Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(formüller aynı, fiziksel veya kimyasal özellikler farklı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(formüller aynı, fiziksel veya kimyasal özellikler farklı)"— Sunum transkripti:

1 (formüller aynı, fiziksel veya kimyasal özellikler farklı)
İzomerlik (formüller aynı, fiziksel veya kimyasal özellikler farklı) Yapısal İzomerlik Stereoizomerlik basit formülleri aynı bağlar farklı Bağlar aynı atomların uzaydaki düzeni farklı İyonlaşma izomerliği Hidrasyon izomerliği Koordinasyon izomerliği Bağlanma izomerliği Polimerizasyon izomerliği Geometrik izomerlik cis/trans, mer/fac Optik izomerlik D and L Konformasyon izomerliği

2 İyonlaşma izomerirliği
Bağlı anyonun karşıt iyon ile yer değiştirmesi e.g. [Co(NH3)5Br]SO4 [Co(NH3)5(SO4)]Br [Co(NH3)5Br]SO4 [Co(NH3)5(SO4)]Br Ba2+ no ppt BaSO4 Ag+ Ba2+ AgBr çökme yok Solvat izomerliği ( ligant su ise hidrat izomerliği) Nötral ligandın anyonik ligant ile yer değiştirmesi e.g. [Co(OH2)6]Cl3 mor [Co(OH2)5Cl]Cl2 açık yeşil [Co(OH2)4Cl2]Cl koyu yeşil

3 Koordinasyon izomerliği
İki merkez atomu arasında ligantlar farklı dağılmışlardır. [Cu(NH3)4][PtCl4] [Pt(NH3)4][CuCl4] kare düzlem [Co(NH3)6][Cr(CN)6] [Cr(NH3)6][Co(CN)6] sekizyüzlü Polimerizasyon izomerliği [MLm]n basit formülündeki n değeri değişir e.g. [Pt(NH3)4][PtCl4] [Pt(NH3)2Cl2] Her iki izomer aynı basit formüle sahiptir, [Pt(NH3)2Cl2]n

4 Bağlanma izomerliği Ambidentat ligantlar, 1 den farklı verici atoma sahip ligantlardır. “ merkez atomuna farklı donör atomları ile bağlanabilirler hn D [Co(NH3)5(NO2)]2+ [Co(NH3)5(NO2)]2+ sarı nitro-complex kımızı nitrito-complex O (H3N)5Co N (H3N)5Co O O O N [Pd(NCS)2(PPh3)2] [Pd(SCN)2(PPh3)2] izotiyosiyanato tiyosiyanato

5

6 Optik izomerler (kiral)
Stereoizomerler Enantiomerler Diastereomerler Optik izomerler (kiral) Geometrik Konformasyon Polarize ışık düzlemini - sağa çeviren, dekstro, d, (+),  (delta) - sola çeviren, levo, l, (-),  (lambda) Rasemik karışım = kiral olmayan,  ve  izomerlerini eşit miktarda içeren karışım

7

8 Optikçe aktif madde tarafından polarize ısık düzleminin çevrilmesi
(kiralite) optik izomerlik Polarize ışık düzlemini çeviren maddelere kiral madde adı verilir Optikçe aktif madde tarafından polarize ısık düzleminin çevrilmesi

9 optik izomerler Optik izomerler birbirinin ayna görüntüsüdür ve üst üste çakışmazlar Kiral yapılar - asimetrik yapılar (C1) - dissimetrik yapılar (Cn ve Dn) C2

10 geometrik izomerlik (cis-trans)

11 sekizyüzlü komplekslerde geometrik izomerlik (cis-trans)

12 Sekizyüzlü komplekslerde geometrik izomerlik (fac-mer)
fac (facial) => üç aynı ligant bir üçgenin köşelerinde yer alır mer (meridional) => üç aynı ligant kardüzlemin üç köşesinde yer alır

13 [Co(en)2Cl2]+ kompleksinin izomerleri
trans geometrik izomer cis optik izomer [M(K2L)2X2] M X [Co(en)2Cl2]+

14

15 Soru : Aşağıdaki yapılarda kaç tane farklı izomer vardır?

16 Konformasyon izomerliği
Birden çok stereokimyasal yapıda bulunma hali Her iki yapının da mevcut olabilmesi için kararlılıklarının bulunması ve birbirine dönüşümünü engelleyen enerji bariyerinin olması gerekir Örnekler [Ni(CN)5] üçgen ciftpiramit ve kare piramit yapılarında bulunur [NiCl2(Ph2PCH2Ph)2] dörtyüzlü ve kare düzlem yapılarında bulunur


"(formüller aynı, fiziksel veya kimyasal özellikler farklı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları