o ) = - 0.8  o egeg t 2g egeg egeg egeg KAKE = (6 x - 0.4  o ) + (0.6  o ) = - 1.8  o Fe(III)  d 5 Co(II)  d 7 CN - = s.f.l. - 2.0  o + 2  c + 4  e

17 e.g.[Co(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 22 900 cm -1 [Rh(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 34 100 cm -1 [Ir(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 41 000 cm -1 1. metal iyonunun yükseltgenme sayısı Metal iyonun yüksek yükseltgenme sayısı ↑   o ↑ e.g. [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+  o = 10 000 cm -1 [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+  o = 14 000 cm -1 [Co(OH 2 ) 6 ] 2+  o = 9 700 cm -1 [Co(OH 2 ) 6 ] 3+  o = 18 000 cm -1 2. metal iyonunun cinsi Aynı grupta ↓   o ↑  o büyüklüğüne etki eden faktörler

18 3. Ligandın cinsi Zayıf Alan Ligandı Yüksek Spin Kompleksi Kuvvetli Alan Ligandı Düşük Spin Kompleksi I - < Br - < S 2- < SCN - ≈ Cl - < NO 3 - < F - < OH - < ox 2- < H 2 O < NCS - < CH 3 CN < NH 3 ≈ en < bpy < phen ≈ NO 2 - < PR 3 < CN - ≈ CO Spektrokimyasal Seri egeg t 2g oo egeg oo

19 Sekizyüzlü komplekslerde KAYE

20 Sulu çözeltilerde  o (KAYE) ve  eşleşme enerjisi İyon yükü arttıkça, eşleşme enerjisi artar.

21 Dörtyüzlü kompleksler metal iyonları (serbest) Simetrik alan x 2 -y 2 yz z 2 xz xy t2t2 e dörtyüzlü ligant alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 tt - 0.6  t + 0.4  t Δ t : Dörtyüzlü kristal alan yarılma enerjisi  t = 4 / 9  o Dörtyüzlü kompleksler daima yüksek spindir:  t < 

22  t = 4 / 9  o t2t2 yzxzxy e x 2 -y 2 z 2 tt egeg t 2g oo [Co(H 2 O) 6 ] 2+ ve [CoCl 4 ] 2- bileşiğinin KAKE sini hesaplayınız? Co(II) : d 7 [Co(H 2 O) 6 ] 2+ KAKE = - 0.8  o + 2P [CoCl 4 ] 2- KAKE = - 1.2  t + 2P

23 Kare düzlem geometri: ML 4 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy yzxzxy egeg t 2g x 2 -y 2 z 2 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy OhOh z-uzamakare düzlem d 8 kompleksleri: Pd(II), Pt(II) ve bazı Ni(II) [PtCl 4 ] 2-, [PdCl 4 ] 2-, [Ni(CN) 4 ] 2-

24 t2t2 yzxzxy e x 2 -y 2 z 2 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy Soru: [NiCl 4 ] 2- ve [Ni(CN) 4 ] 2- komplekslerinin manyetik özelliklerini mukayese ediniz. Kare düzlem Ni(II) e.g. [Ni(CN) 4 ] 2- Dörtyüzlü Ni(II) e.g. [NiCl 4 ] 2- DiyamanyetikParamanyetik

25

26 KAKE ve KAYE ( P hariç) d.s. d 6 : en büyük KAKE y.s. d 0, d 5, d 10 :sıfır KAKE y.s. d 3, d 8 :en düşük KAKE (O h larda) Düşük spin O h Yüksek spin O h TdTd

27 1. Örgü Enerjisi ( Born Haber çevriminden) MCl 2 ( 1. periyot için) : y.s, O h Örgü Enerjisi: Gaz halindeki anyon ve katyonlardan kristal oluşumu sırasında açığa çıkan enerjidir. M n+ (g) + n X - (g) MX n(s) Örgü enerjisindeki düzensizlikler KAKE den kaynaklanır. Ca(II)Ti(II)V(II)Cr(II)….etc MCl2 KAT açıkladığı kavramlar

28 2. Hidrasyon Entalpisi değişimi M 2+ (g) + 6 H 2 O[M(OH 2 ) 6 ] 2+ (aq) M +2 hidrasyon entalpisi :  H hid  z/r M 2+ M 3+

29 3. İyon Yarıçapı Değişimi Ca 2+ Zn 2+ Sc 3+ Ga 3+ düşük spin: t 2g 6 kadar yavaşça azalır, t 2g 6 e g 1 den sonra artar yüksek spin: t 2g 3 kadar yavaşça azalır, t 2g 3 e g 1 den sonra artar high spin low spin high spin low spin

30 4. İyonlaşma Enerjisi, birinci periyot geçiş metal iyonları, yüksek spin, O h I3I3 I1I1 I 2 d 6 ve d 5 de azalma Irving-Williams serisi Mn 2+ Zn 2+ En fazla KAKE İlave kararlılık Jahn-Teller etkisinden kaynaklanır d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 I 1 ve I 2 toplamları

31 [Co(en) 3 ] +3 + e→ [Co(en) 3 ] +2 E = - 0.26 eV [Co(H 2 O) 6 ] +3 + è→ [Co(H 2 O) 6 ] +2 E = 1.84 eV - 0.4 Δ o - 0.8 Δ o [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ + è → [Co(NH 3 ) 6 ] +2 E = 0.10 eV - 2.4 Δ o - 1.8 Δ o 5. d n fonksiyonu olarak E o değişimi Aşağıdaki elektrot potansiyellerindeki değişimi KAKE kavramı ile açıklayınız.

32 KAT kabulleri 1.Ligantlar nokta yükler gibi kabul edilir. 2.Etkileşimler tamamen elektrostatiktir, yani, bağlar iyoniktir. 1. Ligantlardaki Spektrokimyasal Seri 2. Bulut Genişleme Etkisi (Nefelauxetic Effect) Açıklayabilir 1.Geometri 2.Manyetizma 3.Renk Açıklayamaz


"[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları