Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİDROJEN MOLEKÜLÜ H2 Karşı bağ E(R) Bağ VBT MOT RAB (kJ/mol)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİDROJEN MOLEKÜLÜ H2 Karşı bağ E(R) Bağ VBT MOT RAB (kJ/mol)"— Sunum transkripti:

1 HİDROJEN MOLEKÜLÜ H2 Karşı bağ E(R) Bağ VBT MOT RAB (kJ/mol) -100 -200
-100 Bağ -200 VBT -300 -400 MOT -458 RAB 0.74Å

2 Değerlik Bağı Teorisi (Valence Bond Theory)
Elektronlar, çekirdekler arasındaki bölgede eşleşmiş olarak bulunur. Elektronlar “lokalize”dir. VBT, Lewis yapıları,rezonans ve hibritleşme temeline dayanır. Molekül yapılarının öngörülmesinde iyi, bağ enerjilerinin hesaplanmasında kötü bir teoridir. Molekül Orbital Teorisi (Molecular orbital theory) MO dalga fonksiyonu, AO dalga fonksiyonlarının “doğrusal bileşimi” ile elde edilir. Simetrileri ve enerjileri uygun AO leri örtüşerek bağ ve karşıbağ MO oluşur. Simetrileri ve/veya enerjileri uyuşmayan AO, bağ yapmayan MO oluştururlar. Elektronlar ,oluşan MO lerini “aufbau” ilkesine göre doldururlar. Elektronlar “delokalize” dir. MOT kullanılarak bağ enerjileri deneysel verilere yakın elde edilebilir.

3 Dihidrojen molekül iyonu, H2+
AO lerinin doğrusal bileşimi (LCAO) A ve B iki AO den iki tane MO oluşur g orbitalinde elektronun bulunma olasılığı N: Normalizasyon sabiti S: örtüşme integrali S > 0 bağ orbitali (g) S < 0 karşıbağ orbitali (u)

4 Atom Orbitallerinin Doğrusal Bileşimi (Linear Combinations of Atomic Orbitals)
Düğüm Bağ Orbitalleri (Bonding Orbitals) Karşıbağ Orbitalleri (Anti-Bonding Orbitals) A ve B arasında ilave yük yoğunluğu bulunur A ve B arasında elektron yoğunluğu bulunmaz

5 ─ 2─ + 2+

6 AO örtüşmesi yA ve yB AO arasındaki örtüşme, S örtüşme integrali ile karakterize edilir. Simetrilerine ve iki orbital arasındaki uzaklığa bağlı olarak , S örtüşme integrali, pozitif (bağ), negatif ( karşıbağ) or sıfır (bağ-yapmayan) olabilir.

7 s ve p orbitalleri arasında oluşan MO

8 Bağ Türleri  (sigma) molekül orbitali
Bağ ekseni etrafında simetriktir. C işlemi ile işaret değiştirmez. Tek lop örtüşmesidir.  (pi)molekül orbitali Çekirdeklerarası eksen etrafında simetrik değildir. Bağ ekseni etrafında C2 işlemi ile işaret değiştirir. İki top örtüşmesidir.  (delta) molekül orbitali Dört lop örtüşmesidir. Bağ ekseni etrafındaki C4 işlemi ile işaret değiştirir.

9 Bağ yapmayan Orbitaller Nonbonding Orbitals
Örtüşme integrali değeri sıfırdır. Bağ yapmayan orbitallerin enerjisi, AO lerin enerjisine eşittir. Bağ-yapmayan MO şu şartlarda meydana gelir: a) Simetrileri uygun olmayan AO b) Simetrileri uygun olsa bile enejileri uygun olmayan AO leri c) Simetri ve enerjileri uygun olan atomlar arasındaki uzaklık çok büyükse bağ yapmayan MO oluşturur.

10 s bağı d orbitallerinin oluşturduğu MO (dz2/dz2 etkileşimi) bağı
(yz/yz veya xz/xz ) (aynı düzlemde) bağı (xy / xy veya x2-y2/ x2-y2 (paralel düzlemlerde)

11 ÖRNEK : Aşağıdaki orbitallerin örtüşmesinden hangi bağlar oluşur?
π σ

12 ÖRNEK: Aşağıdaki orbitalerde örtüşme integral değeri nedir?
S > 0 S = 0

13 Aşağıdaki AO örtüşmelerinin hangisinde bağ MO meydana gelir?
Sadece b.

14 ÖRNEK: Aşağıdaki AO örtüşmelerinden hangi bağ türleri oluşur?
ÖRNEK : Aşağıdaki orbitallerin etkileşim türünü belirleyiniz. Etkileşim yok Etkileşim yok

15 Molecular Orbitals HOMO – highest occupied molecular orbital
LUMO – lowest unoccupied molecular orbital SOMO – singly occupied molecular orbital


"HİDROJEN MOLEKÜLÜ H2 Karşı bağ E(R) Bağ VBT MOT RAB (kJ/mol)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları