Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİDROJEN MOLEKÜLÜ H 2 R AB E(R) (kJ/mol) 0 -100 -200 -300 0.74Å Bağ Karşı bağ -400 -458 VBT MOT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİDROJEN MOLEKÜLÜ H 2 R AB E(R) (kJ/mol) 0 -100 -200 -300 0.74Å Bağ Karşı bağ -400 -458 VBT MOT."— Sunum transkripti:

1 HİDROJEN MOLEKÜLÜ H 2 R AB E(R) (kJ/mol) 0 -100 -200 -300 0.74Å Bağ Karşı bağ -400 -458 VBT MOT

2 (Valence Bond Theory) Değerlik Bağı Teorisi (Valence Bond Theory) Elektronlar, çekirdekler arasındaki bölgede eşleşmiş olarak bulunur. Elektronlar “lokalize”dir. VBT, Lewis yapıları,rezonans ve hibritleşme temeline dayanır. Molekül yapılarının öngörülmesinde iyi, bağ enerjilerinin hesaplanmasında kötü bir teoridir. Molekül Orbital Teorisi (Molecular orbital theory) MO dalga fonksiyonu, AO dalga fonksiyonlarının “doğrusal bileşimi” ile elde edilir. Simetrileri ve enerjileri uygun AO leri örtüşerek bağ ve karşıbağ MO oluşur. Simetrileri ve/veya enerjileri uyuşmayan AO, bağ yapmayan MO oluştururlar. Elektronlar,oluşan MO lerini “aufbau” ilkesine göre doldururlar. Elektronlar “delokalize” dir. MOT kullanılarak bağ enerjileri deneysel verilere yakın elde edilebilir.

3 Dihidrojen molekül iyonu, H 2 + N: Normalizasyon sabiti S: örtüşme integrali S > 0 bağ orbitali (  g ) S < 0 karşıbağ orbitali (  u )  A ve  B iki AO den iki tane MO oluşur  AO lerinin doğrusal bileşimi (LCAO)  g orbitalinde elektronun bulunma olasılığı

4 Atom Orbitallerinin Doğrusal Bileşimi ( Linear Combinations of Atomic Orbitals) Bağ Orbitalleri (Bonding Orbitals) A ve B arasında ilave yük yoğunluğu bulunur A ve B arasında elektron yoğunluğu bulunmaz Karşıbağ Orbitalleri (Anti-Bonding Orbitals) Düğüm

5 ── 2─2─ ++ 2+2+

6 AO örtüşmesi  A ve  B AO arasındaki örtüşme, S örtüşme integrali ile karakterize edilir. Simetrilerine ve iki orbital arasındaki uzaklığa bağlı olarak, S örtüşme integrali, pozitif (bağ), negatif ( karşıbağ) or sıfır (bağ-yapmayan) olabilir.

7 S > 0 S < 0 s ve p orbitalleri arasında oluşan MO

8  (delta) molekül orbitali Dört lop örtüşmesidir. Bağ ekseni etrafındaki C 4 işlemi ile işaret değiştirir. Bağ Türleri  (sigma) molekül orbitali Bağ ekseni etrafında simetriktir. C  işlemi ile işaret değiştirmez. Tek lop örtüşmesidir.  (pi)molekül orbitali Çekirdeklerarası eksen etrafında simetrik değildir. Bağ ekseni etrafında C 2 işlemi ile işaret değiştirir. İki top örtüşmesidir.

9 Bağ yapmayan Orbitaller Nonbonding Orbitals Örtüşme integrali değeri sıfırdır. Bağ yapmayan orbitallerin enerjisi, AO lerin enerjisine eşittir. Bağ-yapmayan MO şu şartlarda meydana gelir: a) Simetrileri uygun olmayan AO b) Simetrileri uygun olsa bile enejileri uygun olmayan AO leri c) Simetri ve enerjileri uygun olan atomlar arasındaki uzaklık çok büyükse bağ yapmayan MO oluşturur.

10  bağı (dz 2 /dz 2 etkileşimi) d orbitallerinin oluşturduğu MO  bağı (yz/yz veya xz/xz ) (aynı düzlemde)  bağı (xy / xy veya x 2 -y 2 / x 2 -y 2 (paralel düzlemlerde)

11 ÖRNEK : Aşağıdaki orbitallerin örtüşmesinden hangi bağlar oluşur? σ π 

12 ÖRNEK: Aşağıdaki orbitalerde örtüşme integral değeri nedir? S > 0S = 0

13 Aşağıdaki AO örtüşmelerinin hangisinde bağ MO meydana gelir? Sadece b.

14 ÖRNEK: Aşağıdaki AO örtüşmelerinden hangi bağ türleri oluşur?  bağı  bağı  bağı ÖRNEK : Aşağıdaki orbitallerin etkileşim türünü belirleyiniz.  Etkileşim yok

15 Molecular Orbitals HOMO – highest occupied molecular orbital LUMO – lowest unoccupied molecular orbital SOMO – singly occupied molecular orbital


"HİDROJEN MOLEKÜLÜ H 2 R AB E(R) (kJ/mol) 0 -100 -200 -300 0.74Å Bağ Karşı bağ -400 -458 VBT MOT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları