Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AO(2)AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) Apolar kovalentPolar Kovalentİyonik  X  X > 0.5 : polar  X > 2 : iyonik Polar bağlara sahiptir MO diyagramı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AO(2)AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) Apolar kovalentPolar Kovalentİyonik  X  X > 0.5 : polar  X > 2 : iyonik Polar bağlara sahiptir MO diyagramı."— Sunum transkripti:

1 AO(2)AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) Apolar kovalentPolar Kovalentİyonik  X  X > 0.5 : polar  X > 2 : iyonik Polar bağlara sahiptir MO diyagramı aynı çekirdekli iki atomlu moleküllerinkine benzer. MO diyagramında, atomlardan birinin AO seti diğerinden daha düşük enerjilidir. Farklı Çekirdekli İki atomlu Moleküller Bağ polarlığının limit hali bir elektronun bir atomdan diğerine aktarımıdır iyonik bağ meydana gelir.

2 Bir AO nin enerjisi MO ne kadar yakınsa, MO katkısı o kadar fazla olur. HeH He -24.5 eV H -13.6 eV  = (2.06  He + 1.03  H )  * = (0.01  He - 0.02  H )

3 Li‘un 2s orbitali F’ un aynı simetrili 2p z orbitali ile MO oluşturur. Li‘un 2s orbitali F’ un aynı simetrili 2s orbitali ile MO oluşturmaz, çünkü enerjileri birbirine yakın değildir. Li-F  E = 27.2 eV Karışma olmaz A1  +A1  + A1   +  + +  Karşıbağ orbitali Bağ yapmayan orbital Bağ orbitali C ∞v A1=+A1=+ zx 2 +y 2, z 2 E1=E1= (x,y)(xz,yz) z

4 p z AO katkısı daha büyük, bağ MO’line daha yakın. HF molekül orbital enerji diyagramı LUMO HOMO Karışma ihmal edilmiş s orbitalinin katkısı daha büyük

5 a1a1 a1a1 a1a1 e1e1 a1a1 HF 1s 2 2s 2 3s 2 p 4  * = a  2pz - b  1s  = c  2pz + d  1s 3  4  Karşıbağ MO Bağ MO “Karışma” dahil edilmiş

6 NO molekül orbital enerji diyagramı Bağ derecesi : N NO O 6 - 1 2 = 2.5

7 N 2 ve NO 11 11 2  11 1  4  33

8 n n2s 2p OC -38.3 eV -18.0 eV -11.7 eV -22.3 eV 2s 2p (Karışma yok ise)  -10 eV -30 eV -20 eV 0 eV **  ** CO ….ama karışma vardır ! LUMO HOMO C ∞v A1≡ +A1≡ + zx 2 +y 2, z 2 E1≡ E1≡  (x,y)

9 LUMO  bağı HOMO  -bağı Karbonun 2p orbitalinin karışıma katkısı dikkate alınırsa Ni(CO) 4 Geri bağlanma

10 CO ( C 2p ve O 2s orbitallerinin karışıma katkısı dikkate alınırsa ) 1s kapalı kabuk elektronları dahil edilmemiştir.  2pxy  * 2s  2pz  2s HOMO LUMO

11  1 - 40.0 (1  ) = 0.82  (O 2s ) +0.41  (C 2s ) - 0.21  (O 2pz ) + 0.34  (C 2pz )  2 - 20.7 (2  ) = - 0.66  (O 2pz ) + 0.56  (C 2s ) -0.48  (O 2s )  3 -16.2 (1  ) = - 0.85  (O 2px ) - 0.51  (C 2px )  4 -16.2 (1  ) = 0.85  (O 2py )+ 0.51  (C 2py )  5 -13.0 (3  ) = + 0.59  (C 2pz ) - 0.46  (O 2pz ) - 0.36  (C 2s ) HOMO  6 1.0 (2  ) = 0.51  (O 2px ) -0.85  (C 2px ) LUMO PM3 Yarı-ampirik hesaplama sonucu Not: Atomic orbital contributions with small coefficients are ignored (<0.13). HOMO (  5 ) da katkısı en büyük atom orbitali C atomunun 2p z orbitalidir. Bu nedenle CO molekülünün verici (dönor )atomu C dur. HOMO C O M

12 X-CO (CO), cm ‑ 1 [Ti(CO) 6 ] 2- 1748 [V(CO) 6 ] - 1880 Cr(CO) 6 2000 [Mn(CO) 6 ] + 2090 [Ir(CO) 6 ] 3+ 2269 l(CO) (CO) CO1.13 eV2143 cm -1 CO - 1.24 eV1489 cm -1 VBT yorumu Negatif yük arttıkça geri bağlanma artar. M atomuna bağlanınca CO frekansı düşer.


"AO(2)AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) AO(2) AO(1) Apolar kovalentPolar Kovalentİyonik  X  X > 0.5 : polar  X > 2 : iyonik Polar bağlara sahiptir MO diyagramı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları